Vrijstelling

In door HBReageer op dit artikel

Er is dinsdag in de raadscommissie Stad en Ruimte gesproken over de vrijstelling in het kader van WRO voor het muziekpaleis. (Ik blijf het woord voorlopig toch maar gebruiken omdat “muziekgebouw” niet iedereen direct zal kunnen plaatsen.) Er wordt nu een verklaring van geen bezwaar aangevraagd bij de provincie. Na ontvangst hiervan kan definitief vrijstelling worden verleend.

Dan staat de weg open voor de bouwvergunning. Deze is voor zover ik weet nog niet aangevraagd. Op dit moment lopen de gesprekken met bouwer Heijmans om te komen tot een bouwteamovereenkomst. Dan is de boel doorgerekend en kan er ook een ‘definitief’ prijskaartje aan het project worden gehangen. Hier werkt de tijd in ons voordeel. Een half jaar geleden zou het zeker vele miljoenen duurder zijn geweest.

Corio meldde me dat ze wachten tot Van Oosten voorlopige voorziening vraagt, lees een bouwstop afdwingt, voor het woonwinkelcomplex. Wordt dat toegekend dan zullen ze handenwringend de boel aan de goden moeten overlaten. Als het wordt afgewezen, dan beschouwt Corio de bouwvergunning als ‘bruikbaar’ en zullen ze beginnen.

[edit 1-2: Op 27-2 is er een hogerberoepzitting. De uitspraak is binnen drie weken. Tot die tijd zal er niet worden gebouwd.]

Zodra (ik weiger te spreken over ‘als’, want wat er nu gebeurt is elitair, quasidemocratisch misbruik van de bestuursrechtspraak) dat werk eenmaal een aanvang heeft genomen, dan is een belangrijke psychologische hobbel genomen.

Zelfs de sympathisanten van de terminator moeten inmiddels de doodsheid op het Vredenburg wel een beetje zat aan het worden zijn, dunkt me. Ze zullen er op zaterdag hun fietsen parkeren, om zich heenkijken en zich afvragen wat ze het liefst willen: gelijk hebben of gelijk krijgen.

Reageer