Van Sijpesteijnkade moet blijven

In Nieuws door HB5 Reacties


In het Masterplan Stationsgebied zou de oude bebouwing van de Van Sijpesteijnkade geheel verdwijnen, op huisnummer 25 na, dat onder de monumentenwet valt. Inmiddels lijkt grondeigenaar NS Poort bereid om twee panden die tegen dit beschermde pand aanliggen ook te handhaven. De stap om dan ook maar het hele rijtje te laten staan is dan niet zo groot meer. Dit is precies wat een tiental oudheidkundige en aan Lombok verbonden organisaties het liefst zou zien. Ze gaan aanstaande donderdag hierover op het stadhuis een notitie aanbieden.

De organisaties pleiten voor behoud van de historische bebouwing langs de Van Sijpesteijnkade. Het is een van de weinige locaties in de omgeving van het Centraal Station die nog iets van zijn historische uitstraling behouden heeft, aldus de notitie. De kade is een restant van de Leidseweg, die, evenals de Leidsche Rijn ter plaatse, in de jaren zeventig werd onderbroken door de aanleg van het Westplein.

De organisaties vinden het opmerkelijk dat in de huidige plannen enerzijds wordt geprobeerd op deze locatie historische structuren te herstellen, onder meer door de Leidse Rijn weer door te trekken, en dat anderzijds een historisch stukje Utrecht in het hart van het stationsgebied moet verdwijnen. Zo dreigt men de fout van vijfendertig jaar geleden te herhalen, toen alle Leidseweg-panden aan de overzijde van het spoor zonder uitzondering werden gesloopt. Het meest opvallende voorbeeld daarvan is ongetwijfeld ‘De Utrecht’.

De organisaties achter de notitie zijn Bewonersoverleg Leidseweg tussen Munt en Hommel, Bewonerswerkgroep Leidseweg. Heemschut Utrecht, Cuypersgenootschap, Historische vereniging Oud-Utrecht, Stichting De Sterremolen, Trek Lombok door tot het Spoor, Vereniging Molenerf De Ster, Wijkraad Utrecht-West, Winkeliersvereniging Lombok, www.Maanzaad.nl.

Onze zegen hebben ze.

Reacties

 1. jonas

  Het plan om het rijtje te slopen heeft mij altijd dwarsgezeten, en ik vind het onbegrijpelijk een historische vaart te herstellen en tegelijk de historische bebouwing erlangs te slopen. Het is zoiets als de singel herstellen, en hem vervolgens van Moreelsepark tot Paardenveld te overkluizen. (ik vind de ‘stadskamer’ al veel te lang, het lijkt op de plaatjes ook niet op een kamer of overdekt plein, maar op een overdekte winkelpromenade – maar dat is een ander onderwerp).

 2. Joop

  Helemaal mee eens. En om op je namen-post terug te komen: Als de Leidse Rijn straks weer zichtbaar is, kan de Van Sijpesteijnkade ook weer gewoon Leidseweg/-kade heten.

 3. Ill-b

  Geweldig initiatief. Tegenwoordig kan je zoveel met de bestaande bebouwing en nieuwbouw. Ik stem voor behoud.

 4. Lars

  Een pand verder dan die met de pilaren heeft hele interessante baksteenvormen en zelfs een paar stenen gebeeldhouwde vogels.Dat pand zou óók moeten blijven staan. Dat is dan al pand drie, dan kan het inderdaad net zo goed allemaal blijven staan. Desnoods houd je de gevels in stand, om nieuwbouw erachter mogelijk te maken (ik weet niet of er binnen nog interessante kenmerken behouden zijn gebleven…)Mooi initiatief!

Reageer