Leeuwenbergh twee maand later open

In door HB1 Reactie

Vandaag in de nieuwsbrief van Vredenburg een berichtje waar je tussen de regels de stress kunt voelen: “Tot onze grote spijt is de opening van Vredenburg Leeuwenbergh wegens vertraging in het bouwproces verschoven van 1 december 2007 naar 1 februari 2008. In het bouwproces is een vertraging ontstaan door diverse oorzaken, zoals aanwezigheid van vervuilde grond in het souterrain van Leeuwenbergh, waardoor gedurende twee weken niet mocht worden gegraven. Daarnaast heeft de vondst van archeologische resten, waaronder een beerput, geleid tot een extra vertraging van circa twee weken. Als gevolg van deze vertraging zullen een aantal concerten verplaatst moeten worden naar een andere locatie of datum.”

Reacties

  1. Laurent

    Archeoloog, dat lijkt me ook een mooi beroep! Graven naar oude schatten, onderwijl projectontwikkelaars gigantisch in de wielen rijdend met de vertraging die dat oplevert. Wat een bevredigend bestaan moet dat zijn.

Reageer