Welstand over DO Forum Noord

In Nieuws door HB4 Reacties

Twee weken geleden heeft de Welstandscommissie zich weer gebogen over het, inmiddels definitieve, ontwerp van kantoorgebouw Central Park, de parkeergarage en het omliggende forum met de trap naast het WTC. De laatste keer dat dit stelsel daar is besproken is al weer bijna een jaar geleden. Het is bijzonder hoe traag dit plan tot stand komt. Helaas kunnen we hier niet meer melden dan wat er in de notulen te vinden is. We hebben architect Visser om beeld gevraagd. Hopelijk krijgen we dit nog. Op basis van de notulen concluderen we dat er nog een iteratie gemaakt moet/gaat worden. Daarom als openingsbeeld een impressie die al zeker een jaar oud is.

Integrale quote:

Forum Noord [Stationsgebied] (Ont) Definitief ontwerp kantoorgebouw Central Park, definitief ontwerp parkeergarage
Westflank Noord (tramtrap, lift en gevel) en definitief ontwerp Forum Noord (inrichting woonhof en kantoorhof)
Aanvraag : Wessel Zeist
Ontwerp : Group A

(zie notulen 07/02, 04/04 en 02/05 2017)
Bij de entree van Central Park stelt architect Visser een vlak, bronskleurig aluminium plafond voor in plaats van het eerder gepresenteerde plastisch vormgegeven plafond. Ter plaatse van de verbijzonderde lagen op 45 meter hoogte ligt de glasgevel iets terug. Op de hoeken wordt de gevel verder teruggelegd en voorzien van rondingen. Achter het glas is een zone gereserveerd voor begroeiing. De gevelbekroning wordt in onderhavig ontwerp minder hoog voorgesteld, voorzien van LED-signing.
De aansluiting van de balustrade van het Forum met het kantoorgebouw is door architect Woltjes in beeld gebracht. De buizen voor de parkeergarage aan de spoorzijde worden doorgezet. Aan de westzijde loopt de balustrade met de trap mee tot maaiveldniveau en is voorzien van een leuning.

Conclusie
De commissie meent te constateren dat het plan helaas aan ambitie heeft ingeboet en acht deze ontwikkeling voor deze locatie zorgelijk, met name over de aanpassingen op 45 meter hoogte. De beleving van de insnede is verminderd en de alzijdige benadering wordt niet overtuigend bevonden. Met name aan de langszijden is door de beperkte insnoering de bijzondere werking twijfelachtig, die mogelijk zelfs teniet wordt gedaan door de glasreflectie. Ook de groene zone vraagt meer maat om ervaren te worden op die hoogte. De materialisering en afwerking van het plafond is een punt van zorg. Zij kan instemmen met de entreewijziging van het kantoorgebouw op de begane grond en adviseert ook de verharding van het Forum door te leggen in het gebouw.
De reclamevoering zal in eerste instantie afgestemd worden met Bureau CWM binnen de kaders van het gemeentelijk reclamebeleid.
De inrichting van de buitenruimte is verbeterd. De plaatsing van de schermen op de plantenbakken en de breedte van de lamellen vragen om nadere studie. In de woonhof zijn de aansluiting op en afstand tot de gevels nog onduidelijk. Ten behoeve van o.a. het microklimaat en de schaduw is hier meerstammige, derde orde bomen in de boomvakken gewenst.
De overige elementen rond de parkeergarage zijn goed opgelost. Wel constateert de commissie dat het ontwerp nog steeds uitgaat van een gat tussen het Forum en het WTC- gebouw, waar zij zich in het verleden met klem tegen heeft verzet. Het trapontwerp roept nieuwe vragen op in relatie tot het gat.

 

[einde quote]

Wat ‘verouderde’ beelden die ‘meer ambitie’ uitstraalden. Zo wordt het dus niet meer.

Voor de mensen die de agenda van de Welstandscommissie volgen: op 20 maart was ook het definitieve ontwerp van de Gildenkwartier-plint gepland. Maar dat is niet behandeld. Eerdere recente behandelingen waren op 17 oktober en 14 november 2017 en 23 januari j.l. De opvallende signing van HC en de dichtgezette plinten (je mag 50 cm achter glas een wand plaatsen zonder een vergunning aan te vragen) blijven de gemoederen bezig houden. We houden de ontknoping dus nog tegoed.

Reacties

 1. J Verschuure

  De stedenbouwkundige fout van HC (openbaar gebied op maaiveld +1) had hier niet herhaald hoeven worden. De gretigheid om het stadscentrum naar het westen te verleggen heeft tot de omklap van het busstation geleid, waardoor de gewraakte Forumsituatie is gecreëerd met logistieke maaiveldgribus. Een doorgaande bushalte aan de Croeselaan ter hoogte van de Jaarbeurs (desnoods verdiept), en dan achterom naar de busbanen richting Kruisvaart, had tot een leefbaar Jaarbeursplein met plinten op beganegrondniveau kunnen leiden.

 2. Atilla Vigh

  @Verschuure

  Dat had allemaal gekund, alleen de gemeente en andere belanghebbenden vonden twee uitgangspunten veel belangrijker:
  – duidelijk splitsing van een zichtbaar herkenbaardere vervoersterminal en aanpalende gebruikersgebouwen (winkels,kantoren)
  – alle vervoersmodaliteiten onder een dak (bus, tram, trein)

 3. J Verschuure

  Er zijn uitgangspunten uitgevoerd zonder zicht op het eindbeeld, waardoor lapmiddelen nodig zijn. Er is geen zichtbare stedenbouwkundige regie.

Reageer