NB Deze uitleg heeft betrekking op de plannen uit het Masterplan 2003. Er is een gerede kans dat fase 2 en 3 anders zullen gaan worden, als voor een andere grondvariant wordt gekozen. Bron: Jaarbeurs, oktober 2012.

Fase 1a

Deze fase, dat nog onderdeel is van het Masterplan 2003, is nu van start. Het betreft een bioscoop met foodcourt, dat Wolff van Jaarbeurs zal huren, en een Jaarbeurs-entreegebouw met Galaxyroom, investeringen van respectievelijk 30 en 25 miljoen. Beide zullen liggen aan een entertainment-straat, de centrumboulevard, die doorloopt naar het station. De publiekrechtelijke procedure voor het entreegebouw is zojuist gestart, die van de bioscoop start over een half jaar. Wolff rekent op 850 duizend bezoekers per jaar.

Van de 17 zalen in de bioscoop worden er 5 tot 7 multifunctioneel voor congres- en evenementengebruik. Het worden zalen met een capaciteit van 100 tot 300 mensen.

Met de knip in de Croeselaan is de Jaarbeurs blij, mits de verbreding van de Van Zijstweg doorgaat. Het Jaarbeursplein kan daarmee uitbreiden naar het westen en dat opent mogelijkheden voor ontmoeting en evenementen.

De bouwdirectie zal worden gevoerd vanuit de voormalige Opel Terberg -garage aan de Overste Den Oudenlaan.

Fase 1b

Het plan voor het hotel is nog steeds concreet, hoewel Giovanni van Eijl van vijfsterrenhotelketen Amrath de ambities iets naar beneden heeft geschroefd. Er zijn drie varianten mogelijk: hotel met parkeervoorziening en woningen, hotel met parkeervoorziening met optie voor woningen en een hotel zonder P en zonder de optie om woningen later toe te voegen. Welke variant het ook wordt, de appartementen zullen sowieso kleiner en goedkoper worden dan oorspronkelijk de bedoeling was. Het hotel is gepland op parkeerruimte P1, deels gemeente- en deels Jaarbeursgrond.

De plannen voor het casino zijn het minst duidelijk. Er ligt een plan met een aanmerkelijk lager ambitieniveau dan eerst. Het casino krijgt een eigen parkeervoorziening, voor de high rollers. Of een kleiner casino nog langs de Croeselaan zal worden gevestigd is niet zeker. Misschien moet het plaats maken voor het musicaltheater van Van den Endes Stage Entertainment. Ondertussen heeft Holland Casino de vestigingsvergunning voor de locatie aan de Overste Den Oudenlaan met vijf jaar verlengd tot 1 januari 2018. Dit betekent voor hen een nieuwe deadline.

Fase 2

Op dit terrein wordt  een deel van de capaciteit gebouwd die aan de noordzijde in fase 3 verloren gaat. Voor de realisatie hiervan wil de Jaarbeurs de Croeselaan-woningen tot aan de Van Zijstweg kopen en vervolgens slopen. Een deel is al in hun bezit. Onder bewoners bestaat hiertegen verzet.

De ondergrondse parkeervoorziening betreft 1700 parkeerplaatsen van één laag onder de grond, een investering van 60 miljoen. Dieper gaat men niet, omdat dan de kosten per plek onevenredig hoger worden omdat de bouw complexer wordt.

De intentieverklaring spreekt voor fase 2 over Jaarbeursfuncties aangevuld met kantoren, onderwijs en wonen. Er zijn hiervan wel eens impressies en studies gemaakt, maar deze hebben geen officiële status.

Fase 3

Dit is de fameuze omklap uit het Masterplan. Volgens de bestaande afspraken trekt de Jaarbeurs zich per 2019 (afloop contract erfpacht voor dat deel van de grond) terug van het gebied noordelijk van de centrumboulevard. Op dat terrein worden vervolgens door gemeente, Jaarbeurs en andere partijen gemengde functies met nadruk op cultuur en entertainment ontwikkeld. De Jaarbeurs houdt er dus wel zakelijke bemoeienis mee.

Op het noordterrein of aan de centrumboulevard (de berichtgeving daarover is onduidelijk) komt een grote congreszaal (2200-2500 stoelen; ter vergelijking, het Beatrixtheater heeft er 1500), dat geschikt is voor dubbelgebruik door musicalvoorstellingen. Dit zal samen met en ten behoeve van Stage Entertainment worden gerealiseerd.

Volgens de Jaarbeurs zijn hal 3 en 4 van goede kwaliteit, maar hal 2 met daarboven hal 5 kunnen beter gesloopt worden. Hal 1, met het schuine dak, is nieuw en modern en zal wel blijven.

Fase 4

Dit is de sprong over het Merwedekanaal en deze fase gaat pas van start als fase 3 is afgerond. Wat op dit terrein zal gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. De parkeervoorzieningen zijn in ieder geval van levensbelang voor de Jaarbeurs, financieel en logistiek. De vrachtwagenopstelplaats (inclusief chauffeursverblijven) en de in totaal 6500 parkeerplekken zullen blijven. Er komt een waterfront langs het Merwedekanaal. Helaas niet op het maaiveld (de logistiek moet doorgang vinden) maar op 1,5 verdieping hoogte. Als op dit terrein het parkeren ondergronds gaat is er een groot verdienpotentieel voor bijvoorbeeld woningbouw.

Fase 5

Aanpassingen van het Beatrixgebouw. Hierover is nog niets bekend. Er zijn ideeën om op het gebouw woningen te realiseren. Als Stage Entertainment niet langer het Beatrix Theater nodig heeft, zal het dit mogelijk van de hand doen zodat het een andere bestemming en invulling krijgt.

Terug naar het artikel

Reageer