Welstand: sloop maar

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

POS/IBU heeft bij de Commissie Welstand en Monumenten een aanvraag gedaan voor het mogen slopen van resten van het kasteel, als deze in de weg liggen bij de bouw van de expeditietunnel van het Muziekpaleis. Conclusie: ga je gang, maar wel met respect.

Over deze kwestie is 18-11 jl. gesproken. Dit staat erover in de notulen:

In verband met de bouwwerkzaamheden op en rond het Vredenburg wordt de Catharijnebak gesloopt. Deze ligt gedeeltelijk tegen de resten van de noordwestelijke toren van kasteel Vredenburg. Voorgesteld wordt om op deze plaats de oostelijke wand van de betonnen bak niet te verwijderen om het monument niet te verstoren maar hier in eerste instantie graafwerkzaamheden te verrichten voor nader onderzoek.

De gehele stadsomwalling is monumentale status toegekend, inclusief een kademuur uit 1950. Die kademuur heeft op zich echter geen monumentale waarde.

Het tracé voor de expeditietunnel naar het Muziekpaleis is afgestemd op functionele eisen. Mogelijk liggen er onder het geplande tracé fragmentarische resten van het kasteel met een hoge monumentale waarde, die met de tunnelaanleg verloren gaan. Voor zover binnen de wet- en regelgeving is toegestaan en voor zover uit praktisch oogpunt mogelijk is, is er onderzoek verricht naar de aanwezigheid van restanten. Omdat om die reden niet alle restanten kunnen worden gelokaliseerd, is het verlies niet aantoonbaar. Op basis van het huidige onderzoek wordt aangenomen dat restanten nog slechts fragmentarisch aanwezig zijn.

Conclusie
De commissie deelt de visie van de afdeling Monumenten dat de kademuur geen zelfstandige monumentale waarde heeft en is akkoord met sloop. De gevolgen van de sloop van de Catharijnebak en de aanleg van de expeditietunnel zijn moeilijker te overzien, omdat de aanwezigheid van mogelijke resten van het kasteel eerst is vast te stellen, wanneer sloop- en bouwwerkzaamheden die blootleggen. Het verlies van mogelijke resten van het kasteel vloeit echter onvermijdelijk voort uit realisatie van de bouwplannen en moet worden geaccepteerd. Wel dringt de commissie er met klem op aan voldoende tijd te nemen om eventuele resten te onderzoeken, te documenteren en te waarderen. Waar mogelijk, zouden de (vindplaatsen van deze) resten blijvend in beeld gebracht moeten worden.

Ergo: ga je gang, maar rustig aan. De Welstandscommissie is trouwens niet het enige bestuursorgaan die in verband met de vergunningafgifte een oordeel mag vellen. Ook de Rijksdienst heeft al een wijs woord gesproken. [Lees meer] Wat deze club ervan vindt weet ik niet. Maar ik denk dat alle wijze mensen wel op één lijn zullen zitten. Dat betekent dat deze monumentenvergunning zal worden afgegeven, met als strekking: het is zo weinig, sloop het maar.

[edit:] Hij is inmiddels afgegeven, zag ik in de gemeenteberichten.

Reageer