Cranenborch slopen

In Nieuws door HB7 Reacties


De gemeenteraad stemt in met beschikbaar stellen van een krediet van ruim 33 miljoen om gebouw Cranenborch van ING Real Estate te kopen en te slopen. Doel: een toekomstbestendig tramtracé kunnen vastleggen. Een mooi bedrag voor zo’n anoniem stuk kantoorbeton, toch? Ik krijg het gevoel van verspilling. De SP vond dat trouwens als enige partij ook.

Of het wordt gesloopt is daarmee nog niet bepaald, maar het zal er wel op uitdraaien. Zolang beslissing tot sloop maar zo lang mogelijk wordt uitgesteld, zo kon men in de raad beluisteren, afhankelijk van de keuze van het tracé. Wethouder Bosch liet er geen misverstand over bestaan. Het college wil dolgraag de oostelijke tramvariant aanleggen. Hij gaf geen concrete reden aan maar ik denk dat hij vooral refereerde aan mogelijke vertramming van de centrum-HOV. Maar het heeft er ook mee te maken dat men bij de westelijke variant voor de spoor-oversteek ter hoogte van de Kruisvaart hoge kosten verwacht. Wel moeten het Rijk en BRU daarvan nog worden overtuigd.

Ik vond het vreemd dat niemand de optie te berde bracht om in dat gebouw een onderdoorgang te creëren door 3 verdiepingen te verwijderen. Het gevoel bekruipt me dat er met ING Real Estate al een deal is gemaakt. Niet aankopen van Cranenborch leek al geen kostenneutrale optie meer te zijn. Achter de schermen is men al een paar stappen verder met de herontwikkeling van het lange grijze kantorencomplex. Het ding moet worden opgefrist want zal straks naast het Stadskantoor en Aurora lelijk gaan afsteken. Ja, en wie wil dat dan nog huren? Hup, een knip door het midden en het potje geld dat HOV om de Zuid heet gaat een opfrisoperatie mogelijk maken. ING Real Estate kan tevreden zijn.

Reacties

 1. ill-b

  Is er nog een duidelijke plan voor de Van Sijpesteijnkade naar buiten gekomen?

 2. JM Dalmeijer

  Of de tram ter hoogte van de Kruisvaart de sporen gaat oversteken lijkt me lang niet zeker. Er is daar weinig ruimte voor een ingreep in de vorm van een fly-over, laat staan tunnel. Het ligt veel meer voor de hand om dat ter hoogte van de Bokkenbuurt of Lunetten te doen. Daar is nog wel ruimte om te manoeuvreren en biedt als voordeel dat (indien daar t.z.t. behoefte aan is) een halte kan worden aangelegd bij het station Lunetten. Dit biedt voordelen als Utrecht een uitbreiding van het tram netwerk tot stand wil brengen.

 3. JM Dalmeijer

  p.s. De aankoop lijkt me geen verspild geld om twee redenen. De eerste is dat de plannenmakers de regie beter in eigen hand krijgen. Het maakt het ontwerpen van een goed functionerende tramlijn eenvoudiger. De tweede is dat de grond zijn waarde niet verliest en de gemeente zal met het geïnvesteerde geld ter plaatse door nieuwbouw waarschijnlijk veel meer geld kunnen genereren en daarmee een deel van de kosten terugverdienen.

 4. Herbert

  Geen antwoorden m.b.t. V. Sijpesteijnkade. Dit komt nog in een van de komende commissievergaderingen aan de orde.

  Wat het geld betreft: Of ik zie het verkeerd, maar ik vergelijk het met zoiets als kopen van een huis, het vervolgens slopen en er natuur van maken. Er zal wel een pakketdeal met ING achter zitten, maar ik zie voor de gemeente geen directe winst, hooguit goodwill mbt de herontwikkeling van dat blok. Want als ik de gebiedsschetsen tot nu toe goed bekijk, wordt het hele grijze blok getransformeerd. Het zal straks op geen enkele manier herinneren aan wat het ooit was.

 5. Oskar

  3 verdiepingen slopen is bouwtechnisch niet mogelijk denk ik. Dan stort de hele boel in elkaar…

 6. Herbert

  ^^ poortje maken met een paar stevige balken eronder? Een bouwer kan alles. Maar ze willen van het gebouw af, dat is denk ik de echte reden en als ING REIM alleen maar open staat voor sloop, dan blijft er weinig anders over.

 7. Hans

  tram aan de westkant van het station naar de Uithof levert nog steeds vertragingen op voor de bouw van het Kruisvaartkwartier: 500 woningen langs de oostoever van de Kruisvaart,aan de achterkant van de Dichterswijk. Ook de langzaamverkeer-RABO-brug wacht nog op die besluitvorming. Dus de kosten lopen veel verder op dan alleen de sloop van Cranenborgh?

Reageer