Ontwerp Rabobrug

In door HB4 Reacties

Ik had de indruk dat de keuze voor de architect en het ontwerp van de Rabobrug al wat verder gevorderd zou zijn en dat we binnenkort al wel een schetsontwerp zouden kunnen zien. Maar dat is niet helemaal waar.

De gemeente heeft zojuist de [aanbesteding] voor het ontwerp gestart. Eind september worden de architectenbureaus geselecteerd en deze krijgen dan nog drie maanden te tijd om met een voorstel te komen. Met andere woorden, we zullen niet eerder dan december kennis kunnen nemen van het uiterlijk. Dat dit beeld een belangrijke rol speelt is duidelijk. Men zoekt een ontwerp met iconische kwaliteit om de betekenis van de nieuwe langzaamverkeersverbinding tussen west en oost te onderstrepen. Het zal ook geen kleine brug worden, met een breedte van minimaal 10 meter en een overspanning van bijna 300 meter. Zie ook deze [post] met daarin een link naar het programma van eisen.
Deze brug kent aanlandingen bij het hoofdkantoor van Rabobank en bij het huidige streekbusstation. De brug zal ook verbindingen krijgen met de perrons en met de nieuw te bouwen fietsenstalling met 10.000 plaatsen boven het busstation. Overigens worden de brug en de stalling los van elkaar gerealiseerd.
Zodra de ontwerpfase van de brug voltooid is gaat de verantwoordelijkheid voor de bouw naar ProRail. Hiervoor is gekozen in verband met de afstemming met de bouwwerkzaamheden rondom de OV-Terminal, die de komende jaren plaatsvinden.

Reacties

 1. Marko

  Ik weet dat Rover graag zou zien dat die brug een derde toegang zou bieden naar de perrons (naast de tunnel en het stationsgebouw). Zowel omdat dat gebruikersvriendelijk is, maar ook vanwege de veiligheid. Een extra vluchtroute is nooit verkeerd natuurlijk. Maar dat staat niet in het ontwerp. (De toegang zou makkelijk te regelen zijn door de brug boven de perrons iets breder te maken en dan met enkele OV-poortjes toegang te bieden tot het verbrede deel, waarvandaan trappen lopen naar de perrons)

 2. Gerwin

  Het gaat allemaal met het inmiddels overbekende tergend trage tempo wat we van het stationsgebied gewend zijn.

 3. hb

  @marko: De verbindingen met de perrons staan niet in het eisenpakket maar alle betrokken partijen willen het. Het zit vast op de centen. Met andere woorden: wie draait hier voor op? Over de kansen dat dit gaat lukken durf ik niets te zeggen. Misschien dat de verbindingen er alsnog komen nadat de brug is gerealiseerd.

 4. Pwna|d

  “Misschien dat de verbindingen er alsnog komen nadat de brug is gerealiseerd.” oeoeh, dat hoop ik niet, zeg! Dan krijg je een mooie designbrug met organische vormen, met recht-toe-recht-aan stalen trappenhuisjes. bah

Reageer