Verslag schouw

In Nieuws door HR9 Reacties

Was je er afgelopen dinsdag (13 juni) niet bij? Geen nood. Hier volgt het verslag van onze onvermoeibare verslaggever ter plaatse. We hebben er meteen een paar foto’s van het wonderlijke ijzeren bos bijgevoegd. Heb jij opmerkingen of toevoegingen? Daarvoor zijn de comments.

De schouw bestond deze keer uit drie presentaties: over het Stationsplein, het Smakkelaarsveld en het Forum. Als afsluiting zoals gebruikelijk een rondje langs de bouwplaatsen door Tjerk van Impelen.

Stationsplein, door Tatjana Stenfort, mijlpaalmanager Stationsplein Oost, gemeente Utrecht

Het meest aansprekende project van het stationsplein is natuurlijk het iconische dak, waar nu een uitgebreid staketsel voor wordt gebouwd. Dat is nodig om het zware bollendak op de al geplaatste zes kolommen te kunnen gaan monteren. De zevende kolom wordt op 17 juli geplaatst, als de hoge groene kraan van BAM is weggehaald. Overigens zijn de gaten die in de kolommen zichtbaar zijn voor het aanbrengen van de verlichting. In de stationshal komen ook steigers. Hiervoor moeten in het dak tijdelijk gaten gemaakt worden. Het iconische dak is wordt uitgerekend en gebouwd door Buiting, Machinebouw en Staalconstructie, uit Almelo. De planning voor deze werkzaamheden is nog niet scherp.

Op het Stationsplein komt een groot aantal niet eenvoudig te coördineren projecten samen. Naast het dak zijn dat het Noordgebouw (Dura Vermeer), het Zuidgebouw of Het Platform (ABC Nova/BAM), het Voorzetgebouw van Hoog Catharijne (Boele & van Eesteren), de Fietsenstalling (BAM), het Paviljoen (Boele & van Eesteren) en de tramlijn naar de Uithof/Science Park. De fietsenstalling krijgt op het Stationsplein twee uitgangen, waarbij de noordelijke uitgang in eerste instantie de rol van vluchtroute naar het Smakkelaarsveld krijgt. Als het dak klaar is vervalt hiervan de tijdelijkheid en wordt het een normale uitgang. Begin augustus gaat het noordelijk deel – met 7000 van de in totaal 12500 plaatsen – van de stalling open. Dus iets meer dan de helft van de totale fietsenstalling. Tijdelijk is ook een uitgang naar de traverse nodig, ter hoogte van de Smoorenburg-winkel. De entree tot de fietsenstalling is via het Smakkelaarsveld te bereiken. Gemeente Utrecht is eigenaar van de stalling, die door NS en de gemeente beheerd zal gaan worden. In de stalling komen ook 700 OV-fietsen beschikbaar.

Smakkelaarsveld, door Ron Looy, uitvoerderscoördinator Gemeente Utrecht

In de periode mei tot juli 2017 wordt de Vredenburgknoop heringericht en wordt langs de FGH Bank een nieuw fietspad aangelegd. In het Catharijnesingelstuk heeft men te maken met een hoogteverschil van 60 cm en kabels voor de verkeerslichten. Daarna, augustus tot oktober 2017, kunnen fietsenstallingen op het Smakkelaarsveld verwijderd gaan worden, te beginnen met de stallingen (week 10 juli) die het dichtst bij het Stationsplein staan. Mocht je je fiets missen, dan biedt http://fietspunt.net (Wilhelminalaan 2A, Kanaleneiland) misschien een oplossing. Als het fietspad bij de FGH Bank gereed is, verdwijnt in de week van 10 juli ook het fietspad in het midden van het Smakkelaarsveld. En in diezelfde week worden deklaagwerkzaamheden langs Singel, Smakkelaarsveld en Leidseveer uitgevoerd. Naar de entree van de nieuwe fietsenstalling op het Stationsplein komt een fietsroute en een ordentelijke oversteek voor voetgangers over de HOV-baan. Na het vakantieseizoen volgt dan het verwijderen van de stallingsloodsen, waarna eind 2017, begin 2018 begonnen kan worden met de HOV-baan. Saillant detail is de plaatsing van wissels in dit stuk trambaan – oorspronkelijk onder het bibliotheekgebouw gepland – ten behoeve van een eventuele trambaan door de binnenstad, mocht men daar in de toekomst toe besluiten.

Het Forum, de Knoopstalling en de Croeselaan, door Ruud Hilhorst, projectmanager Westflank-Zuid van de Gemeente Utrecht

Het Forum – wat er deels al is in de vorm van het Stadsplateau en Forum-Noord – is een wandelniveau wat alle bouwprojecten, van de Van Sijpesteijnkade tot de Moreelsebrug met elkaar verbindt. Het wandelgebied krijgt een aantal beplante vakken om het grijs te onderbreken. Tussen het Beatrixgebouw en het busstation komt een langgerekte fietsenstalling met 3100 plaatsen, die 1 januari 2018 open zal gaan. De fietsenstalling bestaat uit drie lagen: één onder de grond en twee erboven. Zonder problemen is de aanleg niet. Waar vroeger de Kruisvaart lag was het moeilijk droog te krijgen, met bovendien hinder van onverwachte oude damwanden. Ook mocht de stalling niet te smal worden, wat een gevecht om centimeters betekende. De ingang van de stalling loopt via de Knoop-passage en de uitgang via het Forum. Oplaadpunten voor elektrische fietsen komen er ook.

De Mineurslaan onder het Forum functioneert als expeditiestraat. De NS krijgt hier een expeditie-lift ten behoeve van het station. Het Beatrixgebouw maakt een entree op het Forum waarvoor een nieuwe opening wordt gemaakt. Die entree wordt eigenlijk een onderdeel van het Forum, het loopt in elkaar over. De planning voor de upgrade van het Beatrixgebouw zal overigens jaren gaan duren en in etappes verlopen. Dit heeft te maken met de huurcontracten van de gebruikers.

Ook de Rabobank is verbonden met het Forum, waardoor Rabobankpersoneel direct uit het station, via het Forum naar de bank kan lopen. In de toekomst heeft rijkskantoor De Knoop nog de mogelijkheid met twee torens van 90 meter hoog uit te breiden, te bouwen langs en te verbinden met het Forum. De groene vakken krijgen randen van natuursteen. De huidige metalen bakken op het Stadsplateau voldoen niet. Net als trouwens de metalen lichtmasten. Men zoekt nog naar de juiste sterke planten voor deze bestemming.

Aan de Croeselaan is Eneco bezig stadsverwarmingsbuizen te verleggen. Daarna volgen nog andere kabels en leidingen, waardoor de herinrichting van de Croeselaan in het vierde kwartaal van 2017 van start kan. Daarom verdwijnt in juli ook de doorsteek bij het Beatrixgebouw naar het Westplein. Het moet een duurzame laan met vijf rijen bomen worden. Vier aannemers maken een ontwerp met duurzame alternatieven. Duurzaam heeft hier betrekking op CO2-arm, circulair, levensduur en onderhoudsarm. Circulair verwijst naar een ‘materialenpaspoort’: wat ligt er al en wat wordt er toegepast. Het moet een laan worden voor ‘weeting’ (walking en meeting) met ‘event spaces’. De weg zal uit twee banen bestaan, met aan de westelijke kant een extra baan, in verband met de avondspits. De bomenrijen vormen een soortenmix van bestaande bomen, aangevuld met volwassen exemplaren van elders, onder andere met 25 lindes uit Hoograven. De bomenrijen beginnen bij het Beatrixgebouw, hoek Mineurslaan en lopen tot de Asselijnstraat. Over de inrichting van de Croeselaan hebben de bewoners meegedacht, maar hun enthousiasme is enigszins getemperd na het bekend worden van de sloopplannen voor een deel van appartementengebouwen langs de Croeselaan.

Wandelrondje bouwplaatsen met Tjerk van Impelen (POS)

In sneltreintempo lichten we er de highlights uit. De bouw van de parkeergarage op het Jaarbeursplein is gevorderd tot de midden-verdieping. De onderste is praktisch klaar. De ingang van de garage is gesitueerd voor het Beatrixgebouw op de Croeselaan. In het Knoopgebouw zijn extra gaten gemaakt voor de vleermuizen. Tussen de Knooppassage en de Rabostraat is een hoogteverschil. Hier is een beukenhaag (of haag met beuken) voor bedacht. Middenin die Knooppassage verschijnt een groen lint met ‘sterke’ bomen. De liften van de Moreelsebrug werkten niet helemaal jofel. Warmte beïnvloedde de sensoren, waardoor ze uitgeschakeld werden. Verbetering is onderweg. Aan de andere zijde van de Moreelsebrug is de HOV-baan volop in aanbouw (ter hoogte van Adama van Scheltemabaan). Voor het Zuidgebouw/Platform worden de poeren gebouwd ten behoeve van dat Platform. Overigens blijven hier in de toekomst nog een paar bussen komen: lijn 3, 6 en 28.

Rioolstank was er ter hoogte van Hotel Karel V bij de Singel. Van de twee rioolpijpen vanuit de binnenstad naar de Catharijnesingel was er één afgesloten in verband met de werkzaamheden voor het bergbezinkbassin ter hoogte van de SHV. En één pijp was te weinig voor de pittige regenval in de eerste week van juni. Dat bergbezinkbassin is nu voor tweederde gereed en is ook verbonden met een kleiner bassin in het Willemsplantsoen. Aan beide kanten van het Poortgebouw is de oude traverse langzaam aan het verdwijnen. Bij de noordpunt van het Poortgebouw komt de zogenaamde Noordelijke Plaatbrug over de Singel te liggen. Ergens in de zomer is die brug klaar en kan de fiets bij Laag-Catharijne gestald worden, waarna een korte wandeling over de plaatbrug naar de zaterdagmarkt leidt.

Terugkomend aan de westelijke zijde zien we de eerste gecoate ramen in het WTC-gebouw verschijnen. Men is nu bij de dertiende verdieping; het moeten er negentien worden. Begin september is dat zover. De liftkern is deze week al op hoogte gekomen.

Volgende schouw: dinsdag 5 september 2017

Verwijderen kraan BAM zuidzijde Poortgebouw. Onbelemmerd uitzicht op de Dom hersteld…

Reacties

 1. Utrechter2

  Aftellen naar augustus, en dan is er elk kwartaal wel een leuke oplevering tot en met eind 2018! Maar de puzzel op het stationsplein kan meer projecten vertragen dan alleen de Uithoflijn…

  Mooi dat de Knoopfietsenstalling vrijwel volgens schema zal worden opgeleverd ondanks wat tegenvallers: een uitwijkmogelijkheid extra want ik had begrepen dat vanuit het westen (Leidsche Rijn) veel fietsparkeerders komen waardoor de huidige stalling te snel vol zit. Ik durf zelf de inschatting te maken dat voor bestemming station de Knoopfietsenstalling tweede keus zal zijn (dus pas echt gevuld zal worden als de andere stalling vol zit. Simpel uitgelegd: als je van de Knoopstalling naar het station gaat passeer je (uiteindelijk) de toegangen van de Jaarbeurspleinfietsenstalling.

  1. Apostle

   Inderdaad, ik zal na oplevering standaard voor de Knoopstalling gaan, komende vanaf de Croeselaan is dat de snelste optie. Je moet eens kijken hoe groot de stroom fietsers vanaf de Croeselaan is ’s ochtends. En vergis je ook niet in het aantal fietsers wat vanaf de overbelaste oostkant nog in de Jaarbeursstalling parkeert. Denk dat die stalling na oplevering van Stationsplein Oost een stuk rustiger gaat worden.

 2. herman

  @Utrechter2, de Jaarbeursstalling zal voor de meeste de eerste keuze zijn. Toch moet je je niet verkijken op het aantal fietsers dat vanaf Croeselaan richting station gaat, voor hen zal de Knoopstalling de eerste keuze worden.

 3. eva

  Bij de foto van de kraan (uitzicht op de dom), deze kraan gaat tijdelijk weg ivm het slopen van de spuikoker. Komt weer terug om het resterende deel van NHC af te maken.

 4. HB

  Afgelopen 19 mei heeft het college geschreven wat de koers wordt met het fietsparkeren, aan de hand van de pilot Jaarbeursplein. We hadden er nog geen artikel over gemaakt, daarom maar hier de stukken gedropt :

  Raadsbrief:
  https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=a5ef6f51-79f4-4ab8-8767-f0a3e60b4216
  Evaluatie pilot:
  https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=fa4ec4ad-07d1-4be8-95d8-fc5957a708ed

  Integrale tekst raadsbrief:
  Begin augustus 2017 wordt de eerste fase van de Stationsplein fietsenstalling in gebruik genomen. Hiermee zetten we weer een grote stap in het aanbieden van voldoende kwalitatief hoogwaardige stallingsplekken in het stationsgebied. Er is in de eerste fase plek voor ruim 7500 fietsen en 700 OV fietsen. Van deze plekken zijn er ruim 1800 voor OV reizigers die nu al een abonnement hebben.
  Zoals u weet, wordt er in dit gebied volop gebouwd aan het Paviljoen, het Stationsplein met het bollendak erboven, de nieuwe entree van Hoog Catharijne, het Platform en de Uithoflijn. Ook aan de tweede fase van de fietsenstalling wordt nog volop gewerkt. De inrichting van het gebied is deels tijdelijk en ook fiets- en looproutes zullen nog wijzigen.

  Opening in augustus
  Er is overeenstemming met NS en ProRail om in augustus te openen, tijdens de schoolvakantie en nog voor het drukste moment met de start van het academische jaar. Een aantal voorzieningen in de stalling, waaronder het verwijs- en beheer systeem, moet nog ingeregeld worden. Voor de officiële in gebruikname wordt de stalling ook nog getest door een nog nader te bepalen testpanel van te verwachten gebruikers.

  Situatie bij ingebruikname
  Gebruikers van de stalling kunnen via de Middentunnel en de Noordertunnel naar de perrons en via de perrons naar de hal van het Centraal Station lopen. Daarnaast wordt de mogelijke verbinding vanaf de bovenste verdieping naar de oude traverse die rechtstreeks aansluit op de stationshal verder uitgewerkt, deze is nog afhankelijk van de voortgang van diverse werkzaamheden. Door divers werkzaamheden aan het bovenliggende plein, het bollendak en het voorzetgebouw is de looproute via het plein voorlopig nog niet beschikbaar.

  Fietsers kunnen via de noordelijke ingang, aan de kant van het Smakkelaarsveld, de stalling inrijden en via de kelderverdieping ook de voormalige Noorderstalling bereiken. Een veilige toegang van en naar de binnenstad en het station is altijd gegarandeerd.

  Stallingen in de omgeving
  Na het in gebruik nemen van dit deel van de stalling, wordt op het Smakkelaarsveld ruimte gemaakt voor vervolgwerkzaamheden, zoals het definitief maken van de tram- en busbaan. Hiervoor wordt de NS fietsloods, die als tijdelijke vervanging van de Noorderstalling diende, verwijderd. Ook wordt een groot deel van de tijdelijke capaciteit aan fietsrekken verwijderd. De rekken in de ‘oksel’ die dit jaar geplaatst zijn, blijven voorlopig staan, evenals de fietsenrekken binnen de hekken op het Smakkelaarsveld (in totaal circa 3000 stallingsplaatsen). Voor dit gebied betekent de ingebruikname van het eerste deel van de Stationspleinstalling en het verwijderen van een deel van de tijdelijke rekken een toename van het aantal fietsparkeerplekken met circa 1500 plekken.
  De stalling Hoog Catharijne en de oude Stationspleinstalling in de plint van Hoog Catharijne blijven nog open, zodat er aan de zuidzijde van het Stationsplein voorlopig niets verandert. In fase twee komt aan deze zijde ook een toegang tot de nieuwe stalling.
  Na de in gebruik name van de eerste fase van het Stationspleinstalling wordt de druk op de Jaarbeurspleinstalling waarschijnlijk minder. Uit onderzoek is gebleken dat er nu veel fietsers parkeren die vanaf de Centrumzijde aankomen. De Knoopstalling met 3200 extra plekken opent naar verwachting eind dit jaar. Om die reden blijft de stalling op het Westplein nog tot eind 2017 in gebruik.

  Beheer en exploitatie
  Op 25 oktober 2016 bent u, door middel van een brief met kenmerk 16.507684, geïnformeerd over de verlenging van de pilot Fietsparkeren Utrecht CS om tot een goed beheer van de stallingen te komen. Tevens is toegezegd op basis van de eindevaluatie van de Jaarbeurspleinstalling nogmaals te bekijken of aanpassingen in het voorgestelde stallingsregime wenselijk zijn. Deze eindevaluatie is inmiddels beschikbaar (zie bijlage) en betekent voor de samenwerkende partijen (NS, ProRail en Gemeente) dat voorgesteld wordt om de succesvolle aanpak met de eerste 24 uur gratis, zoveel mogelijk toe te passen in de Stationspleinstalling. Uit vergelijkingen met andere steden in het land blijkt dat stallingen die helemaal gratis zijn snel rommelig worden en dat meer inzet op handhaving nodig is om te voorkomen dat de stalling dichtslibt met weesfietsen. Daarnaast blijkt dat stallingen waarvoor betaald moet worden te kampen hebben met leegstand en dat een tevens hogere inzet van handhaving op maaiveld nodig is.
  De onderste en bovenste verdieping van de stationspleinstalling zullen beschikbaar zijn voor dagstallers die in- en uitchecken met hun OV-pas. De begane grond wordt beschikbaar gesteld voor abonnementhouders (inclusief een aantal plekken voorabonnementhouders met fietsen met een (sterk) afwijkend model). Op de begane grond, langs het fietspad, zijn in ieder geval in de eerste fase nog geen passende oplossingen om toegangssystemen te plaatsen zonder dat er lange wachtrijen ontstaan. Vandaar dat de abonnementhouders in deze fase hier worden gesitueerd.
  Tijdens de eerste fase bekijken de drie betrokken partijen in hoeverre dit regime voldoet aan de verwachtingen en voldoende functioneert. Over de evaluatie van die eerste fase van deze nieuwe stalling zullen we u eind 2018 informeren en u de mogelijkheid geven om overwegingen mee te geven voor de definitieve inrichting van de tweede fase. Deze overwegingen zullen we inbrengen in ons overleg met NS en Prorail om te komen tot een definitief stallingsregime in het Stationsgebied Utrecht.
  In de voormalige Noorderstalling, geïntegreerd in de Stationspleinstalling, komen 700 OV-fietsen te staan en is ruimte voor fietsen met een (licht) afwijkend model (o.a. kratfietsen en fietsen met kinderzitjes.

  Voor deze laatste groep fietsers met een (licht) afwijkend model wordt ook extra ruimte beschikbaar gesteld in de Sijpesteijnstalling. Ook deze stalling krijgt vanaf de opening van de Stationspleinstalling het eerste 24 uur gratis regime; waarbij de abonnementhouders van de Sijpesteijnstalling voortaan terecht kunnen in de Stationspleinstalling. In de Sijpesteijnstalling is vanaf dat moment geen ruimte meer voor abonnementhouders.

  Communicatie
  Er wordt een uitgebreide communicatiecampagne opgezet in samenwerking met NS en ProRail. Zo worden alle huidige gebruikers van stallingen in het stationsgebied vooraf gericht geïnformeerd over de plek waar zij vanaf begin augustus kunnen stallen.
  We vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen rondom het fietsparkeren in het Stationsgebied en zien de ingebruikname van de Stationspleinstalling als een mijlpaal in de ontwikkelingen rondom het stationsgebied.

 5. Henk

  Wat wel opvalt is de traagheid van de aanleg plaatbrug. Die zou ik graag af zien. Ik zit graag bij TiVre buiten en het is al zo lang een bende.

  Er moet nog rioolwerk gedaan worden en met het huidige tempo zal het nog wel 3-4 maanden voortkabbelen. Zomer alweer voorbij. Daarna de andere kant neem ik aan. In totaal zo’n 18 -20 maanden voor 2 doodnormale bruggetjes. Toegegeven ze hoeven geen Eiffeltoren te maken, dat duurde ten slotte van start tot einde 26 maanden, maar als je Van Wijk vraagt weet je dat je lang kan wachten. Heeeeeel lang. Of zou kleppiere wat toesteken om die looproute niet meteen klaar te hebben.

  Het WTC is maar 2 maanden eerder begonnen en die gaan wind en waterdicht zijn voordat de brug klaar is.

 6. henk

  Op de webcam van het noordgebouw kan je in het hoekje rechtsonder mooi zien dat het fietspad richting de fietsstalling bijna af is. Ook wordt er momenteel een hek geplaatst tussen de ingang van de fietsstalling en het bouwterrein van het noordgebouw.

Reageer