Planning OV-terminal

In Nieuws door HB5 Reacties


Op de cu2030-site vind je onder project OV-terminal een gedetailleerd overzicht van de projectdelen en de planfase. Omdat eerder werd voorspeld dat de eerste werkzaamheden in 2008 zouden gaan plaatsvinden maar ik daarvan helemaal niets heb gemerkt, heb ik die pagina eens goed bekeken en bij Prorail om bevestiging gevraagd dat het ook inderdaad de laatste stand van zaken betreft. Dat bleek zo te zijn. Wel gaf men aan dat er geen enkele garantie is dat die termijnen ook gehaald zullen worden. Er werd daarbij verwezen naar vergunningpocedures, en in het bijzonder naar de zaken rondom luchtkwaliteit. Men vreest toch wel enige problemen, proefde ik uit die woorden.

Ik geef hier een samenvatting van de aanbestedings-info op cu2030, onderverdeeld in deelprojecten, gesorteerd op beoogde start van de bouw van het onderdeel. Ik denk dat die indeling voor reizigers en andere geïnteresseerden het interessantst is: wanneer loop ik waar tegen een bouwschutting op. Of: wat zijn ze daar eigenlijk aan het doen. Met onderstaande info moet het wel lukken om een beeld te krijgen.

Verplaatsen tramhalte aan oostzijde station
Aanbesteding: Q1 2009, bouw: Q2 – Q3 2009
Aan de oostzijde van het station wordt de eindhalte Moreelsepark van de tram uit Nieuwegein opgeheven. De halte Centraal Station wordt voorlopig de eindhalte van de tram. Hiertoe moeten de sporen en perrons worden aangepast. Ook de inrichting van de halte Centraal Station wordt vernieuwd.

Aanpassen perrons 3, 4 en 5
Aanbesteding: Q1 2009, bouw: Q3 2009 – Q2 2011
De perrons 3, 4 en 5 (spoor 5 t/m 12) moeten worden verhoogd en voorzien van nieuwe perronkappen. Mogelijk zullen ook perron 6 en 7 worden aangepast. De werkzaamheden bestaan uit perronbouw, spoorwerk en weinig beveiligingswerk en de realisatie van de perronkappen. Het station blijft tijdens de werkzaamheden gewoon in gebruik.

Fietsgebouw aan oostzijde station
Aanbesteding: Q1 2009, bouw: Q3 2009 – Q3 2010
Aan de oostzijde van het station zal boven het huidige streekbusstation een fietsgebouw worden gerealiseerd voor ca. 9000 fietsen. Dit wordt een overwegend stalen gebouw met vaste trappen en rollende tapijten.

Stationsgebouw
Aanbesteding: Q1 2009, bouw: Q4 2009 – Q1 2014
De realisatie van het nieuwe stationsgebouw, inclusief de wandelpromenade aan de noordzijde van de nieuwe stationshal. De nieuwe stationshal is een constructie van beton, staal en glas. De vloer en draagconstructie van de huidige stationshal blijven gehandhaafd en wordt uitgebreid.
Een optie in dit deelproject is het slopen van onder meer de Jaarbeurstraverse, Stationstraverse, de sporthal Catharijne, het taxiplatform en het stadsbusstation.

Aanpassen spoor 1 t/m 4
Aanbesteding: Q1 2009, bouw: Q4 2009 – Q2 2012
De perrons van de sporen 1 tot en met 4 (ook wel de buurtsporen genoemd) moeten worden verbreed. Hiervoor is het nodig de sporen te verleggen. Het werk bestaat uit perronbouw, spoorwerk, aanpassen van beveiliging en bovenleiding, aanpassen van tunnel en trappen en funderingswerk voor het plein dat boven de sporen komt te liggen.

Busstations, taxistandplaatsen en tijdelijke fietsenstalling westzijde
Aanbesteding: Q2 2009, bouw: Q1 2010 – Q2 2011
Aan de westzijde van het spoor komt een nieuw busstation voor stads- en streekvervoer. Ook moeten aan de zijde tijdelijke en definitieve taxistandplaatsen, een kiss&ride-voorziening en fietsenstallingen worden gerealiseerd. Dit is met name wegenwerk en perronbouw.

Busstations, taxistandplaatsen en tijdelijke fietsenstalling oostzijde
Aanbesteding Q2 2009, bouw: Q1 2010 – Q2 2011
Aan de oostzijde van het station moet het streekbusstation opnieuw worden ingericht, met een tijdelijk busstation, een tijdelijke fietsenstalling en tijdelijke taxistandplaastsen en kiss&ride-voorziening. De werkzaamheden betreffen onder meer wegenwerk en het aanleggen van busperrons.

Fietsenstalling onder spoor 1 t/m 4
Aanbesteding Q2 2010, bouw: Q3 2010 – Q 2011
De fietsenstalling onder spoor 1 tot en met 4 moet worden uitgebreid. De werkzaamheden zijn betonwerk, de inrichting en de realisatie van de fietsshop.

Voetgangers- en fietsersbrug (Rabobrug)
Aanbesteding: Q2 2010, bouw: Q4 2010 – Q2 2012
Aan de zuidzijde van het station zal een nieuwe voetgangers- en fietsersbrug worden gebouwd. Vanaf de brug komen toegangen tot de perrons.

Tramhalte aan westzijde station
NB: dit wordt mogelijk anders.
Aanbesteding: Q2 2010, bouw: Q1 2011 – Q2 2012
Aan de westzijde van het station zal een tramhalte worden gerealiseerd. Van deze tramhalte kunnen reizigers met trappen, roltrappen en een lift naar de stationshal toe. De werkzaamheden aan dit deelproject betreffen onder meer railwerk en het realiseren van de transfervoorzieningen voor reizigers.

Zie ook www.aanbesteden.prorail.nl.

Reacties

  1. Bas Timmers

    maar hoe? ene tracé eindigt aan oostkant station, andere aan de westzijde. dure tunnel? brug? ander tracé voor de Uithof-tram?

  2. Bas Timmers

    interessant overzicht. ik vraag me af of ze de nieuwe tram naar de Uithof en de oude lijn vanuit Nieuwegein nog aan elkaar knopen rond CS.

  3. 47 a.d.

    ‘Luchtkwaliteit issues bij een OV terminal’. Ik wordt hier zóóó moe van! Waarom kan er nou helemaal niets een beetje praktisch bekeken en aangepakt worden!

Reageer