Daalsetunnel, toltunnel?

In door HB1 Reactie

De luchtkwaliteit van Utrecht moet veel beter. Daarvoor worden vergaande maatregelen overwogen. Deze kunnen ook voor het stationsgebied consequenties hebben. Vanmiddag maakte Verkeer en Milieuwethouder Tymon de Weger daarover een en ander bekend.

Ik had al wel zo’n vermoeden (via mijn neus) maar nu weet ik het zeker: ik woon op een van de smerigste plekken van de stad. Het voldoet bij lange na niet aan de strenge Brusselse normen.
De stad heeft zich naar het Rijk toe verplicht om nog dit najaar een pakket maatregelen vast te stellen om er voor te zorgen dat in Utrecht de luchtkwaliteit voldoet aan de Europese regelgeving. De Rijksoverheid zorgt dan voor de aanpak van de luchtvervuiling op de snelwegen rond de stad. Zo zijn de taken verdeeld.

Waar denkt Utrecht dan aan? Aanpak van het auto-verkeer in de meest belaste delen van de stad, daar komt het in het kort op neer. Er is op een aantal plekken domweg teveel vieze lucht door auto’s. Maar eerst moet worden onderzocht wat haalbaar is en wat niet. Overigens loopt er al een Actieplan Luchtkwaliteit uit 2006, maar dat is ontoereikend.

De problemen doen zich onder andere gelden op de westelijke verbindingsroute: Oudenoord, Weerdsingel Westzijde, Daalse tunnel, Westplein, Graadt van Roggenweg, Weg der Verenigde Naties en ds. M.L. Kinglaan. Maar ook op de oostelijke verbindingsroute vanaf stadion Galgenwaard tot aan de Catharijnesingel. Routes langs het stationsgebied, waar heel veel vierkante meters kantoren, winkels en wonen bij zullen gaan komen. Niet bepaald bevorderlijk voor de verkeersdruk.

Bij zoiets wens je natuurlijk als eerste dat men zal besluiten dat men de verkeerslichten veel gunstiger zal afstemmen zodat auto’s niet meer zoveel hoeven op te trekken. Maar er valt niks door te rijden. De welvaart heeft iedereen autoverslaafd gemaakt.
Nee, het zal er wel op neer gaan komen dat de verkeerscirculatie wordt afgeknepen. Iets heel ingewikkelds, dat alleen je tomtommetje nog snapt. Wel de stad in, maar niet meer doorsteekbaar. Ik vermoed dat de Catharijnesingel een soort eindhalte met heel veel P’s gaat worden. Zouden ze dan ook willen overwegen om van de Daalsetunnel een toltunnel te maken? Dan wil ik daar wel een procentje van, ter compensatie.

Maar men kijkt ook naar uitbreiding van de milieuzone voor vrachtwagens (inclusief bestelbusjes!) en verbetering van de aantrekkelijkheid van het OV. Nederland moet in 2011 voldoen aan de fijnstofnorm en vóór 2015 aan die voor stikstof. Utrecht moet voor 1 oktober haar bijdrage aan het nationale actieplan luchtkwaliteit leveren. Onderwijl vrolijk plannen makend om het stationsgebied vol te bouwen…

Reacties

  1. Laurent

    Het komt uiteindelijk gewoon neer op wat Blaise Pascal al eens constateerde: dat oneindig veel ellende voorkomen zou worden als mensen gewoon thuis, in hun kamer bleven zitten.Ik voel me daar ook best gelukkig bij, maar op zeker moment moet altijd weer de huur van die kamer betaald worden, dat is het probleem.

Reageer