Stationspleinstalling opent in augustus

In Nieuws door HB13 Reacties

Zoals we je al eerder hebben gemeld zal de eerste fase van de Stationspleinstalling (grootste van de wereld?) in augustus in gebruik worden genomen. Het college heeft daar zojuist een uitgebreide raadsbrief over gestuurd, die we hieronder integraal quoten. Verder een link naar een evaluatie van het gebruik van de Jaarbeurspleinstalling, waar een experiment loopt met de eerste vierentwintig uur gratis stallen. Opmerkelijk is dat in de brief noch in de evaluatie brommer en scooter worden genoemd. Mogen die er nu wel of niet in?

De opening van deze en de Knoopstalling, eind van dit jaar, haalt enorm veel druk van het gebied, met name het Smakkelaarsveld. Overigens zal het nog een eeuwigheid duren voordat daar de rust is weergekeerd. Ook goed nieuws is dat die foeilelijke NS-fietsloods verdwijnt. In de brief lezen we overigens niet hoeveel stallingplekken er nu precies (of ongeveer) in augustus onder het plein worden gerealiseerd. Wel dat de capaciteit van het gebied met 1500 toeneemt. En ook dat er maar liefst 700 OV-fietsen klaar staan in de voormalige Noorderstalling. Daar mag je ook je kratjesfiets neerzetten, want dat zijn hinderlijke dingen voor de stallingontwerpers. Het aandeel buitenmodel fietsen blijft namelijk groeien. Wie o wie vindt de fiets met opvouwbaar kratje uit? Wacht, die is er al

Leuk om te weten: deze week worden de kolommen aangevoerd waarop straks het dak zal steunen. Het zijn joekels van 22 meter lang, die vervolgens rechtop zullen worden gezet. Daarna wordt een begin gemaakt met de opbouw van de enorme steiger waarop het dak zal worden samengesteld.

 

Quizvraag: via welke route komt de onderhoudsmonteur straks op het bollendak?

Uit de brief:

Begin augustus 2017 wordt de eerste fase van de Stationsplein fietsenstalling in gebruik genomen. Hiermee zetten we weer een grote stap in het aanbieden van voldoende kwalitatief hoogwaardige stallingsplekken in het stationsgebied. Er is in de eerste fase plek voor ruim 7500 fietsen en 700 OV fietsen. Van deze plekken zijn er ruim 1800 voor OV reizigers die nu al een abonnement hebben.

Zoals u weet, wordt er in dit gebied volop gebouwd aan het Paviljoen, het Stationsplein met het bollendak erboven, de nieuwe entree van Hoog Catharijne, het Platform en de Uithoflijn. Ook aan de tweede fase van de fietsenstalling wordt nog volop gewerkt. De inrichting van het gebied is deels tijdelijk en ook fiets- en looproutes zullen nog wijzigen.

Opening in augustus

Er is overeenstemming met NS en ProRail om in augustus te openen, tijdens de schoolvakantie en nog voor het drukste moment met de start van het academische jaar. Een aantal voorzieningen in de stalling, waaronder het verwijs- en beheer systeem, moet nog ingeregeld worden. Voor de officiële in gebruikname wordt de stalling ook nog getest door een nog nader te bepalen testpanel van te verwachten gebruikers.

Situatie bij ingebruikname

Gebruikers van de stalling kunnen via de Middentunnel en de Noordertunnel naar de perrons en via de perrons naar de hal van het Centraal Station lopen. Daarnaast wordt de mogelijke verbinding vanaf de bovenste verdieping naar de oude traverse die rechtstreeks aansluit op de stationshal verder uitgewerkt, deze is nog afhankelijk van de voortgang van diverse werkzaamheden. Door divers werkzaamheden aan het bovenliggende plein, het bollendak en het voorzetgebouw is de looproute via het plein voorlopig nog niet beschikbaar.

Fietsers kunnen via de noordelijke ingang, aan de kant van het Smakkelaarsveld, de stalling inrijden en via de kelderverdieping ook de voormalige Noorderstalling bereiken. Een veilige toegang van en naar de binnenstad en het station is altijd gegarandeerd.

Stallingen in de omgeving

Na het in gebruik nemen van dit deel van de stalling, wordt op het Smakkelaarsveld ruimte gemaakt voor vervolgwerkzaamheden, zoals het definitief maken van de tram- en busbaan. Hiervoor wordt de NS fietsloods, die als tijdelijke vervanging van de Noorderstalling diende, verwijderd. Ook wordt een groot deel van de tijdelijke capaciteit aan fietsrekken verwijderd. De rekken in de ‘oksel’ die dit jaar geplaatst zijn, blijven voorlopig staan, evenals de fietsenrekken binnen de hekken op het Smakkelaarsveld (in totaal circa 3000 stallingsplaatsen). Voor dit gebied betekent de ingebruikname van het eerste deel van de Stationspleinstalling en het verwijderen van een deel van de tijdelijke rekken een toename van het aantal fietsparkeerplekken met circa 1500 plekken.

De stalling Hoog Catharijne en de oude Stationspleinstalling in de plint van Hoog Catharijne blijven nog open, zodat er aan de zuidzijde van het Stationsplein voorlopig niets verandert. In fase twee komt aan deze zijde ook een toegang tot de nieuwe stalling.
Na de in gebruik name van de eerste fase van het Stationspleinstalling wordt de druk op de Jaarbeurspleinstalling waarschijnlijk minder. Uit onderzoek is gebleken dat er nu veel fietsers parkeren die vanaf de Centrumzijde aankomen. De Knoopstalling met 3200 extra plekken opent naar verwachting eind dit jaar. Om die reden blijft de stalling op het Westplein nog tot eind 2017 in gebruik.

Beheer en exploitatie

Op 25 oktober 2016 bent u, door middel van een brief met kenmerk 16.507684, geïnformeerd over de verlenging van de pilot Fietsparkeren Utrecht CS om tot een goed beheer van de stallingen te komen. Tevens is toegezegd op basis van de eindevaluatie van de Jaarbeurspleinstalling nogmaals te bekijken of aanpassingen in het voorgestelde stallingsregime wenselijk zijn. Deze eindevaluatie is inmiddels beschikbaar (zie bijlage) en betekent voor de samenwerkende partijen (NS, ProRail en Gemeente) dat voorgesteld wordt om de succesvolle aanpak met de eerste 24 uur gratis, zoveel mogelijk toe te passen in de Stationspleinstalling. Uit vergelijkingen met andere steden in het land blijkt dat stallingen die helemaal gratis zijn snel rommelig worden en dat meer inzet op handhaving nodig is om te voorkomen dat de stalling dichtslibt met weesfietsen. Daarnaast blijkt dat stallingen waarvoor betaald moet worden te kampen hebben met leegstand en dat een tevens hogere inzet van handhaving op maaiveld nodig is.

De onderste en bovenste verdieping van de stationspleinstalling zullen beschikbaar zijn voor dagstallers die in- en uitchecken met hun OV-pas. De begane grond wordt beschikbaar gesteld voor abonnementhouders (inclusief een aantal plekken voorabonnementhouders met fietsen met een (sterk) afwijkend model). Op de begane grond, langs het fietspad, zijn in ieder geval in de eerste fase nog geen passende oplossingen om toegangssystemen te plaatsen zonder dat er lange wachtrijen ontstaan. Vandaar dat de abonnementhouders in deze fase hier worden gesitueerd.

Tijdens de eerste fase bekijken de drie betrokken partijen in hoeverre dit regime voldoet aan de verwachtingen en voldoende functioneert. Over de evaluatie van die eerste fase van deze nieuwe stalling zullen we u eind 2018 informeren en u de mogelijkheid geven om overwegingen mee te geven voor de definitieve inrichting van de tweede fase. Deze overwegingen zullen we inbrengen in ons overleg met NS en Prorail om te komen tot een definitief stallingsregime in het Stationsgebied Utrecht.

In de voormalige Noorderstalling, geïntegreerd in de Stationspleinstalling, komen 700 OV-fietsen te staan en is ruimte voor fietsen met een (licht) afwijkend model (o.a. kratfietsen en fietsen met kinderzitjes.

Voor deze laatste groep fietsers met een (licht) afwijkend model wordt ook extra ruimte beschikbaar gesteld in de Sijpesteijnstalling. Ook deze stalling krijgt vanaf de opening van de Stationspleinstalling het eerste 24 uur gratis regime; waarbij de abonnementhouders van de Sijpesteijnstalling voortaan terecht kunnen in de Stationspleinstalling. In de Sijpesteijnstalling is vanaf dat moment geen ruimte meer voor abonnementhouders.

Communicatie

Er wordt een uitgebreide communicatiecampagne opgezet in samenwerking met NS en ProRail. Zo worden alle huidige gebruikers van stallingen in het stationsgebied vooraf gericht geïnformeerd over de plek waar zij vanaf begin augustus kunnen stallen.

We vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen rondom het fietsparkeren in het Stationsgebied en zien de ingebruikname van de Stationspleinstalling als een mijlpaal in de ontwikkelingen rondom het stationsgebied.

[einde quote]

Reacties

 1. Bart

  Wel apart dat ook nergens in de evaluatie van de JBP-stalling voorkomt dat het toch regelmatig voorkomt dat ‘ie vol is, en je wordt terugverwezen naar het Westplein…

 2. herman

  Ben benieuwd wat het stallen van een fiets over een jaar of 5 kosten?

  In kader wennen en nieuw is het nu gratis, over een tijdje als iedereen het gewoon vindt gaat de gemeente vast denken dat de fiets de nieuwe melkkoe kan worden en zal fietstallen vast geld gaan kosten, eerst een euro per dag, maar uiteindelijk?

  Ten aanzien van de quizvraag: Eindelijk wordt duidelijk waarom die hoogwerker al tijden in de hal staat, die is niet vergeten, die staat daar al pro-actief om straks het bollendak te onderhouden….

  1. Rob H.

   De fietsstalling die onder de buurtsporen zat was betaald (60 ct /d). Er zou dan dus niks veranderen…

 3. Atilla Vigh

  Ik heb begrepen tijdens de rondleiding op “de dag van de bouw” dat kolommen via het Moreelsepark kant worden aangeleverd. Welke route ze door de stad precies worden vervoerd is mij niet duidelijk. We praten over 22 meter lange betonnen kollossen, dus ik gok zo veel mogelijk rechte weg (waar mogelijk met wat straatmubilair tijdelijk even weg). De snelste route die ik mij kan voorstellen is dan of vanaf de Waterlinieweg via de Rubenslaan, Ledig Erf, Catharijnesingel of via Europalaan, Socrateslaan, Rijnlaan, Vondellaan, Catharijnesingel. Andere smaken ken ik niet.

 4. Ramon

  Interessant inderdaad. Hoe komen ze daar?

  Alleen zijn ze niet van beton maar van staal. Zal wel wat gewicht schelen.

 5. Henk

  Tijdens mijn rondleiding, de eerste van de dag, door de projectleider is gezegd dat er geen scooters en bromfietsen in de stalking komen, en dat de stalking volledig in gebruik is rond mei 2019.

  7000 fietsen in deel 1 en 700 in de noorderstalling.

 6. Ietsmeteentrap

  Ik denk niet dat ik mee mag doen met de quiz, zou een beetje valsspelen worden.

  1. Auteur
   HB

   Een antwoord weten is geen valsspelen… maar laat de rest nog maar even puzzelen

  1. Auteur
   HB

   Dingdong!
   Eva wint.
   Nog nauwkeuriger: via het dak van het nu in aanbouw zijnde voorzetgebouw, door middel van een kleine ladder.

Reageer