Bouw Knoopstalling binnenkort van start

In Nieuws door HB1 Reactie

Eind 2017 opent Fietsenstalling Knoop. Het is een openbare fietsenstalling die vanaf medio december naast het busstation Jaarbeurszijde door aannemer K_Dekker wordt gebouwd. Het dak van de stalling wordt gevormd door het Forum dat een looproute naar de stationshal biedt. In deze stalling is straks plek voor circa 3200 fietsen, verdeeld over drie verdiepingen. Het stallingsregime wordt gelijk aan dat van de Jaarbeurspleinstalling: de eerste 24 uur gratis en inchecken met een OV-chipkaart. Ook krijgt de stalling een systeem dat aangeeft waar nog plekken beschikbaar zijn. De stalling zal 24 uur per dag open zijn en wordt opgenomen op het P-verwijssysteem, dat gebruik maakt van borden op straat en een app om aan te geven waar nog vrije stallingplaatsen – pardon parkeerplekken – zijn.

Deze fietsenstalling is, net zoals zijn broertje de Jaarbeurspleinstalling, onder het forum gesitueerd. Dit forum is een verhoogd loopgebied dat Moreelsebrug, Knoopkantoren, Beatrixgebouw, Stadskantoor en station met elkaar verbindt. Op het Knoopterrein komt een tijdelijke loopbrug tussen forum en Knoopgebouw, die ooit vervangen zal worden als NS besluit kantoren te bouwen in het vrije gedeelte. Tussen de Knoopstalling en zijn buurman het busstation is geen directe verbinding. Ofwel je loopt om via de hal of je sneakt ergens langs de busbaan, hoewel dat vermoedelijk door vele hekken onmogelijk gemaakt zal worden.

Opvallend is dat bij de vormgeving van de Knoopstalling weinig refereert aan de Jaarbeurspleinstalling – het is een geheel ander gebouw. Kijk naar de plaatjes die cu2030 net heeft gepubliceerd. De witte kantoorvolumes boven de stalling in de plaatjes zijn weliswaar gepland maar zullen vermoedelijk voorlopig niet komen. Dit geeft een nogal vertekend beeld van hoe de omgeving er over een jaar uit zal zien.
In de Welstandscommissie is er vaak op aangedrongen om naar een eenheid in vormgeving te streven bij alle openbare ruimte op en rond het forum, of het nu bij de Sijpesteijnkade is of bij de Knoop. Het forum en de stalling zijn maar liefst acht keer besproken –een weerbarstig onderwerp. Men is er uiteindelijk niet uitgekomen.

groupa_446-forumzuid02 groupa_446_fietsenstalling05 groupa_446_fietsenstalling04 groupa_446_fietsenstalling01

[beelden: GroupA]

Hier relevante quotes uit recente notulen van de Welstandscommissie.

18 oktober:

Mineurslaan, nabij Beatrixgebouw en Knoopkazerne

(Ont) Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een fietsenstalling en een verhoogd publiek voetgangersgebied aansluitend aan het bestaande Stationsplein West en de Moreelsebrug – Fietsenstalling Dichterswijk
Aanvraag: Gemeente Utrecht
Ontwerp : GroupA
(notulen 19/05 en 08/09 2015, 26/01, 23/02, 22/03, 20/09 en 04/10 2016)

In het voorstel is de basisbalustrade van het Forum doorgezet langs de trap en het tussenbordes boven de hoofdentree van de fietsenstalling naast de Moreelsebrug.

Conclusie
De commissie constateert dat de aanpassingen een goed antwoord zijn op het verzoek voor een consequente aanpak van het Forum. Aanvraag wordt op dit onderdeel voorzien van een positief advies, met de opmerking dat de kleur van de balustrade en de plaatsing van de groene scheggen onderdelen van de aanvraag zijn die voorzien zijn van een negatief advies.

4 oktober:

Architect Visser licht toe dat bij de voetgangerstrap van het Forum naar de fietsenstalling de trapwand nu wordt voorgesteld in glas in plaats van staal, aansluitend op de entreepui op het bordes. Bij de hoofdentree naast de Moreelsebrug krijgt de Forumrand de stalen basisbalustrade. De glazen trap- en bordesbalustrade sluiten aan op de Moreelsebrug. Belettering en pictogram boven de stallingentree zijn gelijk aan de aanduiding van de Jaarbeurspleinstalling.

Conclusie
De commissie is van mening dat de aanpassing bij het Beatrixgebouw geslaagd is en past in het Forumconcept. Zij ziet een soortgelijke oplossing mogelijk aan de Moreelsebrugzijde: ook hier kan de vormgeving van het Forum consequent worden doorgezet en zodat de brug haar eigen uitstraling houdt. Het toepassen van dezelfde typolografie als bij de fietsenstalling aan de Jaarbeurszijde is een goede keuze. Over de plaatsing wordt geadviseerd deze centraler boven de entree te plaatsen. Het blijft wenselijk om een uniforme bewegwijzering voor het Forum te ontwikkelen.
De aanvraag wordt wat betreft de Moreelsebrugzijde nog aangehouden.
Er is een negatief advies uitgesproken over de kleur van de balustrade en de posities van de groene scheggen op het Forum. Dit advies blijft van kracht.

20 september:

De indeling van het Forum en de stalen balustrade in een vergrijsde, roestbruine tint – zoals eerder aan de commissie voorgelegd – zijn in de aanvraag opgenomen. De randen van de plantvakken worden in graniet voorgesteld en plaatselijk voorzien van houten zitvlakken. Als beplanting worden locatiebestendige grassen voorgesteld. In de houten balustradeleuning is een lichtlijn opgenomen en op het Forum komen lichtmasten.

Conclusie
De commissie vindt de omranding van de plantenbakken in graniet een grote verbetering. Zij herhaalt echter haar eerdere advies: de middenplaatsing van de plantenbakken blijft een bezwaar, evenals de kleur van de balustrade. De balustrade beslaat kortere en langere stukken; met name bij de korte stukken worden het incidenten en is het beoogde effect van een bindende lijn weg. Daarnaast wordt de confrontatie met de diverse bouwwerken groter in plaats van het samenvoegende effect. Een kleurstelling in aansluiting op de inrichting zou de geambieerde verbinding van het Forum beter waarmaken. De vormgeving van de balustrade heeft voldoende expressiviteit om als bijzonder element te binden. Eenheid in kleur en materialisatie is voor het Forum van belang. Een palet van hout (verkleurend in de tijd) met graniet en antracietkleurige (RAL 7016) elementen volstaat voor een volwaardige inrichting.
Met betrekking tot het beplantingsplan wordt wederom gesuggereerd om ook kleurrijkere en hogere soorten erin op te nemen. Een goede grondlaag voor de begroeide gevel is niet overtuigend in de voorstellen aangetoond, waarbij tevens wordt opgemerkt dat het grondvlak goed afgeschermd dient te worden. Bij de begroeide gevel wordt tevens een balustrade voorgesteld die afwijkt van de voorgestelde balustrade voor het hele Forum. De commissie realiseert zich dat de voorstellen zoals nu in een aanvraag omgevingsvergunning zijn verwerkt reeds eerder gepasseerd zijn, maar toen is er meer op hoofdlijnen geadviseerd. Bij het uitlichten van een deel van het Forum vallen de oplossing rond de trappen bij de fietsenstalling bij het Beatrixgebouw op alsook de beëindiging van het Forum aan de zijde Moreelsepark. Bij de fietsenstalling wordt een veelheid aan ingrepen voorgesteld, waardoor een rommelig beeld ontstaat. Ook het doortrekken van de balustrade wordt niet voorgesteld, wat inconsequent lijkt. Het Forum eindigt bij het Moreelsepark met een eigen type afscheiding op de rand. Ook hier zou je de vormgeving van de rest van het Forum verwachten.
Er wordt geattendeerd op de typologie van de letters bij de fietsenstalling: de belettering zou voor het hele Stationsgebied hetzelfde moeten zijn, dus het voorgestelde type belettering voor deze fietsenstalling is trendsettend. De gemeente zou opdracht kunnen verlenen voor het vaststellen van een typologie voor de beletteringen op het Forum, inclusief bewegwijzering.
De commissie constateert dat de aanvraag niet van een positief advies kan worden voorzien. De kleur van de balustrade en de plaatsing van de plantenbakken blijven als principieel bezwaar overeind. Daarbij dient de uitwerking van de gevels en beëindigingen bij de fietsenstallingen vormgegeven te worden in lijn met de rest van het Forum. Aanvraag wordt voorzien van een negatief advies.

[einde citaten notulen]

Reacties

  1. Berend

    Ik vind de fietsenstalling niet à-priori heel mooi. De balustrades en plantenbakken, waar de welstandcommissie over discussieert, zijn wat mij betreft best OK. Waar ik me zorgen om maak zijn de zijwanden. Op de tekening ziet het er uit als transparant matglas waar de zon, via een lege stalling, gezellig doorheen schijnt. Maar hoe zal dat er in werkelijkheid uitzien?
    Wordt het inderdaad transparant? Wat voor materiaal gaat het worden? Wat gaat er van de achterliggende ruimten doorschijnen? Het “zou” mooi kunnen zijn…
    Maar even zo goed zou het er uit kunnen gaan zien als goedkoop plastic golfplaat, waar vuil en graffiti makkelijk op blijft hangen en dat onbelemmerd uitzicht biedt op de troep die zich in de loop tussen fietsklem en wand blijkt op te hopen.

Reageer