Stadsplateau toch High Line?

In Nieuws door HB11 Reacties

Het forum, pardon Stadsplateau, is bijna uitontwikkeld. De laatste fase, het deel dat aansluit op Van Sijpesteijnkade met de woningen en kantoren, is twee weken geleden door de architect gepresenteerd in de Welstandscommissie. Specifiek daarvan hebben we geen beelden, maar je vindt het wel terug in het totaalbeeld, dat we hier ook bijvoegen.
Vandaag stuurde het college een brief met een aantal antwoorden op vragen die in januari in de raad aan de orde zijn geweest. Daarbij zijn weer een paar nieuwe beelden van Group A opgedoken. Hieronder zetten we de integrale tekst van de brief. Aan de orde komen vergroening, sociale veiligheid, toiletten en de grote trap. Vooral de uitleg bij sociale veiligheid is interessant: bewust niet creëren van aangename verblijfsgebieden om de mensen weg te jagen. Dus, als je je de volgende keer weer onder de grote betonplaat bevindt om op een bus te wachten, bedenk dan: die naargeestige lelijkheid was een ontwerpdoelstelling. Het schijnt een beetje bij moderne busstations te horen, kennelijk.
Wat het groen betreft: daarin is nog een flinke slag gemaakt. We herinneren ons de oproep uit de raad om dit gebied minstens het ambitieniveau te geven van The High Line, en dat lijkt nu met wat iteraties te gaan slagen. Grappig ook dat de impressies van Group A bakken met grassen tonen die veel weg hebben van onze eigen Piet Oudolf, die bij The High Line betrokken was. Deze aanpak is in ieder geval ambiteuzer en meer passend bij het gebied, dan wat er nu op het Stadsplateau staat aan halfdode heestertjes in de twee zithoekjes.

[begin quote brief]

In de vergaderingen van uw raadscommissie Stad en Ruimte op 15 januari 2015, 16 juni en 13 oktober 2016 hebben wij gesproken over de ontwikkelingen van het Forum/Stadsplateau (de formele benaming van het Forum is inmiddels Stadsplateau) en u nadere informatie toegezegd. In deze brief lichten wij een aantal onderwerpen toe. Te weten: een mogelijke openbare toiletvoorziening bij het Forum, de mogelijkheid om door middel van creatieve ideeën de aantrekkelijkheid van het gebruik van de trap op het Jaarbeursplein te stimuleren, de sociale veiligheid onder en de toegankelijkheid op het Forum. De beantwoording heeft meer tijd gevergd dan voorzien. Met name de versterking van de sociale veiligheid en de vergroening van het Forum vroegen om een zorgvuldige aanpak.

1. Openbare toiletvoorzieningen.
Wij hebben het idee van een openbare toiletvoorziening op het Forum nader bekeken. In de directe nabijheid van het Forum zijn nieuwe toiletvoorzieningen gerealiseerd in de stationshal en in het Stadskantoor. Daarnaast is het gebruik van een toilet in het Beatrixgebouw mogelijk. Het plaatsen van een toiletvoorziening op het Forum beperkt het zicht op het Forum en zal daarmee (het gevoel van) veiligheid negatief kunnen beïnvloeden.
Gezocht is daarom naar een extra voorziening in de nabijheid van het Forum. Deze is gevonden in de fietsenstalling Jaarbeursplein. Naar verwachting zal deze toiletvoorziening binnen 3 maanden gerealiseerd zijn.

2. De mogelijkheid om door middel van creatieve ideeën de aantrekkelijkheid van het gebruik van de bestaande trap te stimuleren.
De bestaande trap is ontworpen voor zowel het gebruik als opgang naar niveau plus 1, OV-Terminal en Stadskantoor, en als een podium van het toekomstige evenementenplein, t.w. het Jaarbeursplein. Hierdoor leent de bestaande trap zich niet voor permanente aanpassingen in het ontwerp zonder dat dit ten koste gaat van de functionaliteit en kwaliteit van het ontwerp.
Aan de noordzijde van het in aanbouw zijnde WTC-gebouw komt een trapopgang die qua functionaliteit en kwaliteit een vergelijkbaar ontwerp kent. Door de inpassing van een lift bij die toekomstige opgang is er weinig fysieke restruimte beschikbaar voor een ‘creatieve’ trap invulling op die plek. Wel is op de aansluiting van de trap met het WTC voorzien in treden die ook gebruikt kunnen worden als zitplaats. Hoewel op een andere schaal, maar vergelijkbaar met de zitjes op de trappen op het Jaarbeursplein. Deze trap is minder stijl dan de bestaande Jaarbeurspleintrap en daardoor comfortabeler.

3. De onderzijde van het Forum en de sociale veiligheid en de aantrekkelijkheid van het gebied.
De Mineurslaan is alleen toegankelijk voor expeditie verkeer en de HOV-baan en niet voor andere verkeersdeelnemers, zoals voetgangers of fietsers. Door het ontbreken van trottoirs langs de Mineurslaan en een toegangsverbod voor alle verkeer behalve expeditie, worden voetgangers al vanaf de Croeselaan weggeleid van de Mineurslaan.
Gedurende het ontwerpproces van het Forum heeft overleg plaatsgevonden met vele partijen, waaronder de Politie, Solgu en Beheer Inrichting Gebruik (BInG). Daar is ook de situatie onder het Forum uitgebreid besproken. Naast voldoende verlichting worden vanuit voornoemde expertise geen aanvullende maatregelen noodzakelijk geacht in het kader van de sociale veiligheid. Een belangrijk gegeven daarbij is dat de Mineurslaan gelegen is langs een busstation dat tot laat in de nacht in gebruik is met een hoge intensiteit af- en aanrijdende bussen, dat er geen verwarming is, dat er geen portieken zijn en dat er in de regel veel tocht zal zijn. Hierdoor ontstaat geen logisch of aangenaam verblijfklimaat onder het Forum.
Door de voorgenomen inrichting van de opgang (met lift en aanpalende afscherming) naast het WTC wordt een situatie gecreëerd die niet uitnodigt om vanaf het Jaarbeursplein de HOV-baan en de expeditiestraat op te lopen.

 

Beplanting in bakken, met name aan de noordzijde wordt een flinke inhaalslag gemaakt.

4. Een verdere uitwerking van de inrichting van het Forum, in het bijzonder van de toegankelijkheid en de aantrekkelijkheid van dat gebied.
De aantrekkelijkheid van het Forum heeft veel aandacht gekregen in het ontwerpproces. Voor het gehele Forum is er uitgebreid gestudeerd op de positie en de hoeveelheid groen, uitgaande van de analyse van de looplijnen over het Forum. Groenbeleving staat centraal en de natuurstenen groenvakken dragen daar aan bij. Op het zogenoemde ‘woonhof’ en het ‘kantoorhof’ op het terrein van de NS is ruimte voor extra en meer divers groen dan op de doorgaande looproute over het Forum. Het ontwerp hiervan is nog wel in ontwikkeling.

In de uitwerking en detaillering van het ontwerp is uitgebreid gesproken met Solgu. De aanbevelingen zijn goeddeels overgenomen. Zo zal er zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van natuurlijke gidslijnen.
Bijgevoegd is een korte presentatie (bijlage I) die een goed beeld geeft van positie en hoeveelheid groen in de laatste ontwerpen. De beelden laat zien hoe het groen beleefd zal worden op het Forum zuid. Ten opzichte van het vastgestelde casco ontwerp uit 2014 is er sprake van een aanzienlijke uitbreiding van de hoeveelheid groen, zie ook onderstaande tekeningen.
Vergelijkbaar komen er groenvakken op het Forum noord. Het bestaande groenvak op het Stadsplateau zal worden vergroot en eveneens in natuursteen worden uitgevoerd en er worden enkele groenvakken toegevoegd. Daarnaast komen er zitelementen op het Stadsplateau ter plaatse van de ingang van het Stadskantoor. Groen is daar niet mogelijk wegens de slechte groeiomstandigheden. De zitelementen worden uitgevoerd in natuursteen en met hout bekleed. Deze zitelementen zijn ‘familie’ van de overige inrichtingselementen op het Forum.
Doordat dezelfde elementen en materialen (bestratingsmateriaal, lichtmasten, groenvakken) gebruikt worden op het gehele Forum en het Stadsplateau is er sprake van een samenhangend beeld. De balustrade die langs de gehele lengte van het Forum wordt geplaatst draagt daar aan bij, hierdoor wordt het Forum als het ware het ‘balkon van de stad’.
Wat betreft de beplanting tenslotte is er gezocht naar meer kleur en meer afwisseling in hoogte dan in het bestaande groenvak op het Stadsplateau. Bij het beplantingsplan is rekening gehouden met de specifieke klimatologische omstandigheden.
In de Stationspassage zullen een aantal banken worden geplaatst, om deze aantrekkelijker te maken.

Banken langs de Stationspassage

Beplanting op het Forum zuid met op achtergrond Rabobank en Moreelsebrug

Forum zuid met zicht op het noorden

5. Levendigheid op de plinten
De vastgoedontwikkelingen grenzend aan de plint krijgen allemaal een entree op het Forumniveau. Dat geldt eveneens voor de entree van het Beatrixgebouw die tegenover de OV terminal komt. Jaarbeurs onderzoekt ook de mogelijkheden om op die plek andere activiteiten te introduceren (bijvoorbeeld horeca). Van de vastgoedontwikkelingen op het terrein van de Knoop is nog niet bekend hoe de plinten op het Forumniveau er uit zullen gaan zien, en met welke functies ze eventueel zullen worden gevuld. De NS onderzoekt ook de mogelijkheden van bijvoorbeeld horeca bij haar ontwikkelingen aan de noordzijde.

Impressie van de plint op het Forumniveau, ter plaatste van de toekomstige vastgoedontwikkeling van de NS Westflank Noord ( onder andere De Hoge Dame)

 

Hier een link naar de bijlage bij de brief: Bijlage (26 MB).

Nog een afsluitende bijzonderheid: in de artist impression van het westelijke stationsgebied van Group A is kantoorcomplex De Hoge Dame afgebeeld. Aangezien dit een recente render betreft en momenteel De Hoge Dame in fase van voorlopig ontwerp verkeert, verwachten we dat dit het wel min of meer gaat worden. We hebben het gebouw er even voor je uitgelicht.

Eerder schreven we dit over het Forum-zuid.

 

Reacties

 1. Tibo

  Wat is er gebeurd met de speelse knik halverwege de Hoge Dame? Hoewel ik de plint op oogniveau wel aantrekkelijk vind, blijft hij in de hoogte een dertien in dozijn facade hebben. Het spannende stukje architectuur dat juist nodig is in het Beurskwartier halen ze ineens weg. Weet er iemand trouwens iets af van de renovatie van het Beatrixgebouw? Ik heb er al een tijd niks meer over gehoord.

 2. bashe

  Dat stuk over het niet creëren van aangename verblijfsgebieden ging over de Mineurslaan, niet over het busstation. Omdat ze niet willen dat daar ongure types rond gaan hangen van het onbevoegde type wordt dat een ongezellige plek. De bedrijvigheid tot diep in de nacht maakt het verblijf niet naar voor de reizigers op het busstation, maar juist voor de gebruikers die op een andere manier willen trippen.

  1. Auteur
   HB

   Mee eens, maar de Mineurslaan loopt door tot onder het busstation en een groot deel van dat station is onder het beton van het Stadsplateau gesitueerd. Ik vind het een naargeestige plek, heel anders dan het deel met de doorzichtige kappen. Zo zou het wat mij betreft moeten zijn.

 3. herman

  Interessante info allemaal weer!
  Is er geen mooi plaatje beschikbaar waarop je dit plateau vanaf de stadzijde ziet? Wellicht zie je dan beter de hele situatie vanaf de Rabobank t/m de Sypesteyntunnel?

 4. Zonnewende

  Beste HB,

  Er staat volgens mij duidelijk in de brief dat die bewuste onaantrekkelijkheid geldt voor het gebied onder het Forum waar niemand mag komen, behalve bussen en expeditieverkeer. Logisch dus dat ze die ruimte onaanlokkelijk willen maken. Zo voorkomen ze dat het een drugshol en zwervershotel wordt.

 5. Jan-Kees Verschuure

  De hoogstnoodzakelijke opwaardering van de openbare ruimte lijkt nog steeds in gevecht met vastgoedontwikkelingen in dit gebied, volgens mij veroorzaakt door het ontbreken van een helder basisgrid.

 6. Jackal

  De gevel van de hoge dame van Group a lijkt mij erg chique, echt iets super moois en verre weg van 13 in een dozijn. De warme impressie van de plint zegt natuurlijk veel meer dan het overall beeld. Veel belovend!
  Ben benieuwd naar een shot van het hele gebouw. Is die er ? Of moeten we geduld hebben?
  Oude ontwerp met de knik vind ik een beetje stedebouwarchitectuur zonder ziel.

  1. Auteur
   HB

   Het project is inmiddels Central Park gedoopt en het eerste ontwerp is in de Welstandscommissie besproken. Over 2 weken publiceren we de notulen.
   Het project heeft een eigen site: http://centralpark-utrecht.nl. Helaas beveiligd.

 7. Dinges

  Ik vind het pikant dat op de bovenste ‘foto’ de Rabobrug/Moreelsebrug WEL trappen heeft naar de perrons van het station.

  1. Auteur
   HB

   Er is altijd al een toekomst met trappen geweest. Het is een kwestie van tijd en timing. Komt goed, met of zonder petitie.

Reageer