Voortgang met schouwverslag

In Nieuws door HR4 Reacties

We brengen je, met enige vertraging, een verslag van de zestigste schouw-avond, die 8 mei jl. plaatsvond. We hebben het aangevuld met wat recente foto’s. Heb je zelf nieuws of een interessante ontwikkelingen gezien of gehoord, laat het in de reacties weten. BU komt binnenkort ook met een nieuwtje: een bijzonder fotoproject om de afronding van ruim tien jaar plannen en bouwen te vieren. We werken er momenteel hard aan geven snel een sneak preview.

Een rondje westelijk van het station
(Ruud ter Horst, projectmanager west)
Het nieuwe stuk Forum tussen Stadsplateau en Rabobank is inmiddels volop in gebruik. Het personeel van de Rabobank en Rijkskantoor De Knoop is er erg blij mee. Onder dit stuk Forum is de nieuwe fietsenstalling op 12 april jl. geopend. Er kunnen drieduizend fietsen gestald worden op drie niveaus en is zo’n 200 meter lang. Deze stalling houdt rekening met ‘kratfietsen’. Op een vraag uit de zaal of driewielers ook gestald kunnen worden komt geen duidelijk antwoord. Enige vindingrijkheid is hier blijkbaar geboden. Tussen het Forum en de fietsenstalling bevindt zich een trap. Er is echter geen directe verbinding tussen de stalling en de bus- en trein-perrons. Men dient via de stationshal te gaan.
Het Paviljoen met daarin restaurant The Green House heeft op 10 april zijn deuren geopend. De glazen gevelbekleding is afkomstig van de Knoopkazerne. Het geheel is volledig demontabel en zal na vijftien jaar verdwijnen om plaats te maken voor een woontoren van zo’n zeventig meter. Bovenin The Green House bevindt zich een kas. De aldaar gekweekte producten verwerkt de kok in de gerechten.
Het Rijkskantoor De Knoop is 17 mei officieel geopend en inmiddels in gebruik. Hier kunnen 1700 mensen werken. Het Knoopplein, met een verbinding tussen Forum en Croeselaan, is overdag toegankelijk voor het publiek. ’s Avonds en in het weekend schuift een groot hek omhoog om het plein af te grendelen.
Voor de herinrichting van de Croeselaan – tussen de van Zijstweg en het Jaarbeursplein – zijn de werkzaamheden voor de kabels en leidingen begonnen, wat eind juli 2018 zal zijn afgerond. Omdat het verkeer doorgang moet vinden is het een ingewikkelde klus. Uitvoerder van de inrichting van dit stuk Croeselaan is Dura Vermeer. Bureau Witteveen & Bos heeft zich met de duurzaamheid beziggehouden. Duurzaamheid betekent hier onder meer: CO2-arm, circulair en onderhoudsvriendelijk. In de 30 km/u rijweg waren eerst klinkers voorzien, maar uiteindelijk is er toch voor asfalt gekozen. Andere duurzame aspecten zijn: dimbare verlichting, RaMaC fietspaden (dat is een cementvervanger met minder CO2-belasting), en een waterbergende functie in de rijweg, zogenaamde Aquaflow. Het gaat om een laag onder de rijweg, waar het regenwater in komt en kan wegzakken. In de groenvoorziening komen solar-bankjes, circulaire bakken en verkeersborden van bamboe.
Aan beeldende kunst is ook gedacht. In het najaar komen er diverse beelden op dit stuk Croeselaan. De bomen vormen een apart verhaal. Van elders komen 120 bomen, die deels tijdelijk in een bomendepot aan de Dichtersbaan ter hoogte van de Rabobank geplaatst zijn, zichtbaar vanuit de passerende bussen.

Andere projecten langs de Croeselaan zijn Wonderwoods, een woontoren met veel groen en de Galaxy-toren met het Amrath hotel en daarboven appartementen. De locatie van deze gebouwen is tussen het Jaarbeursplein en de Kinepolis bioscoop.
De parkeergarage aan het Jaarbeursplein, die de naam Croeselaangarage heeft gekregen, zal – hopelijk – eind juli a.s. klaar zijn. In drie lagen kunnen 800 auto’s een plek vinden. Op dit moment wordt er nog aan de entree van de garage gewerkt. Op het plein, bovenop de garage, is veel groen voorzien.
Op 30 april jl. is de horecavoorziening Metro City Kitchen in het WTC gebouw opengegaan. Het WTC is grotendeels verhuurd en in de komende maanden zullen bedrijven er in trekken.
Later komen er aan de noordzijde van het WTC nog een trap en een lift, die het straatniveau met het Forum verbinden. De 90 meter hoge woontoren aan de Van Sijpesteijnkade zal begin 2019 voltooid zijn. De bouw van het lagere gedeelte ernaast moet nog beginnen.

Herinrichting Vredenburgplein
(Marie Louise Gasseling, omgevingsmanager)
Het Vredenburgplein is het grootste plein van Utrecht metvijftigduizend passanten per dag en veel belanghebbenden. Tijdens de herinrichting gaat alles gewoon door. Aannemer Gebr. van der Steen BV voert het werk uit.
De naam Vredenburgplein roept vragen op. Het is het adres van de appartementen aan het plein. De naam Vredenburg wordt voor de weg aan de noordkant gebruikt. Al zal de Utrechter het Vredenburgplein gewoon nog Vredenburg of Vreeburg noemen.
Kunstenares Jennifer Tee, geassisteerd door kunstenaars en experts uit onder andere Portugal, is verantwoordelijk voor de inrichting en bestrating. Zij had met de volgende randvoorwaarden te maken: de Romeinse geschiedenis en food & non-food moeten in een huiskamersfeer tot z’n recht komen. Ook een bastion van kasteel Vredenburg zal in de bestrating zichtbaar zijn. Die bestrating, in de vorm van een mozaïek, zal uit graniet bestaan, met daar omheen gebakken klinkers. Het geheel vergde veel voorbereiding, met name de inpassing van de technische voorzieningen voor de markt.
Wat gegevens: het stuk plein waar het mozaïek komt is 42 bij 87 metergroot; de tegels zelf zijn 9 bij 9 bij 8 cm en het gaat om 490 duizend stuks, afkomstig uit groeves van over de hele wereld. Als het regent worden de kleuren van die stenen helderder. Op het plein komen zes straatlantaarns en twaalf bomen – nu staan er negen.
En nog meer randvoorwaarden, maar dan voor de bouwperiode: er moet ruimte voor de markt blijven, bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten moet gegarandeerd zijn, bereikbaarheid en leefbaarheid voor omwonenden moet in stand blijven en beperking van de ballast, omdat je op het dak van een parkeergarage werkt. Evenementen en omgevingsprojecten kunnen doorgang vinden. Er wordt rekening gehouden met loopstromen in overleg met de marktcommissie.
De fysieke bouwruimte is – zoals gebruikelijk in het Stationsgebied – beperkt. Diverse maatregelen moeten het toch werkbaar houden. Er wordt gewerkt met golfkarretjes. Overal wild gestalde fietsen maken het extra lastig.
Het project is in vier kwadranten ingedeeld en loopt van april 2018 tot april 2019. Aan kwadrant 1 wordt nu gewerkt. Nr. 2 ligt richting Perry. Nr. 3 bij de ingang van de Drieharingstraat en Nr. 4 richting Zakkendragerssteeg.
Aan communicatie wordt veel aandacht besteed. Er zijn bewonersbrieven en er is een spreekuur in Het Gegeven Paard, woensdag van 10 tot 11 uur, voor belanghebbenden. Dit loopt nog tot medio juni, daarna alleen op afspraak.

Een rondje oostelijk van het station
(Erica van Dijk, projectmanager Gemeente Utrecht)

Voor het woongebouw op het Smakkelaarsveld is een tender uitgeschreven. Er zijn drie partijen uitgenodigd die in mei 2018 voorstellen hebben ingediend. Begin juli 2018 volgt de selectie, daarna de openbaarmaking over de toekomstige invulling. (Zie ook deze memo van het college.)
Inmiddels is de busbaan in gebruik genomen. Hierin liggen alvast goten om een eventuele trambaan door het centrum te kunnen faciliteren. Rond het Gildenkwartier wordt de grond momenteel bouwrijp gemaakt voor het realiseren van de zogenaamde plint. Een plint is hier een schil met functies. Medio 2018 wordt daadwerkelijk met die plint begonnen.
(Dan start ook de verbouwing van Mediamarkt. De rij kassa’s van deze winkel zal een stuk naar voren komen en gelijk lopen met de gevel van McDonalds. Onder het winkelniveau zal het bedrijf ook uitbreiden met service- en expeditieruimte. Aan de singelzijde komt de nieuwe expeditieingang. Tegenover Mediamarkt komen kleinere winkels, zoals nu ook. Opm. redactie)

Dura Vermeer bouwt vanaf de hoek van het Smakkelaarsveld het Noordgebouw. Dit complex bestaat uit drie delen in diverse niveaus. Het is over de Noordertunnel gebouwd, de tunnel die naar de perrons leidt. Overwogen wordt om deze plek bij het Noordgebouw en de ingang van de Noordertunnel, Smakkelaarskade te noemen. In het complex komen retail, appartementen en een hotel (Inntel Hotels). Eind 2018 is het complex klaar.
Het Stationsplein is in februari 2018 in gebruik genomen, met een nieuwe ingang naar Hoog Catharijne via het Voorzetgebouw. Bij het bollendak is de kraan weggehaald en is het laatste bolletje geplaatst. Langs de dakrand van het Voorzetgebouw komt een lichtlijn. In de bollen van het bollendak komen geen ringen van licht, deze zijn wegbezuinigd.
Het Paviljoen – een ontwikkeling van Klépierre – is met alle horeca in februari 2018 geopend. Tegelijk is op 14 februari jl. met de sloop van de stationstraverse begonnen. Dit ging met extra veel geluid gepaard. Breken ging namelijk niet, er moest gezaagd worden en de poeren in de grond konden alleen kapot gedrilld worden.
Direct onder de oude traverse komt de tweede fase van de fietsenstalling tot stand. Die fietsenstalling heeft ook drie lagen en is gereed in de eerste helft van 2019, wat betekent dat dan de totale stallingcapaciteit is bereikt.
Langs de fietsenstalling komt de trambaan te liggen, die tot onder Het Platform doorloopt. Tussen Het Platform en het station krijgt de NS expeditiefaciliteiten. Op deze locatie komt ook een trap en een hellingbaan vanuit het station. Het geheel vormt een vrij complexe situatie.
Het Platform is een ontwikkeling van ABC Vastgoed. Het projectmanagement is in handen van Platformbouw BV. Vooralsnog zal het niet gebeuren, maar het blijft in de toekomst mogelijk om een verbinding tussen Het Platform en de Moreelsebrug aan te brengen.

De buslijnen 2, 23 en 28 komen in december 2018 terug onder het Stationsplein. Ook de taxi’s (nu op het Smakkelaarsveld) en de Kiss & Ride komen weer op deze plek. Dit is ook het moment dat de tijdelijke wanden in de Stationshal weg kunnen en de trappen daarachter weer in gebruik worden gesteld. Weggestopt onder de Stationshal is hier al het chauffeursverblijf voor het tramstation afgerond.
Ook rond de Hoog Catharijne-bebouwing bij het Moreelsepark komt over enige tijd een plintbebouwing.

Panorama op het zuiden van de stad vanaf Hoog Catharijne

We eindigen bij de Catharijnsingel, waar het eerste bergbezinkbassin klaar is (bij de SHV) en er nieuwe bomen zijn verschenen. Aan het tweede bergbezinkbassin, in de richting van Hotel Karel V, wordt momenteel gewerkt.

Volgende schouw: na de zomer, 9 oktober.

 

 

Reacties

 1. Utrechter2

  Jammer van de Mediamarkt: ik had me echt verheugd op een vestiging van twee verdiepingen zoals je die in andere steden volgens mij ook ziet. Maar de trend is tegenwoordig juist om naar kleinere Mediamarkten te gaan (internetconcurrentie). Tot zover.

 2. ralph

  volgens mij is nieuw dat er ook aan de kant van het moreelsepark een nieuwe plint komt, of stond dat altijd al in de planning? En die gaat dan helemaal rondom en sluit aan op het poortgebouw?

  1. HB

   Ik denk dat de nieuwe plint zal lopen vanaf het stationsplein tot aan de roltrap-ingang aan het Moreelsepark, maar niet verder. De gebouwen aan de singel horen niet bij het complex. Ik verwacht dat op de kop van het complex niet zulke grote ingrepen zullen plaatsvinden als bij Gildenkwartier. De plint bij Gildenkwartier zal bijvoorbeeld aan de Smakkelaarshoek ook de nieuwe ingang gaan krijgen voor het kantorencomplex van voorheen Rabobank. Dus geen hotel of zo. Klépierre zal dit zelf gaan renoveren en daarna naar de markt brengen, aldus een ingewijde. Na de komst van Ziggo Vodafone is er kennelijk vertrouwen dat het gaat lukken nieuwe grote kantoorhuurders voor het complex te interesseren.

 3. Herman

  Mooie update!

  Mediamarkt zal kleiner worden omdat, nadat zij eerst zelf alle concurrentie heeft verpletterd, nu zelf slachtoffer dreigen te worden van I-net. Mediamarkt heeft haar machtspositie te lang misbruikt om te hoge prijzen te vragen ondanks haar geschreeuw dat ze de goedkoopste zijn. Resultaat vorig jaar viel ook flink tegen, die maken nu pas op de plaats.

Reageer