Gesodemieter

In Nieuws door HB1 Reactie

Afgelopen donderdagochtend was er bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een hoger-beroepzitting over de sloopvergunning die het Utrechtse college heeft verleend voor de sloop van delen van het muziekcentrum Vredenburg en de Gildentraverse. Kees van Oosten en zijn Stichting Behoud Cultureel en Archeologisch Erfgoed zijn het hier zoals bekend niet mee eens en liepen al in oktober naar de rechter met als argument een ontbrekende monumentenvergunning. Een eerder beroep is door de rechtbank in Utrecht ongegrond verklaard. Om te voorkomen dat de sloop begint heeft de stichting aan de bestuursrechter van de RvS gevraagd de uitspraak van de rechtbank te schorsen. Dat is nu dus gebeurd en het sloopwerk, dat al geruime tijd bezig is, is stilgelegd. Doodmoe word je ervan.

De projectorganisatie hoopt, bij monde van Kaat Smulders in AD/UN dat het werk binnen twee weken kan worden hervat als de rechter (welke rechter nu weer?) opnieuw uitspraak doet, anders maar slopen tijdens de bouwvak. Maar de bouw in september kan geen uitstel verdragen. Dan moet er eerst nog wel een bouwvergunning worden afgegeven.

Ik krijg een enorm déjà vu. Was het niet precies een jaar geleden dat die eksteraffaire speelde en de boel traineerde? We zijn nu een jaar verder. Weinig opgeschoten lijkt het. Al met al een uitermate onverkwikkelijke situatie aangezien de point of no return van dit project allang is gepasseerd. Van Oosten weet dat ook en dus kan er maar een conclusie zijn: hij wordt louter door eerzucht voortgedreven. Een voor deze mooie stad inmiddels zeer kostbare eerzucht, in geld, goodwill en imago. Het is een situatie waar de gemeente zelf ook debet aan is, door – verblind door eigen dadendrang – het huiswerk niet goed te doen en vervolgens met Van Oosten om te gaan ware het een soort natuurverschijnsel.

Trouwens, hoe zit het eigenlijk met die monumentenvergunning? Daar was het toch allemaal om begonnen? Dat aanvraagtraject zou, onder protest, toch alsnog in gang gezet worden, aldus de wethouder, oktober vorig jaar toen het gedonder begon. Het is nu acht maanden verder. Waar is dat ding?

Reacties

  1. Gerwin

    Ik geloof dat we KvO inmiddels wel mogen noemen als StadsVijand Nummer Één, mijn god, wat kost dat figuur de belastingbetaler een boel geld! En voor wat? Wie houdt hem tegen? Dit kan zo niet langer! Heeft hij nog nooit gehoord van het “algemeen belang”?

Reageer