Onderwerp: FW: korte reactie op de plannen van NSPoort

Van: Hans Dortmond [mailto:j.dortmond@tip.nl]
Verzonden: dinsdag 29 november 2011 21:06
Aan: Hoek, Martin van den
CC: 'Ben Nijssen'; Barbara Huits; 'Corrie Huiding'; Theo Poort; 'Dobben, Han van'
Onderwerp: korte reactie op de plannen van NSPoort

Dag Martin,

Wij hebben te weinig tijd gehad om te overleggen over onze reactie. Bovendien hebben we het moeten doen met hetgeen we tijdens de vergadering hebben gehoord. Wij willen toch de volgende, korte, reactie geven:

 

1)      Van huidige bebouwing Van Sijpesteijnkade blijft heel weinig over. Waarschijnlijk zie je de panden alleen als je er recht voorstaat. Van huidige uitstraling blijft door omringende hoogbouw niets over

2)      Het te bouwen volume kantoren en woningen is zo groot en op zo’n beperkt oppervlak, dat deze gebouwen veel te hoog worden

3)      Onze voorkeur gaat uit naar beperken kantoren ten gunste van meer woningen

4)      Geen sloop aan Van Sijpesteijnkade als de locatie  niet direct wordt ingevuld door nieuwbouw

 

Met vriendelijke groet,

Hans Dortmond