'Verknipte' Westpleintunnel

In door HB17 Reacties

Tijdens het slotdebat over de programmabegroting 2009, afgelopen 6 november, heeft Leefbaar Utrecht door middel van een motie een interessante kwestie aangesneden. Deze partij betwijfelt namelijk nut en noodzaak van de voorgenomen aanleg van de autotunnel onder het Westplein.
In het ALU (Actieplan Luchtkwaliteit) staat dat de stad wordt opgedeeld in compartimenten, die uitsluitend vanuit de binnenring te bereiken zullen zijn. Daartoe is het nodig doorgaande verbindingen op te heffen, ofwel te knippen, in bestuurderstaal. Een van die ‘knips’ zou komen ter hoogte van de Daalsetunnel. Het doel ervan is dat er geen directe autoverbinding meer zal zijn tussen Lombok en Pijlsweerd. Maar er blijft wel een autoverbinding van het westen naar de parkeergarages in het centrum. Wat stelt LU: de tunnel wordt nu alleen maar aangelegd ter ontsluiting van de P’s bij Hoog Catharijne en dat vinden ze de 36 miljoen overheidsgeld niet waard. Alternatief: niet aanleggen en eventueel onder de grond van Westplein dan maar een parkeergarage bouwen. De auto’s moeten namelijk wel van het Westplein af, daar is iedereen het wel over eens.

Nu werd de motie verworpen, maar het heeft me wel aan het denken gezet. Want hoe gaat dat dan straks werken met al die draconische knips? Lopen we het risico dat er enorme infrastructuur wordt aangelegd die slechts mondjesmaat wordt gebruikt? Wat voor alternatieven zijn er voor al die bedrijven die de binnenstad bevoorraden? Moet de Westpleintunnel dan maar een toltunnel worden? Of moeten we al het verkeer allemaal door de Leidseveertunnel sturen en de Daalsetunnel dichtgooien? Dat zou overigens een mooi parkje opleveren, ter compensatie voor het verlies van het groen op het Smakkelaarsveld!

Reacties

 1. Pwna|d

  Als de knips nu nodig zijn voor de luchtkwaliteit, zijn ze niet meer nodig zodra de auto’s verder zijn ontwikkeld en de luchtkwaliteit er niet meer (zo erg) onder te lijden heeft. En die ontwikkeling gaat vrij snel als ik mag geloven dat de olievoorraden het niet lang meer houden.Het zou dus alleen een tijdelijke situatie kunnen zijn, die knips, die zelfs misschien al snel opgeheven zou kunnen worden zodra de tunnel er ligt.Alhoewel het in de praktijk natuurlijk gewoon betekent dat de weg voor altijd afgesloten blijft.

 2. Pouwels

  Juist in een tunnel kun je schadelijke uitstoot opvangen (zie A2 tunnel)… Verder snap ik het idee van de compartimentering, maar ik hoop van harte dat de daalsetunnel in tact wordt gehouden… ik denk dat door het weghalen van de snelweg(catharijnebaan) het doorgaande verkeer sowieso flink wordt beperkt…

 3. Anonymous

  Ik voorspel dat die knips er 1) helemaal niet zullen komen omdat dat op veel andere plekken behoorlijk veel extra overlast zal geven en de wethouder heeft toegezegd dat daar eerst een oplossing voor moet worden gevonden. Die wordt natuurlijk niet gevonden (Oog in Al…) 2) als ze er komen dat ze dan snel weer zullen worden afgelast omdat zal blijken dat mensen echt echt niet hun auto uitgaan (verbouwing Westplein iemand?) en ze rustig 8 kilometer omrijden ipv 2 kilometer rechtstreeks. Dat levert op veel meer plekken stilstaand verkeer op. (ritje met file het ene compartiment in, “gut, die leuke kast is makkelijker af te halen via compartiment 2”, dus uur in file de stad uit, uur in file de stad weer in, kast inladen, uur in file de stad weer uit. Maar wel een leuke kast op de kop getikt…)

 4. Anonymous

  Oh, en als Leidsche Rijn centrum klaar is, zul je zien dat de oude binnenstad een enorme leegloop aan winkels krijgt, want de koopkrachtige klanten komen niet meer. En daar gaan ook restaurants onder lijden. Berekend is dat de binnenstad er enkele procenten op achteruit gaat qua inkomen, maar ook dat de aan- en afvoer veeeel meer tijd gaat kosten (en dus geld!) Of je het leuk vind of niet, je zult auto’s moeten toestaan voor een economisch rendabele binnenstad. Je zou wel kunnen denken aan parkeergeldkortingen voor hybride auto’s of de parkeerplaatsen die het dichtst bij de stad liggen, alleen voor elektronische auto’s reserveren. Alleen parkeervergunningen voor hybride auto’s. Gratis pendelbussen/trams (die ook nog om 04.00 uur rijden, als de kroegen dichtgaan) en geef als stad de Universiteit eens fors wat subsidie om milieuvriendelijke motoren te (helpen) ontwikkelen.

 5. Herbert

  @Hans: het genoemde rapport kent op pagina 29 een tabel met verwachte veranderingen bij de twee scenario’s. De tabel wemelt van de zichtbare fouten, daarvoor hoef je geen insider te zijn – ik heb hem gisteren nog weer even geopend. De gemeente weet ervan maar heeft nog geen tijd om in de fouten te duiken. Als zo’n tabel al zo onbetrouwbaar is, wat zegt dat over de onderliggende aannames en schattingen? Het maakt het onbezoldigd meedenken met de beleidsmakers tot een twijfelachtig genot…

 6. Hans

  @herbertja, die fouten ken ik. Die heb ik zelf gevonden. Als beleidsmedewerker bij Leefbaar Utrecht. Ik heb de betreffende dienst zelfs nog een volle dag gegeven om te corrigeren, voordat LU het op haar eigen website plaatste. Deze gegevens zijn nu ongecorrigeerd de inspraak in. Het trieste is dat de gebruikte rekenmodellen/software niet iets simpels is, maar gewoon stevige professionele software, die ook een aardig tijdje op servers staat te rekenen, voordat je wat zinnige uitkomsten hebt mbt verkeersintensiteiten en luchtkwaliteit enzo. Daarom geloof ik deze keer (itt de bibliotheekblunder) niet in een simpele tikfout van een secretaresse. Of je moet constateren det alles klakkeloos ongecontroleerd in rapporten verschijnt.

 7. Herbert

  @Hans: aha! Ik had ook eigenlijk in mijn reactie moeten zeggen dat ik dat bij LU had gelezen en daarna met mijn eigen ogen geconstateerd. Overigens heb ik bij een enkel getal wel het idee dat het tikfouten betreft. In het ergste geval zijn het inhoudelijke + procedurele fouten. Maar waarom wordt daarop dan niet direct actie ondernomen? Omdat het al in print is verschenen en verspreid?

 8. Hans

  @Herbertde projectleider vertelde mij dat hij er direct mee aan de slag ging, woensdag 29 oktober 2008, ca. 13 uur. In een commissievergadering die week vertelde wethouder De Weger dat het op tijd/snel zou worden gecorrigeerd. Vrijdag 31 oktober was de directe link op http://www.utrecht.nl verwijderd, maar verder is er niets gebeurd of althans in de openbaarheid gebracht. Daarom verwacht ik ook eigenlijk dat het meer betreft dan alleen een simpele niet-gecontroleerde tikfout. Overigens vind ik het geen punt dat je LU niet expliciet als bron hebt vermeld in je berichtgeving.

 9. pouwels

  Hoe serieus moeten we rekening houden met de twee aangehaalde varianten?Of kan niemand daar een zinnig woord over zeggen ivm de foutief vermelde info en de complexiteit van de daaraan ten grondslag liggende rekenmodellen?En bij mij werkt die link niet…Is er wellicht iemand die wat meer kan uitleggen wat de twee varianten aan knips behelzen?Of een plaatje misschien?

 10. Herbert

  De link http://www.utrecht.nl/images/DSO/Utrechtselucht/ALU2008_toelichting_Luchtvoorambitie.pdf werkt bij mij wel.Variant 1:– een knip op de Weerdsingel, waardoor doorgaand verkeer van de Weerdsingel naar de Amsterdamsestraatweg, de Daalsetunnel en de Catharijnesingel en vice versa onmogelijk wordt – een knip op de Catharijnesingel ter hoogte van de parkeergarages bij Hoog Catharijne, waardoor doorgaand verkeer over de Catharijnesingel onmogelijk wordt– een knip Ledig Erf, waardoor doorgaand verkeer van de Tolsteegsingel naar de Catharijnesinle onmogelijk wordt– een knip op de Albatrosstraat onder het spoor– een knip op de Croeselaan.Variant 2:– een knip op het Paardenveld, waardoor er vanaf de Weerdsingel, de Amsterdamsestraatweg en de Daalsetunnel alleen verkeer mogelijk is naar de Catharijnesingel– een knip op het Ledig Erf (zie variant 1)– eenrichtingsverkeer op de Albatrosstraat– een knip op de Croeselaan (zie variant 1)

 11. Hans Berends

  @pouwelshoe serieus, die varianten? Deze week zijn er enkele openbare informatieavonden; de raad laat mogelijk een 2e opinion maken, in januari verwacht men het plan in de formele inspraak te brengen. Uitkomst moet zijn dat Amsterdamsestraatweg, Albatrosstraat, Croeselaan, etc doodlopende wegen worden. Je kunt dan bijvoorbeeld niet meer van Lombok richting Pijlsweerd. Niet alleen in de spits, maar 24/7 dus.

 12. Domenique

  @ HansDenk dat het plan alleen maar de auto’s naar de kleinere straatjes gaat leiden om ergens te komen. Nu al met de werkzaamheden aan de albatrosstraat (tunnel) rij je via de westerkade-vaartsestraat om aan de andere kant te komen! Of stukje tegen de richting in!

 13. Anonymous

  @DomeniqueIk raad je aan het stukje busbaan te nemen bij begin van Catharijnesingel, richting Bleekstraat. Alleen lastig in de spits.

 14. Domenique

  @ AnoniemProbeer me enigszins aan de regels te houden. Maar inderdaad kan je dat stukje busbaan ook pakken.

Reageer