Vanaf 2008 zijn we begonnen me inventariseren welke naamsveranderingen in het Stationsgebied zullen gaan plaatsvinden. Het is weer tijd voor een update. Reacties en aanvullingen welkom. (Bijgewerkt jan. 2017. Dit schreven we eerder.)

– Nu de verkeersreconstructie Amsterdamsestraatweg/Daalsesingel/Weerdsingel een feit is, blijft een boomrijk (parkeer)terrein over dat door de buurt Daalsepark is genoemd. De gemeente heeft deze naam overgenomen. Het ligt pal tegenover het nieuw aan te leggen plantsoen Paardenveld, bij het nog te bouwen arthouse/HKU-complex De Kade. Update: De Kade komt er niet. Het blijft voorlopig een plantsoen met een tijdelijk restaurant.
– De fietsenstalling Jaarbeursplein met 4200 plaatsen is in mei 2014 geopend.
– De zuidelijke fietsenstalling  met 3500 plaatsen wordt in 2017 opgeleverd en gaat Knoopstalling heten.
– De bruggen over de singel heetten in de plannen KnipstraatbrugPaardenbrug, Moreelsebrug, Mariaplaatsbrug of Mariabrug. De definitieve namen zijn resp. Paardenveldbrug en Marga Klompébrug.
– De naam Muziekpaleis heeft tien jaar gefunctioneerd maar is nu verdwenen. TivoliVredenburg is aardig ingeburgerd, hoewel we vermoeden dat het al snel zal worden afgekort tot Tivoli.
– Zalencentrum Hoog Brabant is verdwenen, evenals de naam.
– De Mineurslaan heeft in de plannen momenteel twee aanduidingen: Mineurslaan Noord en Mineurslaan Zuid. Inmiddels is de naam Forum opgedoken voor het voetgangersniveau boven de Mineurslaan.
– NS Stations hanteert voor de kantoorontwikkeling langs de Mineurslaan de naam De Hoge Dame. De kantoorontwikkeling langs het forum bij de Knoop wordt door NS als De Generaal aangeduid.
– Van de oude kantoren aan het Jaarbeursplein is er nog één over: Sijpesteijn. Leeuwesteijn is gesloopt om ruimte te maken voor het WTC. Cranenborch is gesloopt voor de HOV-lijn.
– Op het Westplein is Paviljoen pOp verschenen.
– De voormalige slagerij aan de Oude Daalstraat 6/6bis is gesloopt. Daarmee is er niets meer dat herinnert aan de Korte Vosstraat, een laatste restje Stationswijk.
– Oostelijk en zuidelijk van het Muziekpaleis verschenen nieuwe straten: Vlaamse toren en Hollandse toren, naar de bastions van het kasteel Vredenborch.
Vredenborch– De naam Vredenborch op het Secreatariaatsgebouw, boven de ingang van de Herman Brood-academie, is vervallen bij de gedeeltelijke sloop van dat gebouw.
– Waar nu Westplein ligt komt een kleiner stadsplein dat met Lombokplein wordt aangeduid. Of er nu een weg onder of boven de grond komt, deze zal ook een naam moeten gaan krijgen.
– Voor de ontsluiting van het busstation-west zijn nieuwe namen bedacht. Parallel aan de Asselijnstraat ligt de Jan van Foreeststraat. De verlengde Van Zijstweg (onder de Rabobank door) heet de Valeriusbaan.
– Het busstation aan de westzijde heet Dichtersplein. De nieuwe busbaan naar de Vondellaan gaat Dichtersbaan heten.
– Het fietspad tussen Croeselaan en Moreelsebrug wordt de Knooppassage genoemd.
– In de plannen rondom Stationsplein Oost lezen we over een nieuwe straat, de Smakkelaarskade. We denken dat daarmee de straat wordt bedoeld tussen Vredenburgviaduct en Nieuwe Stationsstraat.
– De straat Vredenburg wordt met Vredenburg Noord aangeduid.
– De bruggenknoop heet in de plannen Vredenburgknoop. Vroeger lag daar de Catharijnebrug. Deze naam is niet in ere hersteld, vreemd eigenlijk. Geen van de bruggen heeft een naam gekregen…
– WillemsviaductMoreelse viaductCatharijneviaduct en Vredenburgviaduct zijn inmiddels geschiedenis, net als binnenkort de twee traverses van Hoog Catharijne.
– De naam Catharijnebaan is verdwenen.
– Het Stationsplateau (de taxistandplaats) is verdwenen.
– Op deze plek komt Stationsplein Oost, ook kort aangeduid als Stationsplein.
– De wegen noordelijk en zuidelijk worden aangeduid met Stationsallee.
– De Stationstraverse is verdwenen. De Patatstraat of Patatgoot (volksmond, voor de duidelijkheid) is al bijna geschiedenis.
– De naam Jaarbeurstraverse is verdwenen. Wat de postale aanduiding is van de winkels in de OV-terminal weten we niet.
– Het Stadskantoor ligt aan een stuk Stationsplein West dat wordt aangeduid met Stadsplateau, huisnummer 1. Daaraan gekoppeld is een wandelgebied dat momenteel als Forum wordt aangeduid.
– De langzaamverkeersbrug Moreelsepark werd lang aangeduid als de Rabobrug. Na een prijsvraag is uiteindelijk gekozen voor Moreelsebrug.
– Het huidige Stationsplein zal straks Nieuwe Stationsstraat of Stationsallee gaan heten, dat is nog niet helemaal duidelijk.
– De naam Stationsplein komt wel terug, verhoogd, op wat tijdelijk als Stationsplein Oost werd aangeduid.
– Veel mensen spreken nog van de Buurtsporen. Maar die zijn inmiddels verbreed en opgegaan in de rest van de grote restyling zodat weinig meer herinnert aan de historie en de naam zal uitdoven.
– De namen die voorheen Corio, nu Klépierre, hanteert voor de diverse gebouwen zijn De VredenburgCity RoomCatharijne Room, Poortgebouw en BruggebouwStadskamer is een veelgebruikte aanduiding voor de ruimte boven het water.
– Entreegebouw zal vermoedelijk wel een andere naam krijgen, dit is nogal prozaïsch. De vide in het Entreegebouw wordt aangeduid met Vredenburgroom.
– Tussen Entreegebouw en V&D-complex verschijnt een overdekte straat. Of deze een naam zal krijgen is niet duidelijk.
– Omdat V&D in februari 2016 failliet is gegaan, zal voor het V&D-gebouw waarschijnlijk een andere naam komen. Voorlopig zal het wel zo blijven heten.
– De Leidseweg wordt ooit verlengd. Mogelijk gaat de Van Sijpesteijnkade dan verdwijnen.
– De namen Catharijnehof en sporthal Catharijne zijn verdwenen.
Muziekcentrum Vredenburg is verdwenen, net als de tijdelijke naam Muziekpaleis. Inmiddels is TivoliVredenburg gelanceerd, wat in de wandelgangen wel zal worden afgekort tot Tivoli. Verwarring met het oude Tivoli kan voor de hand liggen. Dat heeft voorlopig een bestemming als muziekgebouw voor de club rond Kyteman.
– In TivoliVredenburg (#TiVre) zijn de biotopen Grote Zaal, Cloud Nine, Pandora, Hertz en Ronda.
Bieb++ is als werktitel voor een cultureel verzamelgebouw op het Smakkelaarsveld zo goed als verdwenen. Het hele plan is trouwens verdwenen, in de mist van de geschiedenis.
– Tussen Moreelsepark en Katreinetoren is een gemengd gebouw gepland dat in de plannen Zuidgebouw heet en door de ontwikkelcombinatie Het Platform is gedoopt.
– Of het Noordgebouw al een andere, definitieve naam heeft weten we niet.
– De Megabioscoop heet nu Kinepolis Jaarbeurs.
– Het Veemarktplein zal vermoedelijk verdwijnen als wordt begonnen met het multifunctionele gebouw dat wordt aangeduid met HUQ, Healthy Urban Quarter

Reacties

  1. ThaFizzy

    De Rabobrug heeft lang als naam voor de langzaamverkeersverbinding over de sporen gediend. Maar op papier gaat ‘ie toch echt Moreelsebrug heten. Al was Bomenbrug veel beter geweest. 😉

  2. RvdHoven

    Het busstation aan de Jaarbeurskant (“West”) heet tegenwoordig “Dichtersplein”… De nieuwe busbaan richting de Vondellaan schijnt “Dichtersbaan” te gaan heten.

Reageer