Duurzaam

In door HB3 Reacties


Diverse mensen hebben zich al verbaasd dat er in de stationsgebiedplannen zo weinig aandacht was voor innovatie en experiment. Wie herinnert zich niet de spectaculaire ideeën als het aanleggen van een groot stadspark boven de sporen?
Maar dit begint nu langzaam te veranderen. De motor is als bij zoveel dingen tegenwoordig de klimaatverandering. Maar men hangt het op aan de Millenniumdoelstelling “duurzaamheid” van de Millennium Gemeente Utrecht. Dat is ook goed. Helaas gaan de stationsgebiedplannen ook uit van forse groei op een aantal vlakken. Groei en duurzaamheid staan in mijn ogen op gespannen voet. Eigenlijk sluiten ze elkaar goeddeels uit. Een echte duurzame wereld zal niet langer groeien maar stabiliseren, misschien zelfs wel krimpen. Want de boosdoeners van al het leed zijn ongebreideld consumentisme in combinatie met bevolkingsgroei. Als we stoppen met kinderen maken en stoppen met ons gek kopen, pas dan kunnen we werk maken van een gezonde planeet. Het lijkt wel een preek. Vergeef het me, het is ook zondag.

Men wil duurzaamheid op een aantal manieren gestalte geven. Enkele ideeën zijn:
– ondergronds afvaltransport
– koude- en warmteopslag, KWO (energieneutraal)
– luchtkwaliteitverbetering
– watertoets (uitvoering waterideeën van H2o bijvoorbeeld door het openleggen van de Kruisvaart tussen de Knoopkazerne en de Leidsche Rijn) (over project H2O later meer)
– het vergroenen van de daken
– fietsgebruik en parkeren
– dubbel grondgebruik (daar krijg ik niet zo snel beeld bij)
– openbaar vervoer gerelateerde kantoren
– duurzame gebouwontwikkeling (is dat wat Rabobank ook doet?).

Nieuw in dit rijtje zijn wat mij betreft het openleggen van de Kruisvaart en aanleg van groene daken. De daken van de tot nu toe gepresenteerde ontwerpen zijn overigens geen van allen groen.

Reacties

  1. Anonymous

    Ben benieuwd of de heren/dames politici hier ook wat aandacht aan gaan schenken. Zoveel wilde plannen en toch ook realiseerbare ideeën, daar moet toch wat mee gedaan worden!

  2. Anonymous

    Dubbel grondgebruik is 2 functies op 1 stuk grond. Een stadspark boven de sporen zou een voorbeeld kunnen zijn. Maar ook een parkeergarage onder een plein of winkels onder woningen.

Reageer