Sloop Muziekcentrum is begonnen

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Nu schreef ik net dat, hangende het juridische geschil over de sloopvergunning van het Muziekcentrum, er aan het gebouw niets mag worden gedaan. Dat blijkt toch weer niet helemaal waar. Het verzoek om voorlopige voorziening is namelijk door de rechter ook afgewezen. Dat betekent dat opschorting van de sloop niet langer nodig is. (Als ik dat tenminste, als leek, goed uitleg.) Men is al enige dagen bezig met asbestverwijdering. Zodra dat is gebeurd, wordt (in maart) het gebouw gestript en de eigenlijke sloop is nu gepland voor juni. Het komt er dus op neer dat de sloop nu echt is begonnen, stilletjes, zonder publiciteit. Eindelijk weer wat schot in de zaak.

Wethouder Janssen van het stationsgebied meldde onlangs aan de commissie Stedelijke Ontwikkeling het volgende: “In de commissievergadering van 29 januari j.l. berichtte ik u over de uitspraak van de rechtbank Utrecht inzake de sloopvergunning Muziekcentrum. De rechtbank verklaarde het ingestelde beroep door drie stichtingen tegen het verlenen van de sloopvergunning ongegrond en wees het verzoek om voorlopige voorziening af.
Nu de uitspraak is gedaan, is in overleg met afdeling Juridische Zaken een nieuwe planning gemaakt van de diverse uit te voeren werkzaamheden. Het lijkt mij goed u hierover te informeren.
In het Muziekcentrum bevindt zich asbest. Dit moet in elk geval worden verwijderd. De aannemer is hiermee op 6 februari gestart. Het verwijderen zal enkele weken in beslag nemen. Het is de bedoeling in maart te starten met het ‘strippen’ van het gebouw. De daadwerkelijke sloop van de kleine zaal en omliggende bebouwing start rond juni 2008.”

Reageer