Door de bak

In door HBReageer op dit artikel


Volgende week verdwijnt een stuk van de vermaledijde Gildetraverse en gaan ze vijf meter de grond in om riool aan te leggen. Terwijl de put op het Smakkelaarsveld verdwijnt trekken de gatengravers noord- en zuidwaarts.

Klik op het kaartje om te snappen wat er de komende tijd verandert.
– Vanaf woensdag 6 mei wordt het auto- en vrachtverkeer op het deel van de Catharijnesingel ter hoogte van het Vredenburg tijdelijk omgeleid via de Catharijnebak. Dit blijft zo tot augustus/september. Lokaal verkeer dient een lus te maken via Moreelsepark. Fietsers en hulpdiensten kunnen wel de bestaande route blijven gebruiken.
– Woensdagnacht weghalen deel traverse. Ik had eigenlijk gehoopt op een spectaculair wegtakelen van de het hele ding, maar het lijkt erop dat het stukje bij beetje gaat.
– In komende maanden: werk aan riool op diepte van 5 meter ter plaatse. Daarna werk aan kabels.
– Juni: busbaan, fietspad en trottoir komen terug op oude plek langs Smakkelaarsveld.
– De fietsroute lang FGH Bank wordt (tijdelijk) opgeheven. Er komt een vervangende route achter langs de nieuwe stalling.

Gelukkig is binnenkort de onbegrijpelijke fietskluwen van het Smakkelaarsveld achter de rug. Deze verkeersregelaar moet haar studieplekje maar elders zoeken.

Op het kaartje is het allemaal aangegeven.

Oh ja, het slopen en volstorten van de bak wordt op zijn vroegst eind van het jaar. De bak dient voorlopig nog om het verkeer om te leiden.

Reageer