Welstand ontevreden over straatgevel nieuwe Gildenkwartier

In Nieuws door HB4 Reacties

In een vorig artikel deden we je uit de doeken hoe de (uiterlijke) vernieuwing van het Gildenkwartier wordt aangepakt, aan de hand van de presentaties die in de Welstandscommissie zijn geweest. Lees het hier op je gemak na. We hebben hieronder de notulen voor je gequoot, waaruit blijkt dat de Welstandscommissie dreigt met een negatief advies voor de omgevingsvergunning voor het winkeldeel van Klépierre. De Welstandscommissie ziet problemen voor de leefbaarheid van de plint aan de Smakkelaarsveldzijde. Zij noemt het een ‘achterkantbeleving’. Bedoeld wordt de achterkant van  Mediamarkt, die straks zo’n beetje de enige gebruiker van de noordvleugel van HC wordt.
Overigens zijn eerdere negatieve adviezen van de Welstandcommissie over de Hoog Catharijnevernieuwing geen beletsel geweest om de bouwvergunningen af te geven.
Het is voor buitenstaanders moeilijk meekijken en mee-beoordelen, als je de beelden niet hebt. We doen het maar met de woorden uit de notulen:

De gevelinvulling van de plint op de hoek Smakkelaarsveld – Catharijnesingel is aangepast en afgestemd op de vormgeving van de overige gevelopeningen, met een natuurstenen kolom op de hoek. Boven deze hoek wordt de toegang naar Hoog Catharijne aangegeven door middel van een naamaanduiding op de dakrand. Het dak is voorzien van sedumbegroeiing. Bij de hoofdentrees in de plint naar de kantoren en appartementen zijn luifels toegevoegd. In één van de gevelvarianten wordt een dichte wand op de verdieping vlak achter de glaspui toegepast. Enkele opeenvolgende puien aan het Smakkelaarsveld zijn voorzien van ondiepe vitrines, vanwege de daarachter gelegen magazijnruimte en een goederenlift. Het hekwerk voor de expeditietoegang voor vrachtwagens aan de Catharijnesingel bestaat aan de bovenzijde uit een vast deel en daaronder een enigszins terugliggend te openen deel. Het hekwerk wordt geperforeerd met een patroon dat is gebaseerd op de schaduwwerking van bomen.
Het reclame- en puienreglement zal in een later stadium aan de commissie ter vaststelling voorgelegd worden.

Reactie van de commissie
De commissie blijft in principe positief over het gekozen architectonische concept voor de plint en vindt de hoek Smakkelaarsveld – Catharijnesingel verbeterd. Echter er bestaan grote zorgen over de plintinvulling aan de Smakkelaarsveldzijde en aan de Catharijnesingel, met name vanuit oogpunt van levendigheid en leefbaarheid. Deze zorg is ook geuit door het Stedenbouwkundig Atelier, maar is niet opgepakt in de uitwerking van het ontwerp – het voorstel is op dit aspect zelfs verslechterd. Het betreft de belangrijkste route naar het station, waar de passant nu langs een dode gevel wordt geleid. De gekozen plattegronden leiden tot een gesloten gevel, die slechts door toegangen (bezoekers of transport), vitrines en een enkele kleine en lage winkelruimte wordt opgedeeld.

De commissie is ervan overtuigd dat er bepaalde ingrepen noodzakelijk zijn, die tegemoet kunnen komen aan de vereiste leefbaarheid en levendigheid op deze belangrijke plek in de stad – in plaats van de achterkantsituatie die nu ontstaat.
De transporttoegang aan de Catharijnesingel tegenover het terras van TivoliVredenburg is een ongelukkige keuze, maar de commissie kan zich voorstellen in het kader van de ontstane situatie dat herplaatsing niet mogelijk is. Zij constateert tevens dat de architectuur hier in staat lijkt de problematiek redelijk op te lossen. De achterkantbeleving van de Smakkelaarsveldzijde verergert echter wel door deze invulling.

De commissie meent dat de toolbox voor de plint kansen biedt, voor alle zijden, maar heeft hierover ook nog een aantal opmerkingen. De tussenschaal in de 8 meter hoge puien wordt gemist, gevraagd wordt deze beter in beeld te brengen o.a. ook de wijze van bevestiging van de reclames. Ook is meer informatie gewenst over het groene dak: een aanpassing ten behoeve van de bruikbaarheid (mogelijk ook constructief) is nodig die meer kwaliteit biedt dan alleen de sedumbedekking. De shadowbox wordt niet begrepen: de thematiek met hoge en lage openingen is duidelijk en volstaat. Geadviseerd wordt om de haakse signing lager te plaatsen om de schaalbeleving te verkleinen naar de menselijke maat. Belettering boven op de luifel of dakrand is volgens het Utrechtse reclamebeleid niet toegestaan.

De commissie concludeert dat zij verwacht op een verbeterslag aan Smakkelaarsveldzijde en wacht de aangepaste voorstellen af. Indien op basis van getoond ontwerp een aanvraag omgevingsvergunning zal worden ingediend, kan zij de aanvraag niet van een positief advies voorzien vanwege de invulling aan Smakkelaarsveldzijde.

Reacties

 1. Zonnewende

  Kunnen die ondiepe vitrines niet als tentoonstellingsruimte voor kunstenaars of afstudeerprojecten van de kunstacademie gebruikt worden?

  Of een lange stadskas met planten?

  Als dat vervolgens mooi belicht wordt, is het leuk lopen daar.

  Of stel ik me dat te gemakkelijk voor?

 2. Apostle

  Kleppiere zal zich wel weer niets aantrekken van de Welstand, net als bij de Catharijneknoop. Heeft de gemeente daar nog pressiemiddelen voor?

Reageer