Welstand over laatste stuk Sijpesteijnkade

In Nieuws door HB3 Reacties

Recent hebben we je geïnformeerd over de laatste ontwerpen van de Central Park kantoren, nu hebben we een eerste reactie van de Welstandscommissie over het laatste stuk bebouwing aan de Van Sijpesteijnkade. Het gaat om de zogenaamde fasen 3B en 3C, een hoog en een laag woonblok, die op 3 april door de architect zijn gepresenteerd. Met deze woningen zal het volledig bouwdeel Westflank-Noord zijn gecompleteerd.
We hebben geen actueel beeld, behoudens twee renders van OZ, die op hun site te vinden zijn en we hier hebben toegevoegd. Het gaat om de blokken rechts van nr. 25, het monument.

Houd bij lezing in gedachten dat de stedenbouwkundig uitwerking van het rijtje een verwijzing biedt naar het oorspronkelijke gevarieerde ensemble van huizen en stijlen. Daar is indertijd mede door de gemeenteraad op aangedrongen, omdat het niet meer mogelijk bleek sloop tegen te gaan. Het is nu aan de architect om daar een geloofwaardige uitwerking van te maken. Ga er maar aan staan. Kijk naar de verhoudingen. Het ooit imposante monument is een kleuter bij het geweld van de hoogbouw. Wat er wordt gecreëerd neemt afstand tot wat er ooit stond. Misschien dat met de “klassieke onderbouw in roodbruine contrasten” iets wordt bewerkstelligd? We gaan het zien. Duidelijk is in ieder geval dat hier op NS-grond hoogtemeters worden gemaakt en de euro’s in de portemonnee branden. De generatie na ons zal eventuele historische context in de uitwerking van het ontwerp voor kennisgeving aannemen – wij herinneren ons het gevecht om behoud nog haarscherp.

Hier volgt een integrale quote uit de notulen.

Van Sijpesteijnkade (Westflank Noord) [Stationsgebied] (Ont) Voorlopig ontwerp woongebouwen fase 3b en 3c
Aanvraag : Wessels Zeist
Ontwerp : OZ Architecten
Fase 3b en 3c betreffen de twee gebouwen aan de westelijke kant van de Van Sijpesteijnkade. De geparcelleerde opzet van de bebouwing varieert in hoogte en architectonische uitwerking. In het kader van deze parcellering bestaat de gevel van gebouw 3b uit twee delen, waarbij het linkerdeel een verticale en het rechterdeel een horizontale geleding heeft, aldus architect Sarafopoulos. Voor gebouw 3c is gekozen voor een klassieke architectuur voor de onderbouw als referentie naar het monument van fase 3a. De hoogbouw van 45 meter wordt terugliggend erboven geplaatst en uitgewerkt in een moderne, rastervormige architectuurtaal. Voor het linkerbouwdeel van fase 3b is gekozen voor roodbruine baksteen en voor het rechtergebouw zandkleurig met pigmenten. In fase 3c wordt de klassieke onderbouw voorgesteld in bruinrode contrasten en de daarachter gelegen hoogbouw in een lichte kleur. Aan de achterzijde wordt het groen niet doorgeplant tot aan de woongevel vanwege een vluchtpad.
Conclusie
De commissie heeft waardering voor de geparcelleerde opzet, maar is nog niet overtuigd van de uitwerking. Met name fase 3c stuit op bezwaren. De wens om te refereren naar het monument wordt niet gedeeld en de twee architectuurtalen in dit gebouw vormen een te groot contrast. Daarnaast wordt het bouwdeel in retrostijl, dat als sokkel moet dienen voor de hoogbouw, opgedeeld in een plint – middenbouw – beëindiging, terwijl een stevige onderbouw voor het totale bouwkundige deel gewenst is. De verhoudingen en architectuurtaal van beide bouwdelen leiden tot een gedrukte onderbouw. De commissie adviseert om een abstracter totaalontwerp te maken voor fase 3c, waar de thematiek plint – middenbouw – beëindiging toegepast wordt voor het hele gebouw. Dit resulteert ook in een gewenste reductie van het aantal thema’s in de zijgevel.
Uit nadere informatie blijkt dat bestemmingsplantechnisch een verhoging van de onderbouw ten opzichte van het huidige voorstel tot de mogelijkheden behoort.
De tweedeling van fase 3b past in de stedenbouwkundige opzet. Deze kan versterkt worden door de maaiveldaansluiting steviger te materialiseren, met behoud van levendige plinten. Aan de achterzijde geldt de gewenste tweedeling ook, maar die in het huidige voorstel zich beperkt tot schijngevels en waar het programma zichtbaar achter doorloopt (trappen). Dit kan in combinatie met de entree geraffineerder worden opgelost.
De inrichting van de binnenhof leidt tot zorg: de slaapkamers in combinatie met de verstening leidt tot onvoldoende woonkwaliteit.
De wijze waarop de fase 3b en 3c door een transparant tussenlid wordt gekoppeld, wordt gewaardeerd.
De steenkeuzes leiden tot te grote onderlinge verschillen, waarbij als uitgangspunt voor de kadebebouwing met roodbruine tinten dient te worden aangehouden. De kleuren van de materialen kunnen beter bijdragen aan de gewenste stedenbouwkundige opzet.
Er wordt aandacht gevraagd voor de vijfde gevel van fase 3b vanwege de zichtbaarheid vanuit de hogere omringende bebouwing.
De commissie ziet een aangepast ontwerp tegemoet.

[einde quote]

Overigens heeft de Welstandscommissie in diezelfde bijeenkomst van 3 april zijn instemming gegeven aan de omgevingsvergunningaanvraag voor de plint van Gildenkwartier:

De uitwerking is op hoofdlijnen overeenkomstig de eerder gepresenteerde plannen. De commissie kan instemmen met de aanvraag omgevingsvergunning, onder voorwaarden van mogelijke opmerkingen vanuit Bureau CWM en het POS ten aanzien van ondermeer de voorgestelde signing en het vergroten van de fietsenstalling ten koste van de levendigheid van de plint. Een integraal puien- en reclamereglement voor de buitenzijde van Hoog-Catharijne wordt tegemoet gezien, als vervolg op eerdere besprekingen.

Waarvan akte.

Reacties

 1. Henk

  Ik heb mij altijd verwonderd waarom de hele rij niet in een keer gebouwd kan worden.

  Nu zitten de nieuwe bewoners van het hoge gebouw een jaar in de overlast van de bouw. En als dat klaar is komt central park er nog eens overheen, en daarna het jaarbeurspleingebouw.

  Je moet er maar willen wonen. 2-3 jaar vanaf 06:30 bouwgeluid, nu extragratis ook op zaterdag.

 2. J Verschuure

  Monument nr. 25 doet iets bijzonders met de plintwerking. Het dwingt de hoogbouw zich te richten op het straatniveau. Dit wordt nog een eyecatcher voor de toeristenfolders.

 3. Johan

  Moet zeggen dat ik eerst erg tegen de sloop van ‘sijp’ was, maar dit ziet er toch best aardig uit.

Reageer