Schouw: Het Platform, Smakkelaarsveld en meer

In Nieuws door HR4 Reacties

Het is een traditie dat BU een verslag biedt van de schouwbijeenkomsten die de gemeente regelmatig organiseert. We filteren de ruis en geven het zo bondig mogelijk voor je weer. Hier zijn we weer, met de schouw van afgelopen dinsdagavond. Aan de orde komen Het Platform, de plannen voor het Smakkelaarsveld en kunst in het stationsgebied. Het interessante weer van de afgelopen tijd nodigde niet zo uit om foto’s te maken, maar we proberen dat zo snel mogelijk weer op te pakken. Nu eerst het verslag. Alvast een spoiler voor de vaste lezers: de komende maand brengt Jaarbeurs een geactualiseerde versie uit van het Masterplan. We voorspellen grote aanpassingen ten opzicht van de versie van drie jaar geleden. Voor de volledigheid noemen we nog onze eigen voortgangspagina, die we trouw bijhouden.

Het Platform (John van Geffen, projectmanager abcnova)
Het multifunctionele woongebouw Het Platform (met 18 duizend vierkante meter vloeroppervlak) is gesitueerd naast het verhoogde Stationsplein, gesitueerd boven het tramstation. De onderste twee lagen bevatten commerciële ruimten, daarboven 201 huurappartementen in diverse klassen en groottes, met 50 vierkante meter als minimum grootte. Ieder appartement is uniek en bestemd voor jonge professionals om te wonen, werken, ontmoeten en te delen. Het gebouw kent geen parkeervoorzieningen. De laagbouw is drie verdiepingen hoog, daarboven zijn twee torens van vijf verdiepingen geplaatst. Alleen het onderste gedeelte van het gebouw is semi-openbaar, de rest is uitsluitend voor bewoners.

Het gebouw is slank en licht geconstrueerd in staal en beton. De gevel heeft subtiele kanten: bekijk je het van dichtbij dan duikt er een lijnenspel met allerlei details op, waarvan de braille-achtige nopjes opvallen. Op het dak komt sedumbegroeiing, wat een goede waterretentie heeft. Er wordt voorts gebruik gemaakt van duurzame technieken zoals warmteterugwinning, PV-panelen, stadsverwarming en warmte-koudeopslag. Het gebouw kent daardoor geen airco’s. Hemelwater wordt in een gescheiden systeem opgevangen, los van het riool.

Naast het complex ligt een hellingbaan, nodig voor hulpdiensten die de stationshal en het Stationsplein moeten kunnen bereiken. De logistieke bediening – denk aan horeca – vindt plaats op een expeditieplek naast het gebouw, ter hoogte van de taxi’s bij de Moreelsehoek.
De vertegenwoordiger van de ontwikkelaar kon of wilde niets zeggen over de betrokken belegger noch over de hoogte van de huren. Maar als we even googlen is het simpel om daarover iets terug te vinden. Een appartement van 49 vierkante meter kost EUR 930,– per maand, excl. en ongemeubileerd. Je hebt een ‘balkon’ op het gemeenschappelijke dakterras.

Een punt waar steeds weer op teruggekomen wordt is waarom er geen verbinding is tussen de Moreelsebrug en Het Platform. Daar zijn diverse redenen voor. Belangrijk is te weten dat daarvoor geen plannen bestaan. (Eerst maar eens de trappen naar de perrons realiseren…)
De oplevering nadert snel: eind van dit jaar.

Smakkelaarsveld/Smakkelaarspark (Bob Jansen, partner bij Lingotto)
Uitgangspunt voor de invulling van het huidige Smakkelaarsveld is dat het bestemmingsplan, minus de bibliotheek, gehandhaafd moest blijven. Verder wordt de Leidsche Rijn doorgetrokken en is de aanwezigheid van een enorme hoeveelheid kabels en leidingen plus de HOV-baan in het gebied nogal beperkend. Lingotto heeft zijn tanden in de ontwerpopgave gezet. Daarbij moesten het park en het nieuwe water zichzelf via het project financieren. De ontwikkelaar laat zich bijstaan door de adviseurs ARUP en VKZ, alsmede door de architecten ZUS en Studioninedots en ingenieursbureau Movares.

Via inspraak van passanten en buurt kwam de wens naar rust en groen tevoorschijn. Lingotto heeft van algoritmes gebruik gemaakt om tot een optimale verhouding tussen bebouwing en park te komen. Randvoorwaarden voor het park zijn geluidsluwheid, geen windhinder, goede bezonning en sociale veiligheid. Het park zal beperkt horeca kennen. Dit alles resulteerde in een – inmiddels aangepast – voorlopig ontwerp.

De bebouwing zal bestaan uit drie bouwvolumes met koop- en huurwoningen van vijftig tot hondertwintig vierkante meter. De namen van de volumes zijn Parkgebouw, Kadegebouw en het Havengebouw aan de spoorkant, met een hoogte van 45 meter. De woningen worden uitgerust met zonnepanelen. Een dak krijgt groen en zal openbaar toegankelijk zijn.

De bebouwing zal behalve uit woningen ook parkeerlagen, een fietsenstalling, een haventje aan de doorgetrokken Leidsche Rijn, een doos voor de nutsbedrijven, om bij de kabels en leidingen te komen, alsmede – een kernstuk van het project – een overkluisde tram- en busbaan, wat ondergrondse ruimtes oplevert. Die ruimtes krijgen nog een nadere bestemming. De bereikbaarheid van de parkeerlagen en de fietsenstalling gaat via de Leidseveertunnel.

Wat veel discussie – met in dit geval de provincie – opleverde, waren de zichtstralen voor tram en bus onder de overkluizing. Men is er onderling uitgekomen. Die overkluizing zal als eerste tot stand worden gebracht en zal medio 2020 klaar zijn. Daarna is de bovenbouw aan de beurt. Oplevering van het geheel is drie jaar later, 2023. Zie ook smakkelaarspark.nl

Kunst in het stationsgebied Carolien de Boer (Projectleider Kunst en Openbare Ruimte, Gemeente Utrecht)
De gemeente heeft een actief kunstbeleid met langlopende kunstprogramma’s wat al in de jaren veertig en vijftig vorm kreeg, onder andere via de bekende 1,5%-procentsregeling uit 1956. Los daarvan zijn er ook andere partijen in het stationsgebied actief op dit gebied. Denk aan de universiteit die voor de plastic walvis bij TiVre heeft gezorgd.

In 2012 is men met een aantal try-outs begonnen. Denk daarbij aan Call of the Mall, met Che Guevara (nu op de Croeselaan) en de Tank Man (nu in het Centraal Museum in de tentoonstelling ‘Dromen in Beton’ tot 19 januari 2020). Verder de bekende Celestial Teapot (nu op de parkeergarage Rijnkade), de ‘Burn the Village’ en ‘Feel the Warmth’ aan de Catharijnesingel, alsmede ‘The End of Signature’ tegen de Radboudveste, zichtbaar vanaf het Vredenburgplein.

Public Works 2016 werkte met dansers en stille choreografie in het station. De natuurinfo op het bord boven de Noordpassage is ook een van de kunstwerken. De trappen van het Jaarbeursplein werden enige jaren geleden voorzien van bewegende polyester composities. Ook de rode nepkraan ‘Gone with the Wind’ maakt onderdeel uit van kunst in het gebied. Op de Croeselaan is inmiddels een beeldenpark verschenen, ook met stukken uit de Rabobank-collectie, onder andere het beeld ‘Eenheid in Verscheidenheid’. Het Jaarbeursplein en de busperrons kunnen in de toekomst ook op kunstuitingen rekenen.

Voortgang
Tjerk van Impelen (Gemeente Utrecht) maakte tenslotte zijn gebruikelijke ronde langs de bouwwerken.
Op het Jaarbeursplein is voor de komende twee jaar een verplaatsbaar skatepark gerealiseerd, als vervanging van de skatemogelijkheden aan het spoor nabij Dichterswijk.
De roltrappen op het Jaarbeursplein zijn vaak defect. Hier wordt behoorlijk over geklaagd. Deze roltrap heeft inmiddels een eigen twitteraccount met duizend volgers, vermoedelijk een wereldwijde noviteit. Hier te vinden: twitter.com/werktderoltrap. Maar volgen heeft weinig zin, want hij is niet actueel.
Op de lokatie van het gebouw Wonderwoods zijn de inleidende manoeuvres nog gaande. De tijdelijke bomen zijn weer weggehaald en aan kabels en leidingen wordt gewerkt.
Ook bij buurman Galaxy Tower (hotel en appartementen) zit men nog in de funderingsfase.
Bij de tramhalte aan het Jaarbeursplein staan veel fietsen in de weg. Een groenvoorziening moet hier uitkomst brengen om dit hinderlijke stallen te voorkomen.
De Jaarbeurs komt november 2019 eindelijk met een nieuwe versie van het masterplan uit. Het oude is inmiddels alweer een paar jaar uit en het is lange tijd stil geweest op dit front.
Voor het gebouw Central Park – gelegen langs het spoor tussen het nieuwe woongebouw de Syp en het Stadskantoor – zijn de funderingswerkzaamheden in volle gang. Deze 90 meter hoge kantoortoren krijgt op de helft van de hoogte een parkachtige ruimte. Onbekend is of dit publiek toegankelijk wordt. Oplevering is gepland voor 2022.

Render van de architect van de Smakkelaarshoek

Op het Smakkelaarsveld worden langs het spoor nog fietsen verwijderd ter hoogte van het kunstwerk. Wederom is men hier druk met kabels en leidingen. De plint bij Gildenkwartier vordert in een rap tempo.
Bouwput Utrecht wist als eerste te melden dat de beelden van verzekeringsmaatschappij De Utrecht – gestileerde mythische dieren, zogenaamde chimaerae – ter hoogte van de ingang van de Gildenveste-appartementen op de plint worden geplaatst. Waarvan akte.

NB. Het openingsbeeld van dit artikel is een fotoshop van iemand die we op de FB-pagina “Je bent Utrechter (geweest) als…” vonden. We hebben helaas geen bronvermelding. Als iemand het weet, geef het door.

Reacties

  1. Rick

    Het openingsbeeld is volgens mij afkomstig uit een uitzending van de VPRO: Onzichtbaar Nederland, aflevering 3, uit 2016. Daar zaten nog meer oude en nieuwe aanzichten (uit Utrecht) door elkaar gemonteerd.

  2. Gerwin

    Is er al iets meer bekend over het nieuwe masterplan van de Jaarbeurs? November is immers al weer zo goed als voorbij.

Reageer