Woonwinkelgebouw: start bouw

In door HBReageer op dit artikel

De gemeente meldt dat het college de bezwaren die zijn ingediend tegen de vergunning voor de bouw van het woonwinkelgebouw De Vredenburg ongegrond heeft verklaard. Daarmee is de weg vrij voor Corio om met de bouw te beginnen.
Het nu nog muisstille bouwterrein zal binnenkort een heel andere aanblik bieden.

Over deze bouwvergunning wordt al sinds het najaar gesteggeld tussen Van Oosten en de gemeente. De gemeente heeft namelijk met haar reactie op de bezwaren, die al deze zomer waren ingediend, nogal lang getalmd. Reden voor Van Oosten weer eens de rechter in te schakelen. (Hij was overigens niet de enige bezwaarmaker, maar dit terzijde.)

Als ik de berichtgeving van De Heus op de nieuwssite [AOU] goed interpreteer, krijgt de juridisering van de stationsgebiedplannen nu een nieuwe wending. De gemeente tracht Van Oosten te isoleren door drie stichtingen van hem niet ontvankelijk te verklaren omdat ze geen belanghebbenden zouden zijn. Dat doet ze slim, want ze gaat wel in op de bezwaren van stichting nummer 4 die de middenstandsbelangen zou behartigen. Afijn, Van Oosten weer de gordijnen in. Het procederen zelf is opnieuw onderwerp van procederen. Lees het stuk maar onder de genoemde link en probeer er een touw aan vast te knopen.

De kern van de oorspronkelijke bezwaren is dat de bouw van het woonwinkelgebouw zou leiden tot een onaanvaardbare toename van de luchtverontreiniging in de stad. De gemeente heeft zijn huiswerk opnieuw gedaan en op 20 november jl een nieuw luchtkwaliteitsrapport geproduceerd waarin wordt aangetoond dat dit gebouw – ik quote het persbericht: “geen substantiële gevolgen heeft voor de luchtverontreiniging en dat kan worden voldaan aan de wettelijke normen voor luchtkwaliteit”.

Van Oosten eist, als ik het [stuk] op Alles over Utrecht goed begrijp, nu al via de rechter dat de niet-ontvankelijkverklaring moet worden vernietigd. Maar voor Corio en bouwer BAM zal het voldoende zijn om te beginnen. Ze kunnen plannen gaan maken, tenzij in de komende periode een voorlopige voorziening wordt ingesteld om de bouw op te schorten. Tegen het besluit kan namelijk nog zes weken lang beroep worden ingesteld bij de rechtbank.

De bouw in het stationsgebied gaat nu hortend en stotend van start.

[edit 27-1] Corio wacht omdat ze er op rekent dat Van Oosten door middel van een voorlopige voorziening een bouwstop zal willen afdwingen, vooruitlopend op het hoger beroep. Wordt dat afgewezen dan heeft men een ‘bruikbare’ bouwvergunning en zal men gaan starten. Indien niet, dan wordt het koffiedik kijken wat de toekomst betreft.

Reacties

  1. Anonymous

    Het is ongelofelijk dat één persoon (met een paar medestanders zoals Wouter de Heus en SP) zoveel kan frustreren. Lekker democratisch!

  2. maarten

    Weet je wat lastig is? Als je zowel hoopt dat Utrecht eindelijk zijn langverwachte centrum-makeover krijgt, als dat je sympathie kan opbrengen voor mensen die zich zorgen maken over luchtkwaliteit (geen vaag begrip!) en een leefbare stad.Zeker als een nietsontziende molog als corio wéér gebiedsuitsbreiding kan claimen – laten we niet vergeten dat dit bedrijf verantwoordelijk is geweest voor hoog catharijne.Ik juich de nieuwbouw desondanks toe (veel slechter kan het vredenburgplein er niet op worden), maar een autoluw centrum heeft ook wel iets.

  3. 47 a.d.

    Als ik het goed heb, heeft Corio Hoog Catharijne gekocht van het ABP. Corio heeft in ieder geval niets met de bouw van HC te maken.Daarnaast heeft HC mijn inziens ontzettend veel voor de stad betekend. Zonder die ontwikkeling (nu 35.000.000 bezoekers per jaar!) zou Utrecht slechts een provinciestadje zijn gebeleven.En dan Van OOsten. Natuurlijk is luchtkwaliteit een belangrijk vraagstuk. Maar willen we dan over 20 jaar(?), wanneer we ons dan eindelijk milieuvriendelijk voort bewegen, constateren dat er al die tijd niet in de stad is geinvesteerd?! Hij voert een strijd tegen molens (en in tegenstelling tot don quichot een redelijk succesvolle strijd) maar moet zijn oogkleppen eens afdoen en zich beseffen dat hij met zijn one topic guerrilla de andere belangen van de stad te kort doet zo niet volledig negeert. Hetgeen overigens van weinig intelligentie getuigt!

Reageer