Deal Heijmans

In door HBReageer op dit artikel

D66 vroeg om meer informatie over de ondertekening van de deal met bouwer Heijmans. Vandaag kwamen antwoorden van het College. Niets opzienbarends eigenlijk.

D66 wil over dit bericht de volgende vragen stellen:
1.a. Waarom is er geen bericht gestuurd over de ondertekening aan de gemeenteraad?
1.b. Bent u het met D66 eens dat, gezien de het debat over de aanneemsom vóór de zomer, het transparanter zou zijn geweest om de gemeenteraad wèl hierover in te lichten?
1.c. Bent u het met D66 eens dat, wederom gezien het debat hierover, het zou moeten behoren tot de normale omgangsvormen tussen college en gemeenteraad om de hoogte van de uiteindelijke aanneemsom toe te lichten in een brief aan de gemeenteraad?
1.d. Bent u het tevens niet met D66 eens dat u een actieve en to the pointe informatieplicht hebt, mede gezien de strekking van het Rekenkamerrapport over de informatievoorziening van het Stationsgebied?
2. De gecombineerde aanbesteding van Muziekpaleis en Vredenburgknoop leidde volgens uw brief 09.019949 van 5 juni jl. aan de raad tot een bouwteamovereenkomst over het Muziekpaleis op 8 december 2008. U vermeldt in uw brief dat in 2007 voor een aanbesteding naar een bouwteamovereenkomst is gekozen o.a. door de gespannen bouwmarkt en de samenhang met de realisatie van het project Vredenburgknoop. De bouwmarkt is nu geheel anders dan 2 jaar geleden. Waarom bent u nu alsnog een bouwteamovereenkomst aangegaan over de Vredenburgknoop en niet een ‘gewone’ aanneemovereenkomst?En de antwoorden:
1.a. Wij beschouwen de ondertekening als een van de uitvoeringshandelingen na het besluit van de gemeenteraad.
1.b. wij hebben de gemeenteraad hierover ingelicht tijdens het debat op 7 juli 2009.
1.c. ja, ingeval er afwijkingen zijn;
nee, indien conform het raadsbesluit wordt gehandeld. Dat laatste is hier het geval.
1.d. Wij vinden net als D66 dat wij een actieve informatieplicht hebben.
2. De bouwteamovereenkomst Muziekpaleis en Vredenburgknoop is getekend d.d. 10 november 2008. De bouwteamovereenkomst gaat over in twee aannemingsovereenkomsten. Dat is voor het Muziekpaleis gebeurd op 27 augustus jl. Voor de Vredenburgknoop gebeurt dat in december 2009.

Reageer