Donderdag raadsinfoavond

In door HBReageer op dit artikel

Aanstaande donderdag is er op de raadsinformatieavond aandacht voor drie stationsgebied-onderwerpen. Het betreft Stadskantoor, Smakkelaarsveld – en zijdelings voor Stationsgebied interessant – HOV om de Zuid. Deze onderwerpen komen in de raadsvergadering van 19 en 21 januari aan de orde.

Om 19.30 staat HOV om de Zuid op het programma. Het besluit om een tram voor dit drukke traject aan te leggen is zojuist genomen, maar hoe nu verder? Tijdens de bijeenkomst wordt de stand van zaken gepresenteerd. De keuze voor het tracédeel tussen OV-terminal en Bleekstraat is nog steeds niet genomen. Dat wordt volgens verkeerswethouder De Bondt rond april. Als de keuze blijft bij westelijke variant, zoals in het Masterplan, dan komt er een grote flyover over het treinspoorcomplex.
Deze bijeenkomst is, in tegenstelling tot de twee andere, via internet te volgen.

Ook om 19.30 kan men meepraten over de herinrichting van het Smakkelaarsveld. Er moet geld komen om de voorbereidingen ter hand te kunnen nemen. Wat er precies bij deze bijeenkomst aan de orde komt, is uit de aankondiging niet op te maken. Deze bijeenkomst is helaas niet via internet te volgen.
Hier de bijbehorende docs:
Raadsvoorstel Herinrichting Smakkelaarsveld
Brief raadscommissies Smakkelaarsveld
Besluitenhistorie Bibliotheek++
Uit laatstgenoemd document de volgende samenvatting:
– voor de vastgoedontwikkeling vraagt men € 2,2 miljoen
– voor de Bibliotheek-ontwikkelingen vraagt men € 700 duizend
– geheimhouding geldt voor de investeringsanalyse gebied- en gebouwontwikkeling
– instemming met PvE/VO Smakkelaarsveld zonder haven
– water Van Sijpesteintunnel verbreden en noordelijk trottoir opheffen
– ontwerpopdracht gaat naar Rapp+Rapp
– opstellen IPvE casco t.b.v. Bibliotheek i.s.m. Artplex, inclusief samenwerkingsconvenant
– uiterlijk medio dit jaar een afnamegarantie voor Artplex in de
vastgoedontwikkeling vastleggen; lukt dat niet, vervallen de gereserveerde vierkante meters aan appartementen.

Daarin staat overigens niets over de participatie van het UCK. Het besluit daarover wordt overgelaten aan het college na de verkiezingen in maart. Dit besluit is nu al een tijdje als een hete aardappel vooruit geschoven. Het UCK wil graag, nu de rest nog.

Nog een paar keuzemomenten:
– februari: integraal programma van eisen casco;
– medio dit jaar: definitieve keuze over Artplex of extra appartementen (kennelijk is ook de deelname van Artplex nog steeds niet zeker);
– januari 2011: besluit over voorlopig ontwerp casco inclusief ontwikkelingsstrategie en de financiële haalbaarheid;
– januari 2011: besluit over wijze van in de markt zetten appartementen.

Dan om 20.45 aandacht voor het Stadskantoor in verband met een kredietaanvraag. De aanbesteding van het Stadskantoor, een project van NS Poort, is in volle gang en er moet nog een besluit worden genomen over het zogenaamde inbouwpakket. Het wordt volledig op maat ingericht voor gebruik door de gemeente, dat het kantoor van NS Poort voor 30 jaar huurt.
De bijbehorende docs:
Raadsvoorstel kredietaanvraag Stadskantoor

Besluitenhistorie Stadskantoor


Reageer