Verknipt

In door HBReageer op dit artikel

Omdat de post over de Westpleintunnel veel reacties opleverde, even een update.
Vandaag zijn de verbeteringen en uitbreidingen op het rapport luchtkwaliteit gepubliceerd, aldus een van de reageerders. De foutieve pagina 29 is gecorrigeerd en uitgebreid: er worden nu gegevens van 47 in plaats van 33 locaties vermeld. Hier vind je het erratum.

Er is morgen een inspraakbijeenkomst in Hoog Brabant, wil je je mening nog laten horen op de daartoe bestemde plaats.

Een persoonlijke noot: ik woon zo’n beetje bovenop een van de kniplocaties, tevens vieste punt van de regio: Daalsetunnel/Paardenveld. Als het feest doorgaat betekent dat minder geraas en minder benzinedampen. (En volgens Van Oosten een langer en gezonder leven.) Maar uiteindelijk zal de verzamelde uitstoot niet minder worden, misschien juist wel meer. Het piekt op andere plaatsen. Alleen zuinigere en schonere auto’s kunnen echt verbeteringen brengen. De Weger zou daar meer op kunnen en moeten inzetten.

Reageer