Verdrietig

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Het lijkt erop dat in 2013 het nieuwe muziekgebouw zo’n beetje vanaf nul weer moet beginnen, als je kijkt hoe [hard] er momenteel wordt ingegrepen in de organisatie van Muziekcentrum. Nee, het stemt niet vrolijk. Maar zelfs dit kun je relativeren: gelukkig bouwt Utrecht geen metro…

[Dit] schrijft AD/UN. Hieronder een bericht met blijmoedige toonzetting dat de gemeente vandaag heeft uitgestuurd.

College neemt aanbevelingen adviescommissie Vredenburg over

Versterken van de programmering en marketing en een personele en financiële re-organisatie van Muziekcentrum Vredenburg. Dit zijn de drie belangrijkste aanbevelingen uit het advies van de commissie, die in opdracht van het college heeft onderzocht hoe Vredenburg Utrecht momenteel functioneert op de tijdelijke locaties. Het college heeft gisteren ingestemd met de aanbevelingen uit dit advies, dat ‘Geen requiem maar een opwindende opmaat naar het Muziekpaleis’ heet.

Wethouder Van Eijk is erkentelijk voor het advies. “Ik ben blij dat de commissie duidelijk zegt dat er genoeg aanknopingspunten zijn voor een opwindende opmaat naar het Muziekpaleis. Deze aanbevelingen scherpen zaken die wel al deels in gang hebben gezet verder aan.

Het college heeft aan de directeur Muziekcentrum a.i. opdracht gegeven een plan van aanpak te maken op basis van de aanbevelingen uit het rapport. Het plan van aanpak wordt geplaatst in het perspectief van het Muziekpaleis en afgestemd met de voorzitter van het bestuur van de stichting Muziekpaleis.

Het plan van aanpak betreft maatregelen die moeten resulteren in een meer herkenbare programmering, betere resultaten en een efficiëntere bedrijfsvoering. Ook wordt onderzocht welke resultaten het onderzoek naar de reductie van de huisvestingslasten oplevert. De ingrepen in de organisatie zullen frictiekosten opleveren. Dat zijn kosten die de gemeente in een later stadium bij de overgang naar de nieuwe organisatie van het Muziekpaleis ook had moeten maken.

Op basis van de huidige inzichten verwacht het college met een aanvullende bijdrage van 7 miljoen euro voor de periode 2009-2012 ten laste van de algemene middelen te kunnen volstaan. Dit bedrag is opgebouwd uit een exploitatietekort van 2 miljoen euro, frictiekosten van 2,5 miljoen euro en de herfinanciering van de efficiencytaakstelling van 2,5 miljoen euro. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de exploitatie vanaf 2011 weer sluitend is.

De definitieve financiële consequenties worden opgenomen in de meerjarenbegroting van het plan van aanpak dat op basis van het advies door de directeur a.i. wordt opgesteld. Het totale pakket aan maatregelen wordt betrokken bij de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2009 en de Verantwoording 2008.

Reageer