Uitstel sloop

In door HBReageer op dit artikel

Jan Wolkers dood. Bij Corio en POS zal men gisteren om een andere reden ook weinig vreugdevol gestemd zijn geweest: lees maar hier. Dit had gemakkelijk voorkomen kunnen worden. AS is een bewerkelijk bureaucratisch bouwwerk met De Vergunning als papieren heipaal. Je kunt er maar beter geen vergeten.

Dit incident tekent wat ons de komende tien jaar te wachten staat. Er is een handvol stichtingen met welluidende namen die de messen geslepen heeft en zal proberen alles te blokkeren dat juridisch mogelijk is. Waarom? Omdat het kan. Praten Van Oosten, Hutschemakers en Janssen ooit wel eens als normale mensen met elkaar? Zouden ze eens moeten proberen. Kan deze stad miljoenen schelen.

Wat is trouwens een Monumentenvergunning? Ik heb het even opgezocht.

Een monumentenvergunning is een toestemmingsbewijs van rijksoverheid of gemeente waarmee men een beschermd monument mag herstellen, restaureren of slopen. Naast de monumentenvergunning heeft men ook een reguliere bouwvergunning nodig als het gaat om werkzaamheden die geen verandering veroorzaken aan het uiterlijk van de binnen- en buitenkant van het gebouw of terrein.

Als het om een vergunning voor een archeologisch monument gaat, krijgt men nog met de volgende voorschriften te maken:
– de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen worden behouden;
– de verplichting tot het doen van opgravingen;
– de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

Als je het vergelijkt met hoe het in de jaren zeventig ging, denk ik dat de gemeente – naar omstandigheden – met respect omspringt met wat er ter plekke nog aan beschermd cultuurgoed in de bodem zit. Vergunning of niet.

Reageer