Jumbostalling

In door HB3 ReactiesKortgeleden heeft de projectorganisatie een presentatie-avond gehouden rondom de fietsenstalling onder het nieuw te bouwen stationsplein west. De beelden bij de post zijn van het voorlopige ontwerp van de stalling en het plein. Even puntsgewijs wat waarnemingen.

– Definitieve ontwerp wordt eind van het jaar verwacht. Bouwvergunningaanvraag in 2010.
– Dit maakt onderdeel uit van de art. 19 procedure van de OV-terminal, die nog niet is voltooid.
– De sloop van de sporthal, die nu op de beoogde plek ‘hangt’, gebeurt in twee delen. Eerst het zuidelijke deel. Dan worden de reizigers langs het Beatrixgebouw geleid. Als dat klaar is wordt ook het noordelijke deel gesloopt. Men wil zo weinig mogelijk tijdelijke voorzieningen hoeven treffen.
– Dit jaar vindt ontruiming van de twee of drie cafeetjes plaats die daar momenteel nog zitten. De sporthal is al enkele jaren geleden buiten gebruik gesteld en is op wat rommel na, leeg.
– Sloop van de sporthal is ook voorzien in 2010, evenals de eerste bouwwerkzaamheden, oplevering plein en stalling: 2013.
– Ontwerp van de twee stationspleinen en Jaarbeursplein staan los van elkaar. Een VO van het Jaarbeursplein wordt later dit jaar verwacht. Dit plein zal zich in de toekomst uitstrekken tot aan de overkant waar het gebouw van Postkantoren BV staat en het hotel van Amrath is gepland. Dat houdt in dat de Croeselaan daar geheel zal verdwijnen. Onder het plein is een parkeergarage gepland. De garage naast NH verdwijnt immers. Het Jaarbeursplein nieuwe stijl wordt als evenementenplein ingericht, met verkeersstromen zoveel mogelijk langs de randen. Het plein zal 250 bij 100 m worden, dat is voor Nederlandse begrippen groot.
– De stationspleinen en de oost-west traverse worden met natuursteen uitgevoerd om het een beetje nette uitstraling te geven.

– Opvallend aan het ontwerp is de enorme trap, een ‘luie trap’ door de trage opgang. Ook dit is opgezet als een verblijfsruimte, met zitgedeelten en bordessen. De mensenstromen vinden plaats met de 4 roltrappen aan de zijkanten. De trap nodigt uit tot zitten en kijken. Door de opzet met knik tekent zich op het snijpunt van de denkbeeldige loodlijnen een podium af.

– Onder de trap komt dus de veelbesproken drielaagse fietsenstalling. Hoe de layout wordt is men nog niet uit. Men wil er 5000 plaatsen realiseren, maar dat lijkt amper te lukken. Tegenwoordig moet je rekening houden met allerlei vreemde fietsentypen en dat maakt het er niet simpeler op.
– De enige fietseningang komt aan de Jaarbeurspleinzijde. De uitgang voor reizigers is boven op het plein via een centrale trap. Aan de achterzijde is niets. Daar loopt de Mineurslaan. Dat zal in de toekomst no go gebied worden. Daarover later meer.
– De beoogde capaciteit is 5000. Ik verwacht dat de stalling geheel gratis zal worden. Temeer ook daar dit helpt om de zwerffietsen te voorkomen in een gebied dat duidelijk een kwaliteitsimpuls moet gaan krijgen.
– Andere stallingen zijn de bestaande Noordertunnel en mogelijk een nieuwe stalling in de buurt van de westelijke opgang van de Rabobrug. In totaal moeten er aan de westzijde 8000 stallingsplaatsen komen, waarvan eenderde betaald.

Pff, toch weer een enorm stuk geworden. Ik stop er nu mee. Ben vast wat vergeten, maar dat is dan jammer.

[Beelden: Kraaijvanger Urbis]

Reacties

 1. Anonymous

  Jammer dat de fietser geen prominente ingang krijgt. De fietser verdient beter. Fietsers maken juist het functioneren van het Stationsgebied mogelijk (bereikbaarheid, modal split).
  Hetlijkt mij logistiek niet handig om maar één ingang ergees achteraf te maken, vooral op spitstijden moet de capaiteit van de ingang groot zijn.

 2. Herbert

  Misschien komt het niet goed naar voren in het stuk, maar de ingang komt midden in de trap, met een reserve-ingang iets rechts ervan. Fietspaden zullen er op gaan aansluiten. In de ruimte voor de trap komt ook nog een Kiss&Ride plek.

 3. Remco

  Ik denk dat de fietsersingang naar links verdwijnt. Het is nogal erg onpraktisch om een fietspad dwars over een plein (waar je ook evenementen wilt gaan houden) aan te leggen. En daar kan de ingang ook prominent en groots worden opgezet. Ben sowieso wel benieuwd wat ze met al die fietsers aanwillen. Stel er is en concert van Frans Bouwer, dan lijkt het me niet erg veilig om daar nog allerlei fietsers over het plein te hebben. Dat roept wel de vraag op waar fietsers van de Croeselaan richting de Damstraat moeten rijden.

Reageer