Crisiswet & Utrecht

In door HBReageer op dit artikel

Aanstaande woensdag treedt de Crisis- en herstelwet in werking. Het Utrechtse stationsgebied is een van de onderdelen van de wet.

De CHW bevat een groot aantal wetswijzigingen waarmee het kabinet procedures inkort, wetgeving stroomlijnt, het aantal benodigde vergunningen terugdringt en meer duidelijkheid schept in bestuurlijke verantwoordelijkheden. Voor de projecten gelden tijdelijke maatregelen, onder andere voor beroepsprocedures en milieueffectrapportages.

Ook wordt het relativiteitsvereiste geïntroduceerd. Dit relativiteitsvereiste betekent dat een belanghebbende alleen beroep kan doen op rechtsregels die betrekking hebben op zijn eigen belang. We herinneren ons de situatie dat de gemeente bepaalde bezwaarmakers niet wilde antwoorden omdat de gemeente vond dat ze geen partij waren. Juridisch hield dat toen geen stand.

Overigens denken we niet dat de wet veel kan helpen bij vertragingen door bezwaarprocedures. De grootste bron van ‘vertragingen’ is de gemeente zelf, die enorm veel werk heeft aan voorbereidingen en vergunningen. Wat ons betreft is er helemaal geen sprake is van vertragingen, maar van veel te optimistische planningen.

Maar als de wet de papierwinkel kan vereenvoudigen en stroomlijnen, dan kunnen de voorbereidingen wellicht wat sneller plaatsvinden, met name in het Jaarbeursplein-gebied. De tijdelijke maatregelen van de C&H-wet vervallen per 1 januari 2014.

Reageer