Autosluw

In door HBReageer op dit artikel

Ik stuitte op een wat vreemd bericht van NS en Natuurmonumenten. Vorige week hebben ze aandacht gevraagd voor een initiatief om rondom de hoofdkantoren een ‘groene spoorcampus’ te creëren. Daarvoor was NS directeur Bert Meerstadt op de bakfiets geklommen om wat ‘natuur’ af te leveren bij wethouder Harm Janssen, die het stationsgebied in portefeuille heeft. Het idee is om samen een groene en autoluwe zone te realiseren bij het stationsgebied rond de NS hoofdkantoren.

Bert Meerstadt zegt dit: “De trein draagt door zijn ruimte-efficiëntie bij aan het behoud van de natuur in Nederland. Ook in de toekomstplannen van NS voor meer en snellere treinen in de Randstad neemt natuurbehoud een belangrijke plaats in. Meer en snellere treinen leiden niet alleen tot minder emissies en een betere luchtkwaliteit in de Randstad, maar ook tot veel minder ruimtegebruik voor parkeren.”
Het bijzondere aan dit bericht is dat er met geen woord wordt gerept over Aanpak Stationsgebied, net of het niet bestaat. NS doet alsof Nederland gestopt is met groeien. Aanpak Stationsgebied gaat uit van flinke uitbreiding in wonen, winkelen en parkeren. Dan kan NS wel rondom de Inktpot de auto’s willen weren en nog wat extra bomen planten, maar dit is een schijnbeweging met alle kenmerken van een pr-stunt. Overigens vind ik de ruimte rondom die bewuste kantoren al tamelijk groen en autoluw: ze zijn omringd door parkjes.
Met kleine groene, autoluwe ruimtes in steden zet je geen serieuze stappen. Herrie kun je niet tegenhouden en de NOx waait toch alle kanten op. Grote groene ruimte is in Nederland alleen te behouden door te stoppen met kindjes maken, niet steeds maar ouder worden, te gaan wonen in serieuze hoogbouw en stevig de rem te zetten op de groei in woonwerk- en recreatiekilometers.

Reageer