Schouwverslag toont voortgang

In Nieuws door HR9 Reacties

Afgelopen dinsdag was het weer zover: schouw. Bijpraatavond  voor buurt en liefhebbers. (Vroeger was het vooral een tweemaandelijks klaaguurtje voor door de plannen zwaar getroffenen, maar dat hebben we al een tijd achter ons gelaten.) Onze correspondent HR brengt verslag uit. We hebben de laatste stand voor je van de bouw van de Knoopstalling, het Stationsplein, het Noordgebouw en wat fait divers. Geen grote onthullingen, maar je bent na lezing weer bij.

Knoopstalling

Door Ruud Hilhorst en Irina Bouwkamp (beide projectorganisatie Gem. Utrecht) en Egbert Pruim (ABT Arnhem) voor de directievoering

De nieuwe fietsenstalling Knoopstalling, die momenteel in aanbouw is, ligt aan de Mineurslaan tussen het Beatrixgebouw en het busstation, met daar bovenop het Forum. Het Forum is een wandelgebied tussen de gebouwen aan de westzijde van het station en loopt van de Moreelsebrug tot de Sijpesteijnkade. Een klein deel daarvan is klaar en in gebruik: het Stadsplateau met de trappen en het Stadskantoor. Het forum wordt uitgevoerd met natuursteen plaveisel en groenpartijen. De groenbakken krijgen een bruine roestkleur. Niet van geoxideerd staal maar van een speciale coating.

Egbert Pruim vertelde dat de grootste risico’s bij de bouw van de stalling zich langs het Beatrixgebouw voordeden. Dit had te maken met de toegangen tot het Beatrixgebouw, kabels, leidingen, luchttoevoer en brandweervoorzieningen. Die brandweervoorzieningen zijn zodanig uitgevoerd dat de brandweerauto’s hun werk kunnen doen zonder onder het Forum te hoeven komen. In de bodem waren er problemen met de damwanden en de waterdichte vloer op de plek waar vroeger de Kruisvaart liep.

Rijkskantoor De Knoop schiet op en wordt in februari 2018 opgeleverd. Op NS-grond tussen De Knoop en de fietsenstalling mag ooit nog worden uitgebreid met twee torens, aldus het bestemmingsplan. De werktitel van het complex is ‘De Generaal’. Maar dit is toekomstmuziek, voorlopig is het een parkeerterreintje.

Irina Bouwkamp ging in op de stalling zelf, oftewel het ‘inbouwpakket’. De Knoopstalling is een samenwerking van Gemeente Utrecht, NS en ProRail en wordt een rechttoe-rechtaan stalling, zonder veel poespas, in een toch wel smalle, krappe uitvoering. Er zijn drie verdiepingen: kelder, begane grond en eerste verdieping, allen met lange zichtlijnen, goed voor de veiligheid. Zowel aan de kant van de Moreelsebrug als aan de stationskant komt er een entree, waaronder een ‘luie’ afdaling. Rechtstreeks oversteken naar de bussen kan niet, in verband met veiligheid. Het OV is alleen via de terminal te bereiken.

De capaciteit is 3000 fietsen, waarvan 150 buitenmodel (kratfietsen, fietsen met kinderzitjes). De stalling is 24 uur per dag open en de eerste 24 uur zijn gratis, net zoals de overige stallingen rondom het station. Technische snufjes zijn de bewaking met camera’s, een verwijssysteem voor open plekken en NS-info over de treinen. Sommige fietsen (5%) zullen niet in het bovengedeelte passen, daar zijn de standaardmaat rekken niet geschikt voor. Hier komen dus de buitenmodelplekken in beeld. Elektrische oplaadpunten zijn niet gepland. De zaal vond dit jammer, maar de ervaring leert dat fietsers in een stalling niet opladen.

Oplevering van de stalling en het bijbehorende deel van het Forum: eind van dit jaar.

Stationsplein

Door Erica van Dijk (Gemeente Utrecht)

Op 7 augustus j.l. is een groot deel van de Stationsstalling open gegaan. In verband met de bouw van het dak zijn het geen 7500, maar 6000 stalingsplekken geworden. NS en ProRail runnen de stalling. De stalling bestaat uit drie verdiepingen voorzien van met dubbellaags rekken. Abonnementhouders maken gebruik van de begane grond. De hellingbanen zijn nog niet allemaal af en zijn soms nog een beetje glad. Oplaadpunten voor elektrische fietsen komen er niet. In de eerder opgeleverde fietsenstalling aan het Jaarbeursplein werden ze praktisch niet gebruikt. In de Noorderstalling (dat is op de plek van de oude stationsstalling) zijn 750 OV-fietsen beschikbaar, is er plaats voor buitenmodelfietsen en is een servicepunt aanwezig.

Medio 2018 komen er looproutes over het nieuwe Stationsplein, als het Voorzetgebouw van HC bezoekers kan ontvangen. Dan kan ook het laatste stukje ‘patatstraat’, het restant van de traverse, worden gesloopt. Tot die tijd variëren de loopstromen. Wil men richting Moreelsepark dan kan men kiezen uit een tijdelijke trap naast het ‘boekenpunt’ in de traverse en de bestaande Godebald-route.

De Stationspassage, noordelijk van het station, is deels dicht in verband de bouw van het bollendak. Dit bollendak staat op zeven kolommen van 26 meter hoog en krijgt 46 transparante kussens. Voor de bouw van het dak is een enorm steigerwerk. die zelfs tot in de stationshal doorloopt, nodig. De taxi’s en Kiss & Ride-plekken gaan tijdelijk naar het Smakkelaarsveld, maar komen later aan de zuidkant weer terug.

Noordgebouw

Door Mark Heppener (projectmanager Dura Vermeer) en Bart Pigge (projectleider Dura vermeer)

Het Noordgebouw aan het Stationsplein bestaat uit drie bouwdelen. Het deel op het Stationsplein naast het paviljoen, ligt op een verhoogd maaiveld en krijgt een retailfunctie. Het deel boven de fietsenstalling is voor kantoren en appartementen. Het laatste deel – de noordpunt – wordt ‘in het zand’ gebouwd en krijgt een hotelbestemming.

De gevel van het Noordgebouw ‘beweegt’ mee met het Voorzetgebouw van HC, de ruimte tussen Voorzetgebouw en Noordgebouw blijft daardoor constant. Tussen het hotelgedeelte en het kantorendeel komt de nieuwe ingang van de Noordertunnel. Zodra in gebruik wordt het oude stuk Noordertunnel in verband met de complexiteit maar deels gesloopt.

Aan de spoorkant zal het gebouw een gesloten karakter krijgen in verband met het spoorgeluid en de mogelijkheden tot schoonmaak. Het hotelgedeelte – met 162 kamers, waaronder familiekamers en een klein zwembad – wordt in beton uitgevoerd en zal elf verdiepingen tellen. De bouw is nu tot de vijfde verdieping gevorderd, elke twee weken realiseert de bouwer een verdieping. Na de Kerst zal het op hoogte zijn.

Het hotel is gekocht door het familiebedrijf Inntel Hotels, bekend van het hotel in Zaandam met de Zaanse huisjes-architectuur. Het kantoren- en retailgedeelte wordt vanwege de flexibiliteit in staal en houtskelet uitgevoerd. Voor de diverse gebruikers komen op het complex daktuinen. Tevens zullen op de daken installaties  voor onder andere luchtbehandeling worden geplaatst, die in de lagere delen aan het zicht worden onttrokken. Ondanks de toepassing van zonnepanelen is het complex niet gecertificeerd duurzaam. Verwarming geschiedt via de stadsverwarming.

De bouwlogistiek is hier – net als elders in het Stationsgebied – lastig, het bekende ‘bouwen op een postzegeltje’. Een softwaregestuurd just-in-time bezorgsysteem zorgt voor een soepele gang van zaken. Net als collega Boele & van Eesteren maakt Dura Vermeer gebruik van de bouw-hub in Nieuwegein.

Rondje langs de bouwplaatsen

Door Tjerk van Impelen (POS)

Naast het Stadskantoor wordt gewerkt aan het WTC, waarvan de gevel eind november gesloten zal zijn. Begin oktober 2017 wordt de hoge kraan al weggehaald.

De voetgangersoversteek op de Croeselaan naar de Jaarbeurshallen wordt richting Westplein verlegd, omdat voor het Beatrixgebouw de ingang van de Jaarbeurspleinparkeergarage aangelegd wordt. De inrichting van het Jaarbeursplein start in november 2017 – uitgevoerd in natuursteen – en zal tot en met 2018 duren. Het plein is vooral bedoeld voor evenementen, met bijbehorende horeca, terrassen en bomen. De trappen naar het Stadsplateau fungeren dan als zitplaatsen.

Werkzaamheden op de Croeselaan leverde Eneco wat problemen met de warmteleidingen op. Die zijn nu opgelost. Richting de Moreelsebrug is langs de Knooppassage wat groene wildgroei ontstaan, wat later in ‘ordentelijk’ groen wordt omgetoverd. Op deze plek tussen Knoop en Rabobank zal een paviljoen verschijnen, circulair gebouwd met materiaal onder andere van het oude Knoopgebouw. Het staalframe van het gebouw is inmiddels zichtbaar.

We steken de Moreelsebrug over en krijgen zicht op de bouwplaats van de Uithoflijn. Op het stuk over de Adema van Scheltemabaan is wat vertraging opgetreden, waardoor vanaf medio 2018 de tram – komend van de Uithof – bij station Vaartsche Rijn zijn voorlopige eindhalte zal krijgen.

Kijkend naar de andere kant zien we de tafelconstructie voor het Zuidgebouw (Het Platform) verrijzen. In november 2017 is dat klaar en komt het tramgedeelte aan de beurt. Langs de toekomstige waterkant is op de Catharijnesingel de aanleg van een nieuw fietspad begonnen. Eind september 2017 moet dat al gereed zijn. Het fietspad aan de andere kant bij het Willemsplantsoen kan dan dicht ten behoeve van de aanleg van een tweede bergbezinkbassin. Het eerste bezinkbassin ter hoogte van de SHV is bijna voltooid. De bergbezinkbassins fungeren als extra opvang voor hemelwater bij hoosbuien.

Verderop langs de Catharijnesingel, richting Hoog Catharijne, is de sloop van de Radboudtraverse in volle gang. In het Poortgebouw is een groot gat ontstaan waar de nieuwe Zuidpassage zijn beslag gaat krijgen. Onder het Poortgebouw staat een grot brok van de zuidwesttoren van het kasteel Vredenburg klaar om een plek in het toekomstige singelwater te krijgen. Dit zal ook zichtbaar zijn vanaf een balkon in het Poortgebouw.

Medio september wordt naast de voormalige Catharijnebioscoop een kraan geplaatst met verkorte giek. Deze kraan is bedoeld voor de verdere sloop van de Radboudtraverse en de Catharijnebioscoop en zal er ongeveer een jaar staan.

Voltoooiing van het Poortgebouw op de plaats van de voormalige Radboudpassage. (Foto: BAM)

Noordelijk van het Poortgebouw wordt gewerkt aan de plaatbrug. Deze krijgt een soort balkonvorm, is in oktober klaar en maakt een snelle loopverbinding naar TivoliVredenburg mogelijk. Op het Smakkelaarsveld gaat de aanleg van de busbaan beginnen. Daarvoor moet de fietsenloods van NS eerst weg. Fietsers kunnen nu in de nieuwe Stationsstalling terecht. Ten behoeve van die Stationsstalling is een fietspad op het Stationsplein aangelegd.

Het team Smakkelaarsveld van cu2030.nl/smakkelaarsveld (smakkelaarsveld@utrecht.nl) houdt 14 en 15 september op de hoek Smakkelaarsveld/Catharijnesingel een koffie-instuif rond de vraag ‘Waarom kom jij straks naar het Smakkelaarsveld?’. Dit is bedacht om ideeën rondom functie en doel van het nieuwe Smakkelaarsveld bij het publiek op te halen. Het wensenlijstje voor het nieuwe openbare gebied is namelijk nogal lang en er moeten keuzes gemaakt gaan worden.

(Het zal overigens nog jaren duren voordat het nieuwe Smakkelaarsveld aan het water gerealiseerd zal zijn. Nu eerst maar eens de busbaan op zijn definitieve plek leggen, na jaren van meanderen. De recent gekapte platanen zijn daarvan de voorbode. Weten we nog hoe groen die plek ooit was?! – red. BU)

Lopend naar de Sijpesteijntunnel zien we rechts de ‘oksel’, nu stalling de Buurt genaamd (naar het oude Buurtstation). Lange tijd verlaten maar fietsers hebben het inmiddels ontdekt.

Aan de Sijpesteijnkade, ten westen van het spoor, realiseert bouwbedrijf Wessels momenteel de 90 meter hoge woontoren. Het oude kantoorpand met nummer 25 heeft een monumentenstatus en zal straks onderdeel uitmaken van het woongebouw.

 

 

 

 

 

 

Reacties

 1. PHV

  De koffie-instuif op het Smakkerlaarsveld is pas aanstaande donderdag en vrijdag, 14 en 15 september. HR moet wel opletten.

  1. HB

   BU heeft er inmiddels met POS over gesproken en we gaan morgen/vrijdag even poolshoogte nemen.
   Verslag op dat punt aangepast.
   Dank.

 2. henk

  Mooi stukje heren. Wederom wat vertraging met de sloop van de patatstraat en het voorzetgebouw? Ik meen dat in juli nog uitgegaan werd van februari / maart voor de sloop, nu is dat medio 2018. Ondertussen alweer een dik half jaar extra. Ik hoop dat dit schema aangehouden kan worden, aangezien het 2e deel van de fietsstalling hieronder ook wel te lijden zal hebben. Die kunnen in dat gedeelte niet verder zonder dat ie weg is.

  1. HB

   Yep, daar lijkt het op. Ooit, in de begintijd van het knutselen aan het stationsgebied heeft BU twee stelregels bedacht die kennelijk nog altijd opgeld doen. De eerste is: zodra er ergens een dixi verschijnt komt er tempo in. De tweede: tel bij iedere planning gerust 50% op.

 3. Henk

  Perry sport gaat verbouwen. Misschien moeten we eens vragen of de ook de foeilelijke gevel aanpakken als we met de pet rond gaan.

 4. Utrechter2

  Eens , en die aanbouw links ervan ook als dat van Perry is. Vroeger liep je er langs, nu loop je ertegenaan

Reageer