Singelontwerp 2

In door HB16 Reacties


[Meer beelden] Er was een behoorlijke opkomst bij de infoavond over het singelontwerp, maar geen schokkend nieuws. Marjo de Kraker en Frank van der Zanden van het projectbureau van de gemeente manoeuvreerden in de presentatie zo goed en zo kwaad als het ging om de HC-onderdelen heen en lieten vragen over bezonning en hoogtes van gebouwen een beetje langs zich heen gaan.

Het valt niet mee om de planonderdelen los van elkaar te laten zien en bespreekbaar te maken, maar het leek erop dat het behoorlijk goed lukte. Het publiek luisterde welwillend en er was slechts kortstondig gemor te horen over dat de gebouwen te groot zouden zijn of dat het geen visie A zou zijn.

Het aspect van sociale veiligheid werd natuurlijk ook weer genoemd, maar het lijkt toch niet meer zo’n overheersende rol te spelen. Iedereen ziet dat met ruim een kilometer water het aanzicht van het stationsgebied spectaculair verandert en dat deze opwaardering in staat moet zijn de bezwaren die kleven aan de massaliteit en de overkluizingen van Hoog Catharijne voor een groot deel teniet te doen.

Ik ga niet uit de doeken doen hoe het plan er in detail uitziet, dat kost veel te veel bandbreedte, en volsta met wat waarnemingen.

– De nieuwe bruggen bij Knipstraat en Mariaplaats krijgen dezelfde klassieke vorm, wel verschillend gedimensioneerd. Dat betekent dat een vroeg ontwerp van een tuibrug is gesneuveld, wat mij veel deugd doet.
– De brug bij de Knipstraat zal geen nieuwe Molenbrug worden maar is Paardenbrug gedoopt.
– De Paardenbrug is niet bedoeld voor ontsluiting van Wijk C, alleen voor expeditieverkeer en fietsers. Er is nog geen verkeersplan voor Wijk C.
– In het singelontwerp is maximaal ruimte gereserveerd voor bomen en groen. De aanplant zal echter in de meeste gevallen niet zo volwassen zijn, denk aan de platanen zoals langs de Weerdsingel.
– Er wordt zwaar ingezet op de aantrekkelijkheid van de stoepen voor het Muziekpaleis. Toch is dat, gezien het zonlicht en ligging op de heersende windrichting, een problematische plek. Veel attractiever als verblijfsplek is de zuidwestelijk geörienteerde gevel van V&D. Voor dat gebied bestaat nog geen bouwplan en er is ook niet voorzien in een trapachtige kade. Dat gebiedje heeft potentie. Men zou daar meer aandacht aan moeten schenken.
– Doordat de verkeerscirculatie is gebaseerd op tweebaans, tweerichtingen, blijkt nog maar de helft van rotonde Paardenveld nodig te zijn. Er verdwijnen twee rijbanen bij de Daalsetunnel. Het begin van de Amsterdamsestraatweg wordt groener.
– In het verkeersplan van het huidige singelontwerp is geen rekening gehouden met eventuele knips in de verbindingen. Ik verwacht overigens dat dit niet zo veel zal uitmaken.
– [edit] De parkeergarage Vredenburg wordt uitgebreid met twee lagen onder de singel. Deze garage zal bereikbaar worden vanaf inritten op honderd meter ervoor en erna. Helaas hebben ze niet gekozen om ook de bestaande garages van Radboud in een moeite door ondergronds te ontsluiten. Het stuitte op te grote verticale inpassingsproblemen. Was dit gelukt dan zou het veel winst voor het gebied opgeleverd hebben.
– Het middendeel van het 1,2 kilometer lange singelontwerp heeft de status van definitief. De delen aan de noord- en de zuidzijde zijn voorlopig.

Zo, toch nog weer veel langer dan ik eigenlijk wilde schrijven. Zo gaat het meestal. Plaatjes [hier].

[foto boven: Vredenbrugknoop, ontwerp Studio SK (excuus voor de matige kwaliteit), foto midden: Mariabrug, ontwerp Wieke Röling/gemeente Utrecht]

Reacties

 1. Hans

  Ik kon er gisteravond helaas niet zijn. Begreep wel van anderen dat een fietspad aan de oostkant, dus bij V&D, er niet of nauwelijks in zit?

 2. Herbert

  @Hans: klopt. Er is daar geen doorgaande fietsroute. Een route onder de overkluizing, langs het water wordt als onaantrekkelijk/onveilig beschouwd en is daarom ook niet gecreeerd. Voetgangers kunnen bovenlangs passeren, door de stadskamer. De hele verkeerssituatie wordt straks een stuk overzichtelijker.

 3. Bas Timmers

  nadere bestudering van de plannen voor met name de overkluizing stelden me enigszins gerust. Duidelijk is wel dat dit stuk mijns inziens nog het meest discutabel is, dat was tijdens de info-avond ook wel te merken. Het blijft voor mij onbegrijpelijk dat auto’s maar vooral fietsers hier toch weer door een relatief donkere overkluizing moeten. Auto’s op min één en fietsers een doorgaande route was logischer geweest.

 4. Herbert

  @Bas: Morgen (woe) is er gelegenheid met Corio-mensen te praten over dat moeilijke stuk. Er is/wordt gesleuteld aan de hoeveelheid daglicht-toetreding van het bruggebouw, maar hoe ver het precies daarmee staat is me niet duidelijk.

 5. Anonymous

  Ik ben er niet zeker van dat en terras bij V&D zoveel beter is als een terras bij het muziekpalies. Bij V&D is wel zon in de ochtend en aan het begun van de middag, maar daarna is het over. Bij het muziekplaleis begint de zon pas in de middag, maar dat is dan tot zonsondergang.De gebouwen zijn aan de zuidkant ook een stuk hoger, dus er is veel minder zon in het voor- en het najaar dan aan de ander kant. Zeker als het gewraakte poortgebouw echt een heel eind naar het zuiden doorloopt.

 6. Herbert

  ^^ Misschien wat namiddagzon betreft niet, ik denk dat de windsituatie beter is, de drukke HOV-baan ontbreekt en je hebt uitzicht op een flink groen stuk ter linkerzijde. Alleen aan de overburen is weinig te beleven. Maar voordat het allemaal zover is, pfff…

 7. Anonymous

  de fietsroute onder de overkluizing werd gisteravond al “de nieuwe junkentunnel” genoemd.het lijkt me een donkere tochtige goot worden voor fietsers, zeker op een herfstavond.het gebouw erboven wordt spicen span voorgestel, maar duwt de publieke ruimte eronder de duisternis in.bij het referendum heeft Utrecht gekozen voor de ruime publieksvriendelijke variant!

 8. Rob

  Toen ik gisteravond het voorstel zag dat voorzag in huizen aan de overkapping aan de V&D kant was mijn eerste associatie: " het lijkt de geluidswal bij Zeist op de A28 wel". Ziet er voor nimenad echt succesvol uit.

 9. Herbert

  @anoniem 23:16. Daarom wordt er op dat bruggebouw, zoals het heet, nog druk gestudeerd. Maar als we het er te gezellig maken, zullen de ‘junken’ er ook graag verblijven. Maken we het te ongerieflijk, dan is het voor niemand goed. Wat is wijsheid? Sprinklers in het glazen dak?

 10. Herbert

  @rob: in de post "Nieuw-HC filmpje" staat een render van Corio waarop een V&D voorzetgebouw te zien is dat niet zo extreem oversteekt. Eigenlijk helemaal niet. Het zou me ook erg verbazen als ze zoiets zouden willen maken.

 11. Bas Timmers

  In het Bruggebouw moeten voetgangers al naar niveau begane grond afzakken. Fietsers dwars door het bruggebouw laten fietsen, op niveau -0,5 of niveau +0,5. Problemen opgelost. Auto’s gaan onderlangs, op niveau -1, waar verder geen ruimte is voor junks.

 12. Rob

  Op de tekeningen op bouwputbeeld.blogspot.com komt in de onderste tekening de term “Stadsbuitengracht” voor. Ik mag toch hopen dat dit een werknaam is binnen het project en dat het als alles klaar is gewoon weer de Catharijnesingel is.

 13. Anonymous

  De officiële naam van het water om de Utrechtse binnenstad is al sinds mensenheugenis “Stadsbuitengracht”. De namen van de straten er langs eindigen op “singel”: Weerdsingel, Catharijnesingel et cetera.

 14. Rob

  @Anoniem Tussen de officiële naam en de naam zoals deze sinds mensenheugenis gebruikt wordt in Utrecht zit dan nogal een verschil. Vraag aan een gemiddelde Utrechter waar de Stadsbuitengracht ligt en hij zal je naar een andere stad verwijzen. Sinds mensenheugenis is de Catharijnesingel het water incl. de weg welke erlang loopt.

 15. Anonymous

  Het ziet er naar uit dat ik niet de gemiddelde Utrechter ben. Het ging me er ook niet om wat de gemiddelde Utrechter weet of vindt, maar om vast te stellen dat de naam Stadsbuitengracht minder vreemd is dan op het eerste gezicht mag lijken.

 16. Herbert

  De Stadsbuitengracht is het geheel, en dus niet zo nuttig als plaatsbepaling in de dagelijkse omgang. Daardoor zal de naam bij veel minder mensen bekend zijn.

Laat een reactie achter op Herbert Reactie annuleren