Smakkelaarsveld-ontwerp verbeterd

In Nieuws door HB8 Reacties

[edit 13-9. Beelden toegevoegd.] Voor wie het plan Smakkelaarsveld/Smakkelaarspark volgt is er nieuws: het voorlopig ontwerp van Lingotto is nog steeds in beweging en toont een interessante vereenvoudiging die wat BU betreft het ontwerp zeer ten goede komt. Omdat in de ondergrond weinig ruimte is, is besloten de ondergrondse ruimte in het midden van het terrein te laten vervallen. Het paviljoen (horeca, speeltuin, fietsenstalling) is opgeschoven naar de busbaan zodat er aan de zuidzijde beduidend meer groene ruimte overblijft. De stenigheid bij de oostelijke toegang en de trappen onder de schuine brug richting TiVre is vervallen.

Het nieuwe, voorlopige ontwerp

 

Het totaal oogt natuurlijker, harmonischer omdat het minder volgebouwd is. Dit is voor het publieke gebruik van groot belang. Ondanks dat groen & rust als ontwerpuitgangspunten voor het park bovenaan staan, verwacht BU dat het gebied op mooie dagen zo intensief gebruikt zal gaan worden dat daarvan niet zoveel terecht zal komen. (Vergelijk Lepelenburg of Paardenveld.) En dat geeft niets, zo centraal in de stad. BU heeft altijd geadviseerd om terughoudend te zijn met een dwingende inrichting en het daadwerkelijke gebruik te laten gebeuren, te laten ontstaan. Dit ontwerp ademt die organische aanpak beter.

Wat architectuur van de gebouwen betreft zijn er ook aanpassingen doorgevoerd, maar niet zo opvallend, meer voor de fijnproever. De bouwcontouren met de diverse groene daken zijn, op een paar details na, onveranderd.

Verder relevant is het plan om het huidige bestemmingsplan voor het gebied te herzien. Het gebruik “cultuur” (nog uit de tijd van bieb++) zal vervallen. Daarvoor in de plaats komen kantoren, sport en horeca, maar in zeer bescheiden aantallen vierkante meters. Dit wordt omschreven als “kleinschalige leisure”. Verder ruimte voor 150 woningen, 66 parkeerplaatsen (waaronder deelauto’s) en aanmeervoorzieningen in het haventje. Een van de woontorens wordt 45 meter hoog, de maximaal toegestane bouwhoogte, vergelijkbaar met TivoliVredenburg.
Het bestemmingsplan (klik op Regels op die site) ligt tot 26 september ter inzage en zienswijzen dienen schriftelijk te worden ingediend.

De gemeenteraad moet nog beslissen over het aangepaste bestemmingsplan en de kans bestaat ook dat er weer tot aan de Raad van State wordt geprocedeerd, net zoals het geval was toen de Bieb++ er moest komen. Het definitieve plan en de omgevingsvergunningsaanvraag liggen nog in het verschiet. Wel wordt al snel begonnen met de bouw van een betonnen kap over de HOV-baan.

 

Reacties

 1. Henk

  De grote vraag is natuurlijk hebben ze in het ontwerp nu wel goed gekeken naar het langzaam verkeer.

  Er gaat een belangrijke stroom voetgangers door het gebied. Juist de locaties waar het gebied aansluit op bestaand (/toekomstig), dwz de bruggen, lijkt gekozen te worden voor de plekken waar het wel eens te druk is/Kan worden.

  1. Auteur
   HB

   We hebben Lingotto er, wellicht ten overvloede, op gewezen dat het voor velen op dagelijkse basis een transitgebied is en geen bestemming. We hopen dat ze in ieder geval goed letten op het noord-zuid voetgangersverkeer. Fietsers worden geacht er omheen te rijden. Er zullen hekken geplaatst moeten worden om doorstekers te ontmoedigen.

   1. Henk

    @HB, ja maar daar zit juist het probleem, de gemeente zou hier het overzicht moeten hebben en hierop moeten sturen. De langzaamverkeer knopen om het gebied zitten al overvol, leiden tot opstroping en hebben te weinig capaciteit.

    De locatie bij het verkeerssknooppunt TiVre/Vredenburgseknoop, thv Leidserijnkade (of hoe de nieuwe weg gaat heten) is nog steeds een verkeersveiligheids en doorstromings aandachtspunt. Nu en in de toekomst helemaal als het daar smaller wordt en er taxiverkeer van/naar noordgebouw op het fietspad afgewikkeld wordt.

    Hetzelfde geldt voor de huidige fietsersknoop bij de noorduitgang van de grootste stalling vd wereld (in simulaties loopt deze knoop vast, in de OS zijn er grote stromen linksafslaande fietsers van oost ri stallning & veel doorgaand fietsers van west naar oost (en vv). Als het een auto-knoop was geweest waren ze ongelijkvloers gegaan.

    om op die punten de voetgangersverbindingen aan te sluiten is uiterst opvallend.

   2. Auteur
    HB

    Idealiter zou de voetgangersoversteek naast het tramviaduct lopen en direct met een trap naar Smakkelaarshoek leiden. Dus geen gelijkvloerse oversteek met het fietspad. De andere schuine brug zou helemaal kunnen vervallen. Men kan de bestaande loodrechte brug gebruiken. Het is twintig passen verder lopen. Door het vervallen van die brug en aanlanding/verharding wordt de zuidelijk georiënteerde parkstrook niet langer onderbroken en daardoor rustiger en aantrekkelijker. Het lijkt erop dat de vormgever zo hecht aan zijn gekantelde raster dat het tot gekunstelde oplossingen leidt.

 2. ill-b

  Hoe loop je eigenlijk van de Daalse Kwint naar het CS v.v. ? Helemaal omlopen of komt er een brugverbinding naar het hogere niveau?

  1. Auteur
   HB

   Geen brug, behalve de al bestaande brug langs het spoor, en dan tussen de woongebouwen door naar de nieuwe oversteek over de Leidsche Rijn. Dus geen verbinding meer in het midden, zoals momenteel de zebra-oversteek.

 3. Herman

  Zo’n tekening mist natuurlijk hoogte, voor een goed inzicht zou een 3D tekening of nog beter maquette goed laten zien wat ze op dit pipekleine stukje van plan zijn.
  Vrees dat het weinig meer wordt dan veel fietsers, bussen hoge appartementen en wat compensatie groen.

 4. Marco Knol

  Er staat op de website wel wat meer wat een redelijk beeld geeft in 3D. Voetgangers op het fietspad is alvast wel realistisch.

  Wat mij betreft zou inderdaad die oostelijke schuine brug weg kunnen. Het nodigt uit tot schuin oversteken. Lijkt me niet handig op dat kruispunt. En zoveel meer lopen is het inderdaad niet als je 2x recht oversteekt.
  En misschien kunnen ze andere brug de hoogte in laten gaan? Aansluiten op die lelijke voorzetplint naar CS. Heeft dat in ieder geval nog een functionele waarde. 🙂

Reageer