Ça coûte cher, mon cher!

In door HBReageer op dit artikel

Toen ik in deze [post] de schatting maakte dat de bouw van het Muziekpaleis aan het Vredenburg wel eens 20 tot 30 miljoen duurder zou gaan worden, ondanks de geruststellende woorden van Harm Janssen, kon ik niet bevroeden hoe dicht ik bij de waarheid zat.
Naar nu blijkt gaat de bouw van het Muziekpaleis 132,5 miljoen euro kosten, alles opgeteld. Dat betekent dat er een financieringsgat is van een kleine 34 miljoen ten opzichte van het eerder vrijgemaakte bedrag van een kleine 100 miljoen. De 100 miljoen die altijd is opgevoerd als de kosten voor dit gebouw.

De mantra heeft niet gewerkt – crisis of niet, goedkoper is het niet geworden. Lees het allemaal maar eens op je gemak na in deze [commissiebrief] over de aanbesteding.

Behalve de kosten als gevolg van standaard prijsstijgingen zijn de belangrijkste componenten van de verhoging:
– vertraging: 6 miljoen door onderzoeken, met name procedureel van aard, en 4 miljoen door rentelasten;
– grote zaal: de renovatie wordt veel ingrijpender dan ooit bedacht, kosten ruim 9 miljoen. Het komt er op neer dat zo’n beetje alles uit de grote zaal wordt gestript en vernieuwd, zowel de aankleding als de infrastructuur. Vreemd dat dit als kostenverhoging is opgevoerd, ik dacht dat dit sowieso altijd al het plan was.
– bouwnormen: de isolatiekwaliteit van de gevel wordt beter en de ontvluchtingsvoorzieningen worden ruimer: samen 6 miljoen.

Overigens is de bouwsom zelf (de factuur van Heijmans) slechts 62 procent van de kosten. De rest is inventaris/theatertechniek en honoraria/algemene kosten.

Quotes uit het zojuist verstuurde persbericht:

Het college vraagt de gemeenteraad een aanvullend krediet van € 33,9 miljoen beschikbaar te stellen om het nieuwe Muziekpaleis te kunnen realiseren. Door een aantal ontwikkelingen is een groter budget nodig dan het bedrag dat in 2006 door de raad is verstrekt. Het college geeft de mogelijkheden aan die er zijn om het aanvullende krediet te dekken.

De afgelopen jaren hebben de partners in het Muziekpaleis, architecten- en adviesbureaus, de gemeente, en vanaf juni 2008 de bouwteamaannemer Heijmans, samengewerkt aan de totstandkoming van het definitief ontwerp van het Muziekpaleis en de daarbij behorende prijsvorming.
Inmiddels is het proces zo goed als afgerond en komt een einde aan een lange voorbereidingsperiode. Deze begon met een haalbaarheidsstudie in 2003 en kan binnenkort worden afgesloten met de gunning van de bouw van het Muziekpaleis aan de aannemer.

De oorzaken waardoor een hoger budget nodig is, liggen onder andere in prijsstijgingen (circa € 17,5 miljoen), aanvullende veiligheidseisen (€ 2 miljoen), de per 1 januari 2009 ingevoerde wettelijke EnergiePrestatieNorm (extra investering van € 4 miljoen), hogere kosten voor de renovatie van de grote zaal (circa 9,5 miljoen euro) en vertragingskosten. Hierdoor bedraagt het totale budget dat nodig is voor realisatie van het Muziekpaleis nu €132,5 miljoen. Dit is € 33,9 miljoen meer dan het eerder door de raad vrijgegeven krediet van € 98,6 miljoen.

Tegenover de genoemde kostenstijgingen staat een aantal dekkingsmogelijkheden om het aanvullend krediet te financieren. Ten eerste kan gebruik gemaakt worden van een speciale financieringsregeling via het Cultuurfonds. Dit fonds maakt het mogelijk om bij de bank een renteverlaging van 1% te krijgen. Daarnaast kan een bijdrage vrij vallen uit de reserve BV Muziekcentrum Vredenburg. Hierin waren middelen gereserveerd voor groot onderhoud aan het Muziekcentrum. Ook kan de post onvoorzien naar beneden worden bijgesteld nu de onderhandelingen met de aannemer zijn afgerond, waardoor onzekerheden in de kostenopstelling zijn verminderd. Tot slot wordt het Muziekpaleis als het is gerealiseerd ondergebracht in de gemeentelijke vastgoedportefeuille (Meerjarenperspectief Vastgoed ofwel MPV). Hiermee wordt het Muziekpaleis over een afschrijvingsperiode van 40 jaar onderdeel van de totale gemeentelijke vastgoedportefeuille, waarin opbrengsten en kosten van vastgoedexploitatie elkaar in evenwicht houden.
Hiermee is het mogelijk de gemeenteraad te vragen een aanvullend krediet van € 33,9 miljoen euro vrij te geven om het Muziekpaleis te realiseren, waarbij eerder vastgestelde randvoorwaarden in stand kunnen blijven. Het gaat daarbij om een maximale onrendabele bijdrage uit de grondexploitatie Stationsgebied van € 30 miljoen euro en een maximale huur van € 3,4 miljoen euro per jaar (prijspeil 2013).

Als het aanvullend krediet door de gemeenteraad begin juli wordt vrijgegeven, is de financiering van de bouw van het Muziekpaleis zeker gesteld. Daarna kunnen de contracten met de aannemer afgesloten worden en start de bouw (onder voorbehoud van rechtelijke uitspraken) nog dit jaar.


Hier nog even een impressie van de jazz-zaal, naar een ontwerp van Thijs Asselbergs. Een van de zalen in het complex waar we het allemaal voor doen.

Reacties

 1. Bas

  ik heb er geen probleem mee. zie het als een investering, die zich op de lange termijn terugbetaalt.

  offtopic: jammer dat het gebouw niet van een tijdloze schoonheid is. als er zoveel geld in wordt geinvesteerd, is het juist rendabel dat het over 100 jaar nog tot de verbeelding spreekt.

  raar ook dat de heren architecten dat niet intuitief (willen) aanvoelen…

 2. Anonymous

  Alleen de kapitaalslasten zijn al 23.000 euro per dag.
  En het gebouw overleeft zeker geen 100 jaar. Het huidige Muziekcentrum (of wat daar van over is) is slechts 30 jaar oud.

 3. Hermen

  Ik heb er wel problemen mee! Het is een investering die zich moeizaam zal laten terugbetalen. Ongetwijfeld volgen er nog "tegenvallers" dus plus er nog maar een tiental miljoenen bij. Waarmee het naar mijn gevoel megalomaan wordt.

Reageer