Bezwaar of niet?

In door HBReageer op dit artikel

Op zijn weblog schilt Kees van Oosten een appeltje met de nieuwe burgemeester. Ik weet er het fijne niet van, maar het lijkt op oorlog. Wolfsen suggereert de politie op Van Oosten af te willen sturen. Is he losing his nerve? Zou hij al een beetje spijt hebben dat hij hier burgemeester is geworden? Anyway, vandaag of morgen komt de rechterlijke uitspraak inzake het geschil rondom de sloop van het muziekcentrum op papier beschikbaar. Zie ook hier.

Dat betekent dat het officieel mogelijk is voor de dager (lees: Van Oosten) om bezwaar aan te tekenen. Gebeurt dit, dan zal de Raad van State zich als hoogste bestuursrecht-arbiter over de zaak gaan buigen. Dit kost een aantal weken. In de tussentijd mag er niets met het gebouw gebeuren.

Als ik kijk naar hoe Van Oosten vuur spuwt op zijn webpagina (www.keesvanoosten.nl) kan ik me niet anders voorstellen dan dat hij doorgaat tot en met de laatste beroepsmogelijkheid. Los ervan of zijn zaak enige kans maakt. We zullen het binnen enkele dagen weten.

Reageer