Contracten

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Afgelopen weken verschenen er in AD/UN wat verontrustende berichten over de toekomst van de Stationsgebiedplannen op het Jaarbeursterrein. Dat is het gebied vanaf de Croeselaan tot aan de ingang van de huidige Jaarbeurshallen, links begrensd door huizen en rechts door de 20 verdiepingen kantoren van Hojel City Center.

Spelbreker zou Holland Casino zijn. Reden de moeilijke economische tijd en veranderde regelgeving. Dat bedrijf heeft last van het nieuwe btw-regime en het rookverbod. Dat scheelt bezoekers en dat beperkt de ambities. Toch is er geen reden tot ongerustheid, aldus directeur Van Vliet in een artikel op Alles over Utrecht van vandaag. Het gebouw komt er zeker, maar minder gauw en minder groot. Wel wordt de bouw losgemaakt van de achterliggende bioscoop met twaalf zalen, die Wolff plant te gaan realiseren. De beide gebouwen delen wel een parkeerkelder. De bouw van de bioscoop zal daarmee eerder kunnen starten dan het Holland Casino-gebouw.

Holland Casino heeft bedenktijd nodig om de bakens te kunnen verzetten. Van Vliet zegt op AOU dat ze “vooral moeten nadenken hoe we met de Jaarbeurs, met de bioscopen van Wolff en wellicht het hotel, kunnen samenwerken op die plek in het Stationsgebied”. Dat lijkt me wel tamelijk essentieel om dat al van te voren te doen en niet als de boel er al staat. Als ik me de oorspronkelijke plannen van Holland Casino nog voor de geest kan halen wilde men een aantal ruimtes bouwen die voor concerten en bijeenkomsten verhuurd kunnen worden. Men beperkt zich duidelijk niet tot het gokken, maar wil er ook leuke dingen mee kunnen doen.

Dan de planning. Directeur POS, Albert Hutschemaekers meldt in het artikel dat in het eerste kwartaal van volgend jaar een aantal tripartiete overeenkomsten getekend kunnen worden. Pas dan is de BOO voor het Jaarbeursgebied effectief geworden en kunnen procedures starten. De drie losse overeenkomsten worden gemaakt tussen gemeente, Jaarbeurs en respectievelijk hotelketen Amrath, bioscoopexploitant Wolff en Holland Casino. Zo zien we dat alles nog best veel voeten in de aarde heeft. Ondanks dat op cu2030.nl al sinds lange tijd prachtige impressies van de projecten staan, blijft alles onzeker tot de datum dat de handtekeningen onder de contracten staan. (En zelfs dan nog.) Ik moet onwillekeurig denken aan meneer De Mesmaeker in Guust Flater.

De Bestuursrapportage najaar 2008 toont een aangepaste planning voor dat gebied: de looptijd van de bouw is van 2009 tot 2012. Nu hoeft er op dat terrein hoegenaamd niets gesloopt en gekapt te worden en zijn de juridische risico’s daardoor wellicht beperkt, toch lijkt me dit nog wel wat aan de optimistische kant.
[bronnen: Alles over Utrecht]

Reageer