Zowel procedureel als verkeerstechnisch vormt de Van Zijstweg (en daarmee ook Dr. M. A. Tellegenlaan) een bottleneck. Zowel voor auto-bereikbaarheid (als gevolg van een knip in de Croeselaan) als voor aanleg HOV-zuidradiaal moeten deze straten worden aangepast.

Comité Van Zijstweg is tegenstander van verbreding van de Van Zijstweg naar 2 x 2 autorijbanen. Ze vreest een hoge geluidbelasting en slechte lucht van de 23 duizend geprojecteerde auto’s en duizenden bussen en wil de hovenierswoning en de kades beschermen. Zij ontwikkelde een alternatief plan en is in juni door de gemeente gevraagd in het kader van het HOV-bestemmingsplan mee te denken.

Vier varianten van 2 x 1 zijn nu in studie. In januari 2013 komt het aangepast bestemmingsplan opnieuw in de raad. Een raadsbesluit kan medio 2013 volgen, start aanleg eind 2013.

Marjan Wijers, een van de initiatiefnemers van het comité, is optimistisch over de uitkomst. “Het was wel even schrikken voor de gemeente, omdat ze al zover waren. Maar het overlegproces loopt goed. We hopen dat we vanuit de bewoners tot één voorkeursvariant kunnen komen. Het zou helemaal mooi zijn als die ook de voorkeur van de gemeente heeft.”

Voor de volledigheid: hier tref je de site van de gemeente waarin alle dossiers over busbaan Transwijk te vinden zijn.

Terug naar artikel

Reageer