Bibliotheek+/-

In door HBReageer op dit artikel

De rechtszaak van het Rotterdamse architectenbureau Rapp+Rapp tegen de Gemeente Utrecht is vandaag weer een stapje dichterbij gekomen. De dienst Aanbesteding heeft namelijk het bureau mondeling laten weten dat men voornemens is het College te adviseren om de gunning van het ontwerp van de bibliotheek te doen aan concurrent VMX Architects. Uit deze mededeling blijkt dat het verificatie-traject dat de afgelopen maanden is doorlopen gunstig heeft uitgepakt voor het Amsterdamse bureau.

Een belangrijke kwestie was namelijk in hoeverre de visie van VMX voldeed aan de criteria, met name wat aantrekkelijkheid en inrichting van het maaiveld betrof. Daarop had de jury afgelopen juli namelijk veel kritiek. Zoveel zelfs dat op basis daarvan de visie van VMX niet zou voldoen. VMX heeft de tijd gekregen de visie bij te stellen. Eerder dit najaar heeft Leon Teunissen, architect bij VMX, laten weten daartoe een aantal mogelijkheden te zien. Welke dat zijn wilde hij niet kwijt.

Drie partijen draaien behoedzaam om elkaar heen. Het is schaak en poker tegelijk. Remise is geen optie. Er wordt weinig losgelaten. Dat er een kort geding komt is zeker. De datum staat alleen nog niet vast. In het kort geding stelt R+R dat de aanbesteding op een aantal punten niet aan de (Europese) regels voldoet. Maar verder houdt men de hand gesloten. Het College kan het advies van de dienst Aanbesteding – dat niet meer heeft afgeweken van zijn herziene besluit – overnemen of niet. Gaat ze daarbij de uitkomst van de rechtszaak afwachten? En wat als de rechter zegt dat de gunning op procedureel drijfzand is gebaseerd? Gezichtsverlies zal het gevolg zijn. Het is inmiddels veel meer dan alleen een interne kwestie van de dienst Aanbesteding en zijn baas, wethouder Giesberts. Maar welke dwangmiddelen heeft R+R dan? Als dit bureau het verkeerd speelt zal ze worden weggezet als slechte verliezer.

Maar de financiële onderbouwing van het project Bibliotheek++ moet ook nog door de Raad. Dat had al in september zullen gebeuren, maar het zal me verbazen dat het nog dit jaar plaatsvindt. Ik denk dat dit niet zal gebeuren zolang er geen uitspraak van de rechter ligt. Janssen en Giesberts houden wel van een gokje, maar ik denk dat de Raad hen daarin niet zal willen volgen. Want ondanks dat wethouder Harm Janssen bij eerdere gelegenheden zei vol vertrouwen te zijn over de uitkomst van het kort geding, denk ik dat hij drommels goed nadenkt over plan B.

Ook R+R is, bij monde van architect Penne Hangelbroek, vol vertrouwen: “Nu de gunning aan VMX aanstaande en onomkeerbaar lijkt te zijn, is het kort geding onvermijdelijk geworden. We hebben de gemeente de afgelopen tijd op hoffelijke wijze gewezen de zaak niet op deze manier af te handelen. Ik denk dat de jury ook niet zo positief was over de aangepast visie van VMX. Want wat ik bij de gemeente mis, is het opgeheven hoofd bij de huidige keuze. We staan sterk.”

Reageer