Raad praat over Catharijneknoop

In door HB3 Reacties


Donderdagavond, een uur of 8, staat de discussie over de Catharijneknoop op de agenda van de gemeenteraad. Wie de raadsinformatieavond heeft bijgewoond of gevolgd via de directe uitzending (van Powerpoints en filmpjes snapt de regie nog niet veel, maar dat terzijde) zal weten dat het politiek nog niet in kannen en kruiken is. Ook procedureel is het dat bepaald nog niet.

Deze toelichting geeft het college:

Het college (…) heeft een in-principe-besluit over het definitief ontwerp Catharijneknoop genomen. Na raadpleging van de raad, neemt het college een definitief besluit. Het definitief ontwerp wordt vervolgens vertaald in het ontwerp-bestemmingsplan Catharijnesingel dat in januari 2010 in het kader van vooroverleg aan diverse instanties wordt voorgelegd. Het plan gaat in maart 2010 ter visie.
Hoewel de afgelopen jaren over de Catharijneknoop veel is gezegd en geschreven, acht het college het ook nu van belang hier uitvoerig bij stil te staan.

Veel fracties hebben tijdens de infoavond kritische vragen gesteld, in het verlengde van wat er is gevraagd in de motie 3 van januari 2008. (Jawel, alweer bijna twee jaar geleden.) We zouden ons niet verbazen dat er weer een motie aan te pas gaat komen waarmee maatregelen worden afgedwongen om de leefbaarheid en veiligheid rondom Stadskamer en Poortgebouw te waarborgen.

Persoonlijk vinden we het jammer dat het 3D-filmpje slechts een kortstondig perspectief van een fouragerende stadsduif biedt. Je zou willen dat de duif in de tunnel even twee keer om zich heen kijkt, en dan naar een aanmerende rondvaartboot stapt, vervolgens omhoog naar de stadskamer vliegt, daar nog weer een keertje om zich heen kijkt (voor zo’n smakelijk plastic bakje met saus) en dan een naar boven fladdert om op een zonnewering neer te strijken. Dan krijg je tenminste echt een idee van de samenhang van de ruimtes.

De bewoners van de Radboudveste en Cório zijn inmiddels bezig eigen afspraken te maken, in samenhang met het definitief ontwerp. Deze moeten overigens nog aan de vereniging van eigenaren worden voorgelegd en bekrachtigd. De belangrijkste onderdelen daarvan zijn:
– De ingang van de appartementen op straatniveau wordt verplaatst naar de Catharijnesingel.
– In de overbouwing van de Catharijnesingel, bij die nieuwe entree , komt een daglichtopening van minimaal 50 m2. (In filmpje kort te zien.)
– De entree op de eerste verdieping wordt verplaatst naar de winkeltraverse door de Stationsstraat.
– Geen fietsenstalling, want slechts beperkt ruimte.
– Voor gevelonderhoud wordt naar een goede en simpele manier van verticaal transporteren gezocht.
– In de Stationsstraat komt een laad/loszone.
– De VVE verzoekt Corió om een witte opbouw op Hoog Brabant af te breken, die gedeeltelijk voor de onderste verdiepingen van de Radboudveste staat. Ter verduidelijking: zalencentrum Hoog Brabant zal uit HC vertrekken. Ook verzoekt men het Poortgebouw drie verdiepingen lager te maken.
Omdat de zorg groot is dat zich onder de overkappingen weer van alles zal gaan ophouden, worden allerlei maatregelen getroffen. In de Stationsstraat komen speedgates voor de garages, ter voorkoming van hangplekken. Vergelijk de situatie van de poorten in de Westerstraat. Foeilelijk, maar effectief.In de plint van gebouw Singelborch komt parkeerbeheer voor alle garages van HC, daardoor 24 uurs controle. Naast de straatingang van de appartementen komt het beveiligingscentrum van HC. Zie ook plaatje aan het begin de van post.

Reacties

  1. Herbert

    @Pepijn: grote verbetering, want maar liefst 2 dagen later! Ik moet eens leren om die raadsagenda’s fatsoenlijk te lezen… Dank voor het corrigeren.

  2. Jeroen Schoots

    Wat enorm slecht dat een veiligheid centrum de veiligheid moet garanderen onder die gigantische brug van de stadskamer. Wanneer houd Corio op met het ontkennen van het maaiveld…

Reageer