Infoavond Muziekpaleis

In door HBReageer op dit artikel


Als je soms zou denken: oké, de sloop mag nu doorgaan, dan zal de bouw van het Muziekpaleis ook wel snel gaan plaatsvinden heeft het mis. Er moeten eerst nog de nodige procedures worden doorlopen voordat bouwvergunningen kunnen worden afgegeven. Ook is er nog niets bekend over de uiteindelijke bouwkosten en welke bouwcombinatie het werk zal kunnen aannemen. Nog vele hindernissen. Maar we blijven vol goede moed.

De volgende stap is de Art. 19 procedure, volgens hetzelfde procédé als bij de OV-Terminal. Iedereen kan zienswijzen indienen op de bouwplannen en de milieueffectrapportage en de gemeente kan (en zal) uiteindelijk een vrijstelling geven.

Bij zo’n procedure hoort een voorlichtingsronde. Ik geef hier niet de details, lees er maar meer over op cu2030. Maar wat wel aardig is dat op 24 juni Hertzberger, de hoofdarchitect van het gebouw, zelf een toelichting komt geven tijdens een infoavond. Noteer maar, het begint om half acht en vindt plaats in het Infocentrum Stationsgebied. Ik denk dat het druk gaat worden.

Reageer