Luchtprocedures vertragen OV-terminal

In door HB6 Reacties

Prorail houdt de aanbestedingen van onderdelen van de OV-terminal op als gevolg van de onzekerheid voortkomend uit de beroepsprocedure voor het woonwinkelcomplex De Vredenburg. Ironisch hoe rechtszaken rondom luchtkwaliteit ook vernieuwing en uitbreiding van de grootste ‘openbaar vervoer tempel’ van Nederland frustreren.

Ook al hebben de projecten niets met elkaar te maken, de berekening en saldering van de luchtkwaliteit behoren tot hetzelfde regime. Ook het muziekpaleis en kop van de Jaarbeurs vallen daaronder. Het komt er dus op neer dat de stichtingen van de terminator inmiddels effectief ook de bouw van de OV-terminal tegenhouden.

En niet met een klein beetje. De eerste aanbestedingen zouden nu starten, maar worden door Prorail in de la gehouden. “We willen deze onzekerheid niet op de aannemers gaan afwentelen”, aldus Marc Unger, projectmanager van de nieuwbouw. Ten opzichte van de planningen die ik [hier] heb gepubliceerd, kan de vertraging wel een half jaar gaan bedragen. Ik hoop hiervan binnenkort een actualisatie te kunnen publiceren.

Het is niet dat men nu stilzit, deze vertraging is voor sommige delen niet onwelkom. Het definitieve ontwerp van het fietsengebouw op het streekbusstation is bijvoorbeeld weer overhoop gehaald om een koppeling te realiseren met de Rabobrug. De architectenaanbesteding en voorlopig ontwerp daarvan verkeren in eindfase en zullen snel publiek worden.

Overigens gaat het fietsengebouw daardoor wel inleveren in capaciteit, mogelijk met wel 2000 plaatsen. Men wil deze terugkrijgen door de geplande ondergrondse stalling ter hoogte van de Noordertunnel-oostzijde in capaciteit te vergroten. Deze stalling, die in een latere fase zal worden gerealiseerd, vormt het ‘ventiel’ voor de stationscapaciteit, zoals Unger het uitdrukt.

Voor de OV-terminal zijn momenteel twee bouwvergunningen aangevraagd: OV-terminal fase 1 en perrons 3, 4 en 5. De kappen op deze perrons bestaan voornamelijk uit negentiende-eeuwse ijzeren vakwerkspanten en houten betimmeringen of wat daarvan nog over is. Het station heeft weinig meer van haar vroegere grandeur en behoud van de armzalige restanten ligt niet voor de hand.

De nieuwe overkapping zal een strak uiterlijk krijgen en mogelijk voorzien worden van rijen zonnepanelen. Prorail heeft daartoe met een aantal Noordwesteuropese vervoerspartners een subsidieaanvraag in voorbereiding in het kader van [Interreg]. Men hoopt op deze wijze enkele miljoenen steun te krijgen omdat het geen rendabele investering is. Voor wie wil weten hoe dat er gaat uitzien: kijk naar het nieuwe station [Zuilen] waar een pilot is uitgevoerd.

De vertraging is ook niet geheel onwelkom ten aanzien van de keuze van het tramtracé: daar moet nog aan worden gerekend. Sinds de nieuwste tracévariant voor het Sijpesteijngebied is gepubliceerd, ben ik een warm voorstander geworden van verplaatsing naar de westzijde. Handhaving van het trace aan de oostzijde levert zoveel ruimtelijk gepruts op dat we er spijt van gaan krijgen.

Het is me opnieuw duidelijk geworden bij het bekijken van de layout van de OV-terminal. Aan de westzijde is veel ruimte, oostelijk wordt het een gemier. Unger refereerde vooral aan het feit dat de tram in de oostelijke variant kruisende sporen zal gaan krijgen – iets wat in aanleg risicovol is.

Ik hoop dat de politiek hier een streep door haalt. Laat de tram maar westelijk komen en bij de Bleekstraat een onderdoorsteek maken. Ik wil hier binnenkort in een aparte post verder op ingaan en er een poll aan wijden.

Reacties

 1. Michiel

  Ik word <>zoooo<> moe van die vent. Het is misschien niet erg ‘groen’ van mij, maar ik heb het echt gehad met dat gezeik van hem over de luchtkwaliteit! Ja, luchtkwaliteit is belangrijk, maar voor mij gaat dit echt veels te ver. Deze eindeloze procedures zijn voor niets en niemand goed. En zeker niet voor onze stad; zeker nu projecten die de luchtkwaliteit juist kunnen verbeteren worden vertraagd.Laat die van Oosten maar eens een paar dagen in Shanghai of een andere grote Oosterse stad gaan rondlopen. Dan ziet ie nog eens hoe goed we het hier eigenlijk wel niet hebben met de luchtkwaliteit!

 2. Oskar

  Ik begin het steeds minder vreemd te vinden dat deze projecten zulke gigantische vertragingen oplopen. Neem dit nou, zoiets onbenulligs kost gewoon weer minstens een half jaar! Wat zal het nu worden? Aanbestedingen zullen dus in september/oktober starten (als het meezit), dan begint de bouw zo´n beetje rond deze periode volgend jaar. Dan zal de oplevering rond 2014 zijn. Weer een jaartje later dan gepland, zo op deze maandag:)

 3. Harm

  O,o,o, hoe kun je hier nou niet cynisch van worden? In Amsterdam komen ze er halverwege de bouw van de N/Z-lijn achter dat ze de boel niet goed geregeld hebben, maar in Utrecht krijgen we het niet eens voor elkaar dat er iets begonnen wordt… Het is om te huilen.

 4. Giordino

  Het is een grote aanfluiting aanpak van het stations gebied.Mede gezien het feit dat er veel dingen veranderen die in eerste instantie niet echt bij het station horen zoals muziek centrum en dat gebouw “de/het vredenburg”.Utrecht heeft gewoon flinke rekenfouten gemaakt.En het zal nog wel erger worden.Zaken als lucht kwaliteit moet je niet binnenshuis laten onderzoeken maar door een externe partij.Je zal wel het gezeur hebben dat het duurder is maar uiteindelijk ben je goedkoper uit.Ik denk dat 2013 bij lange na niet meer gered wordt, gezien de hoeveelheid werk dat er is en hoe weinig er al gedaan is.

Reageer