Update

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Afgelopen dinsdag een pers-bijpraatsessie Stationsgebied met de wethouder bijgewoond. Hier volgen wat actuele getallen en data.

Vrijdag is de beroepstermijn voor de rechterlijke [uitspraak] rondom de architectenselectie Bibliotheek++ afgelopen. De partijen lijken zich erbij neergelegd te hebben. Het traject met de nieuwe jury gaat gewoon verder.
Vrijdag op Radio 1 de voorzitter van de BNA gehoord: het gaat vreselijk [slecht] in de architectenwereld. Vooral grote bureaus voelen de pijn. Een opdracht is niet langer vooral om de eer, het is inmiddels om te overleven. Zullen er straks nog wel zeven visies zijn om uit te kiezen?

Janssen meldde dat ze er van uitgaan dat de bibliotheek in de eerste helft van 2013 kan openen. Hij zei ook dat het college overweegt om ook voor de ontwikkeling van het publieke deel van het gebouw in zee te gaan met een derde partij, om een zo optimaal mogelijke financiering en exploitatie te kunnen bereiken.


Het college neemt snel een [keuze] over de vertramming. Het voorlopig ontwerp van de westzijde (Jaarbeursplein en omgeving) is klaar en wordt in maart/april gepresenteerd. Hier een link naar een webpagina van Kraaijvanger Urbis] waar enkele nieuwe impressies van stationsplein west en de fietsenstalling te zien zijn.

In diezelfde periode komt de projectorganisatie met een definitief ontwerp van de singel. De opvallendste verandering is dat men op meer plaatsen bomen heeft geprojecteerd, het aanzien dus wat groener heeft gemaakt. Overigens zullen deze bomen in veel gevallen relatief klein blijven, omdat ze beperkte wortelruimte hebben als gevolg van ondergrondse constructies als kelders en spuikoker. De fietsroutes worden ook verbeterd ten opzichte van het voorlopig ontwerp. Er wordt een 3d-film van gemaakt. Vermoedelijk zal deze film ook de Catharijneknoop met de gebouwen van Corio weergeven, zodat er een zo realistisch mogelijk beeld zal worden gepresenteerd.

Op 27 februari speelt de hogerberoepszaak (“nieuwe beslissing op bezwaar”) over de bouwvergunning van het woonwinkelcomplex op het Vredenburg. Uitspraak binnen drie weken. Tot die tijd wordt er niets gedaan.

In maart worden de onderhandelingen met Heymans, de beoogde bouwer van het muziekgebouw, afgerond in de vorm van een bouwteamovereenkomst. Daarna kan de bouwvergunning worden aangevraagd.

Ook zal vermoedelijk in maart de architect van de Rabobrug bekend worden gemaakt. Dan zal er een voorlopig ontwerp worden gepresenteerd en weten we ook waar de aanlandingen zullen gaan komen. De brug zal worden uitgerust met rollende tapijten, net zoals op Schiphol tussen treinhal en perrons en krijgt verbindingen met de perrons en het fietsgebouw bij het bussstation. Bij de constructie wordt er speciaal op gelet dat er geen fietsen met kettingen kunnen worden vastgezet.

De verkeerssituatie op het Smakkelaarsveld blijft zo tot mei. Dat is dus veel langer dan oorspronkelijk gepland. Wel zal tegen die tijd de nieuwe fietsenstalling met 2500 plaatsen klaar zijn. Het eerste deel, met 1500 plaatsen, zal volgende maand worden opgeleverd.

Dat was het wel zo’n beetje.

Reageer