OV-terminal

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Het stationsgebied kent door zijn bijzondere status geen bestemmingsplan. Waarom, dat is een lang verhaal. Maar de consequentie daarvan is dat, voor een bouwvergunning afgegeven kan worden, er eerst een zogenaamde vrijstellingsprocedure uit de Wet op de Ruimtelijke Ordening doorlopen moeten worden. In de volksmond, een “artikel 19 procedure”. De volgende in de lange rij is de OV-terminal.Maar voordat de gemeente vrijstelling verleent, krijgt de burger gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Met andere woorden: u mag er wat van vinden en dat ook kenbaar maken. Het plan van de bouwer ProRail ligt op twee adressen ter inzage (Stadsontwikkeling aan het Rachmaninoffplantsoen en het Infocentrum in Hoog Catharijne). Zienswijzen kunnen schriftelijk en mondeling ingediend worden, tot 29 mei a.s.

Het is wel aan te bevelen om dan ook de speciale info-avond op woensdag 14 mei te bezoeken. De mensen van ProRail zijn dan in het Infocentrum en geven tekst en uitleg. Wel een mooi moment om de laatste stand van de plannen te vernemen. Sloop en bouw zou nog dit jaar moeten gaan beginnen.

De foto is het beeld boven de ingang van het oude centraal station van NS-bouwmeester Ravesteyn. Dit element is na de sloop in mei 1975 verplaatst naar de studentensociëteit Phoenix te Delft. Het toenmalige gebouw is neergezet nadat het oude negentiende-eeuwse station kort voor de oorlog door een brand was verwoest. Het opschrift luidde ‘vivit cinere phoenix’ – de phoenix zal uit de as herleven. Opmerkelijk niet, dat je dergelijke symboliek in tegenwoordige zakelijke architectuur eigenlijk nergens meer ziet.

(Bron: Utrechts Archief, N. Jesse)

Reageer