Stadskamer

In door HB3 Reacties


De Catharijneknoop is de verbinding tussen het nieuwe HC-entreegebouw en het Radboudkwartier, dat een grondige verbouwing zal ondergaan. Midden op het talud van de singel komt een opvallend, haast vrouwelijk gebouw dat ongetwijfeld voor de stad een landmark zal gaan worden, hoewel ik persoonlijk niet overtuigd ben van de ‘tijdloze schoonheid’ ervan. Het grove spinragmotief op de glazen wanden vind ik detoneren met de rest. Het is nu een cut and paste-ontwerpje. Dat kan veel geraffineerder, toch? Maar het getuigt wel van durf en het biedt een welkom contrast met de onverzettelijke hoekigheid dat het hele gebied domineert.

Joeri Nortier was zo goed om voor dit weblog verslag uit te brengen van de informatieavond, afgelopen donderdag. Omdat de ruimte hier beperkt is heb ik een selectie gemaakt van zaken die betrekking hebben op de Catharijneknoop. Hier volgt het.

De belangrijkste reden voor de informatieavond was het afsluiten van de Bilaterale Ontwikkelingsovereenkomst/Bilaterale Projectovereenkomst (BOO/BPO) Radboud c.a. en Koppen OV-Terminal, waarin de grondcontracten tussen Corio en de gemeente zijn geregeld. Ook de verdere uitwerking van de BOO/BPO Vredenburg, waarbij de ontwerpen voor het plein zelf, het nieuwe entreegebouw en de Catharijnesingel een definitievere vorm hebben gekregen, was een aanleiding.

Na de sloop van het P&C gebouw moet er op die plaats snel een nieuw woon-winkelgebouw verrijzen. Er komt een vierkant blok met onderin winkels en de twee looproutes richting het Radboudkwartier en verder naar de OV-Terminal en bovenin appartementen.

Entreegebouw HC.

Het belangrijkste doel van de Catharijneknoop is om de vele vervoerstromen die langs dit punt komen in goede banen te leiden en ook in zekere mate op elkaar aan te sluiten. Zo moet het bijvoorbeeld mogelijk zijn om als voetganger die langs de singel wandelt het gebouw binnen te gaan en één van de twee hoofdroutes door nieuw HC naar het Vredenburg of het station te nemen. Ook moet het mogelijk zijn om over te stappen op een rondvaartboot. Het ontwerp volgt eigenlijk de opbouw van de singel zelf; een overkluizing van dik 100 meter lang en 20 meter breed over de singel, dan een tussengebouw dat even breed is als het groene talud en daarna weer een overkluizing die even breed is als de weg waar deze overheen gaat.

Gezien vanaf brug bij Muziekpaleis.

Als men vanuit het nieuwe entreegebouw richting het station loopt via één van de twee hoofdroutes, zal men eerst in de ‘city room’ (stedebouwkundigenjargon: stadskamer, stadserf) komen: een grote, open en glazen ruimte boven de singels. Vanuit hier kan men kiezen om naar buiten te gaan (langs de singel) of de roltrap te nemen naar de eerste verdieping, alwaar men één van de twee hoofdroutes vervolgt door het tussengebouw en over de weg heen, het huidige Radboudkwartier in. Het is echter ook mogelijk om de ‘City Hall’ over te steken via één van de twee luchtbruggen, al zal men dan wel in het entreegebouw al de roltrap naar niveau 1 moeten hebben genomen. Het tussengebouw, dat zo’n 8 verdiepingen telt en 42 meter hoog zal zijn, bevat naast winkels ook woningen, een museum, kantoorruimte en conferentieruimtes. Het is de bedoeling dat dit gebouw, in tegenstelling tot de omgeving, een soort van ‘iconische’ uitstraling krijgt.

Gezien vanaf Mariaplaats.

De overkluizing over de weg langs de singel zal niet open zijn en zal vooral winkels bevatten. Alleen in het midden van deze overkluizing zal een opening zijn, ter hoogte van de plek waar mensen kunnen overstappen op een rondvaartboot. Deze opening zal echter worden overbrugd door een speciaal ontworpen ‘tube’ van drie lagen waarin leisure en winkels zijn gevestigd.
De twee hoofdlooproutes tussen het Vredenburg en het station zijn de belangrijkste veranderingen aan het interieur van het huidige Hoog Catharijne. Deze twee verbindingen lopen recht door het Radboudkwartier naar het stationsplein oost. De looproutes worden ietwat breder (enkele meters) dan de huidige routes, maar worden wel substantieel verhoogd, waardoor het ‘claustrofobische’ wat HC nu heeft, minder wordt.


‘Bruggenknoop’

In latere posts volgt meer over de nieuwe Stationsstraat, Smakkelaarsveld en de nieuwe singel.

Reacties

  1. Anonymous

    Er blijft toch verdomme neits meer van onze stad over als die idioten maar doorgaan met de stad te slopen ipv de stad een stad van allure en pittoreske schoonheid te geven. Ze willen new york in Utrecht proppen? Dat gaat toch niet?

Reageer