Zandkasteel

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Vanaf 24 juni kunnen bezoekers van Volksbuurtmuseum Wijk C getuige zijn van de bouw van het zandkasteel Vredenburg. Oud-stadsarcheoloog Tarq Hoekstra, die de opgraving van het kasteel leidde, heeft het museum van de nodige adviezen voorzien. Als basis dienen tekeningen die werden gemaakt ter gelegenheid van het lustrum van de Universiteit in 1936. Hoewel niet bekend is hoe het kasteel er precies uit, zag kiest het museum voor de meest aansprekende vorm, met daken op de torens.

Het zandkasteel is onderdeel van een nieuwe tentoonstelling die het museum aan de geschiedenis van het Vredenburg wijdt. De afgelopen maanden stond de geschiedenis van de laatste 150 jaar centraal. Deze nieuwe expositie, die Wolfsen op 29 juni zal openen, zal onder andere bestaan uit archeologische vondsten uit de vroege geschiedenis van het plein, de periode 1100 tot 1600. Het betreft vondsten van het Johannieterklooster en -hospitaal, het kasteel zelf, dat in de jaren zeventig is opgegraven en het recentelijk opgegraven woningblok ‘de Teerling’.

Reageer