2500 Fietsklemmen

In Nieuws door HB1 Reactie

Zojuist heeft het college ingestemd met een gewijzigde fietsenstalling op het Smakkelaarsveld, zoals ik al aangaf in de vorige post. Er komt daar een gratis fietsenstalling met 2500 plaatsen, maar niet als gebouw, gewoon op tegels met de bekende dubbele rekken, zoals langs het Stationsplein. Als argumentatie wordt onder andere aangevoerd dat zo meer bomen gespaard kunnen worden. Met name de grote wilg, nr. 515, wordt genoemd. Hij zou “meer overlevingskansen hebben”. Dat klinkt onheilspellend. Dat de groenafdeling al heeft vastgesteld dat de boom een zwam heeft doet vermoeden dat ze hem stilletjes al hebben opgegeven. Ik zeg: ook bomen met zwammen mogen leven! En een wilg krijg je niet zomaar dood, zelfs een aannemer niet.
Overigens wil ik de consideratie voor de bomen prijzen, laat daar geen misverstand over bestaan. Het is een schrale troost bij het verlies voor de prachtige platanen dat ons nog te wachten staat.
Of de 2500 plaatsen inclusief de al gerealiseerde tijdelijke plaatsen is, zegt het bericht niet. De tijdelijke plaatsen langs het spoor zullen in ieder geval spoedig verdwijnen omdat daar de bibliotheek zal komen. De stalling blijft tot 2012/2013, wanneer de bibliotheek gerealiseerd zal zijn en het verkleinde Smakkelaarsveld zal worden heringericht.

Deze stalling wordt begin 2009 opgeleverd. De Leidsche Rijn is ter voorbereiding al volledig gedempt. Dat betekent dat er de komende jaren geen verbinding meer is tussen de Leidsche Rijn en de ondergrondse spuikoker die langs de tunnelbak van de Catharijnebaan loopt en waardoor het water van de Stadsbuitengracht stroomt. Op deze foto uit 1971 van het Utrechts Archief is goed te zien waar zich deze bevindt.

Reacties

Reageer